Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Kolejne orzeczenia frankowe Trybunału Sprawiedliwości UE Kolejne orzeczenia frankowe Trybunału Sprawiedliwości UE

  Kolejne orzeczenia frankowe Trybunału Sprawiedliwości UE

  Trybunał Sprawiedliwości UE wydał właśnie trzy orzeczenia w sprawach kredytów frankowych. Pierwsze dotyczyło polskich frankowiczów, którzy zawierając umowę kredytu indeksowanego nie zapoznali się uprzednio z jego treścią. Pozostałe dwa odnosiły się do niektórych praktycznych aspektów kredytu denominowanego w walucie obcej.
  18-06-2021
  Więcej 
 • Komisja wytyka Polsce naruszenia prawa UE. 12 razy Komisja wytyka Polsce naruszenia prawa UE. 12 razy

  Komisja wytyka Polsce naruszenia prawa UE. 12 razy

  W ubiegłym tygodniu Komisja podjęła aż 12 decyzji w związku z niedostosowaniem się przez Polskę do prawa UE. Chodzi m.in. o zwalczanie prania pieniędzy, terroryzmu i cyberprzestępczości, ochronę środowiska, prawa wyborcze i zamówienia publiczne. W przypadku trzech spraw KE postanowiła wystąpić do Trybunału unijnego.
  17-06-2021
  Więcej 
 • Zasiedzenie nieruchomości Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości

  Zasiedzenie nieruchomości jest sposobem nabycia jej prawa własności przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu. Co istotne, zasiedzenie ma charakter nieodpłatny. Skutek nabycia następuje zaś z mocy samego prawa.
  16-06-2021
  Więcej 
 • Zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół - jak organizować? Zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół - jak organizować?

  Zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół - jak organizować?

  Już od 31 maja 2021 r. dyrektorzy mogą organizować dodatkowe zajęcia dla chętnych uczniów, w celu opanowania i utrwalenia wiadomości po nauce zdalnej. O ich organizacji muszą jednak poinformować organ prowadzący oraz rodziców uczniów. Sprawdź zasady realizacji tych zajęć, istotne terminy oraz wzory niezbędnej dokumentacji.
  15-06-2021
  Więcej 
 • Duże zmiany w raportowaniu JPK Duże zmiany w raportowaniu JPK

  Duże zmiany w raportowaniu JPK

  Ministerstwo Finansów przygotowuje duże zmiany w składaniu JPK. Z najnowszej wersji projektu rozporządzenia wynika, że zmiany w tym zakresie wejdą w życie w lipcu. Nie będzie trzeba oznaczać podzielonych płatności, w zamian pojawią się jednak inne obowiązki. Dodatkowo, nowelizacja rozporządzenia zawiera odniesienie do projektu ustawy...
  15-06-2021
  Więcej 
 • Ustanowienie służebności drogi koniecznej Ustanowienie służebności drogi koniecznej

  Ustanowienie służebności drogi koniecznej

  Potrzeba ustanowienia służebności drogi koniecznej ma miejsce wówczas, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Dostęp do drogi publicznej musi być taki, by pozwolić właścicielowi korzystać z całej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
  14-06-2021
  Więcej 
 • Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca - BEZPŁATNY WEBINAR Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca - BEZPŁATNY WEBINAR

  Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca - BEZPŁATNY WEBINAR

  Wiosna minęła pod znakiem prac nad nową siatką płac w ochronie zdrowia. 28 maja Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jak zmienią się zasady ustalania wynagrodzeń personelu zatrudnionego w szpitalach i przychodni...
  09-06-2021
  Więcej 
 • Nowe rozwiązanie wersja mobilna LEX-a – wygodnie korzystaj z LEX-a na telefonie! Nowe rozwiązanie wersja mobilna LEX-a – wygodnie korzystaj z LEX-a na telefonie!

  Nowe rozwiązanie wersja mobilna LEX-a – wygodnie korzystaj z LEX-a na telefonie!

  Wyszukiwanie różnorodnych informacji za pomocą smartfonów stało się już codziennością. W odpowiedzi na ten trend oraz sugestie użytkowników LEX przygotowaliśmy wersję mobilną programu. Czym jest to nowe rozwiązanie?
  08-06-2021
  Więcej 
 • Praktyczne problemy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Bezpłatny webinar. Praktyczne problemy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Bezpłatny webinar.

  Praktyczne problemy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Bezpłatny webinar.

  Czy nadzorca układu ma obowiązek przekazywać wierzycielom spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz inne istotne dokumenty? Czy w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego można zmienić propozycje układowe? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz w trakcie bezpłatnego szkolenia online.
  08-06-2021
  Więcej 
 • Dostęp do informacji publicznej w procedurach środowiskowych - szkolenie online Dostęp do informacji publicznej w procedurach środowiskowych - szkolenie online

  Dostęp do informacji publicznej w procedurach środowiskowych - szkolenie online

  Osoby niebędące stronami postępowania mogą uzyskać informacje o działaniach organów administracji publicznej, w tym także środowiskowych, dzięki dostępowi do tzw. informacji publicznej. Specyfika postępowań związanych z ochroną środowiska powoduje, że organy mają trudności ze stosowaniem przepisów ustawy o dostępie do informacj...
  07-06-2021
  Więcej 
 • Kiedy utracisz ulgę za kompostownik? Kiedy utracisz ulgę za kompostownik?

  Kiedy utracisz ulgę za kompostownik?

  Właściciele nieruchomości muszą ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy wprowadza ulgi w tej opłacie, z których można skorzystać po spełnieniu warunków określonych w przepisach. Jednocześnie tzw. ustawa śmieciowa przewiduje procedurę prowadzącą do utraty prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospod...
  07-06-2021
  Więcej 
 • Program Program

  Program "lokal za grunt" - poradnik dla samorządu

  Lokal za grunt to nowa inicjatywa dla gmin, której głównym celem jest wspierania tzw. społecznego budownictwa mieszkaniowego. Program ma umożliwić gminom zwiększenie oferty mieszkań na swoim terenie bez angażowania się w ich budowę. Za nabyte od gminy w przetargu nieruchomości inwestor częściowo zapłaci lokalami. Dodatkową korzyści...
  07-06-2021
  Więcej 
 • Elektroniczne licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości - szkolenie online Elektroniczne licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości - szkolenie online

  Elektroniczne licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości - szkolenie online

  E-licytacje komornicze z nieruchomości już wkrótce staną się faktem! Chcesz wiedzieć więcej o elektronicznych licytacjach z ruchomości i nieruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym? Zapisz się na szkolenie!
  07-06-2021
  Więcej 
 • Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami od 1 czerwca 2021 r. Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami od 1 czerwca 2021 r.

  Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami od 1 czerwca 2021 r.

  Kierowców pojazdów, ale także pieszych czekają duże zmiany. Zmiany mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych, ale w dużej mierze skierowane są do kierowców, na zmianę zachowania których mają wpłynąć. Zmiany wchodzą w życie 1 czerwca 2021 r.
  01-06-2021
  Więcej 
 • TSUE: kopalnia w Turowie z zakazem wydobycia węgla TSUE: kopalnia w Turowie z zakazem wydobycia węgla

  TSUE: kopalnia w Turowie z zakazem wydobycia węgla

  Postanowieniem z 21 maja b.r. Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Sprawa ta jest wyjątkowa pod wieloma względami. Chcesz wiedzieć dlaczego? Zapoznaj się z naszym artykułem oraz z omówieniem orzeczenia, udostępnionym właśnie w LEX Prawo Europejskie.
  28-05-2021
  Więcej