Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • UE i podatki: co ciekawego wydarzyło się w grudniu? UE i podatki: co ciekawego wydarzyło się w grudniu?

  UE i podatki: co ciekawego wydarzyło się w grudniu?

  Grudzień przyniósł wiele ciekawych wydarzeń dotyczących podatków w Unii Europejskiej. Na uwagę zasługują zwłaszcza nowo opublikowana dyrektywa w sprawie globalnego podatku minimalnego i proponowane zmiany do przepisów VAT. Swój wkład wniósł również Trybunał Sprawiedliwości, którego orzeczenia jak zwykle dostarczają cennych wska...
  30-12-2022
  Więcej 
 • Koniec z amortyzacją budynków i lokali mieszkalnych! Koniec z amortyzacją budynków i lokali mieszkalnych!

  Koniec z amortyzacją budynków i lokali mieszkalnych!

  Od 1 stycznia 2023 r. żaden podatnik nie może zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. To prawo zostało odebrane zarówno podatnikom PIT, jak i CIT w ramach Polskiego Ładu. Nowy stan prawny uwzględnia już kalkulator amortyzacji od Wolters Kluwer.
  30-12-2022
  Więcej 
 • Grupy VAT od 1 stycznia Grupy VAT od 1 stycznia

  Grupy VAT od 1 stycznia

  Od 1 stycznia kilka podmiotów może występować jako jeden podatnik VAT. Polska jest kolejnym krajem, który zdecydował się na skorzystanie z opcji przewidzianej przepisami unijnej dyrektywy 2006/112/WE. Rozwiązanie to budzi spore zainteresowanie podatników.
  30-12-2022
  Więcej 
 • UE wzmacnia współpracę w sprawach cywilnych i karnych między sądami krajowymi UE wzmacnia współpracę w sprawach cywilnych i karnych między sądami krajowymi

  UE wzmacnia współpracę w sprawach cywilnych i karnych między sądami krajowymi

  Wyrazem tych intencji są trzy unijne inicjatywy, które ostatnio rozpoczęły swoje legislacyjne życie lub trafiły na kolejny jego etap. Pierwsza dotyczy wzajemnego uznawania pochodzenia dziecka. Druga – ułatwień w dostępie do e-materiałów dowodowych. Trzecia – cyfryzacji współpracy sądowej i dostępu do sądów.
  30-12-2022
  Więcej 
 • UE i prawo pracy: co ciekawego wydarzyło się w grudniu? UE i prawo pracy: co ciekawego wydarzyło się w grudniu?

  UE i prawo pracy: co ciekawego wydarzyło się w grudniu?

  Unijni legislatorzy pracują w grudniu pełną parą. Dotyczy to także prawa pracy. Efektem jest opublikowanie dyrektywy o równowadze płci w zarządach spółek oraz znaczące postępy w pracach legislacyjnych nad dwoma projektami: w sprawie likwidacji luki w płacach obu płci i o ochronie przed azbestem.
  30-12-2022
  Więcej 
 • Czasowy odbiór zwierzęcia Czasowy odbiór zwierzęcia

  Czasowy odbiór zwierzęcia

  Tematyka cierpiących zwierząt w okresie zimowym budzi szczególne zainteresowanie. Decyzja w przedmiocie odbioru zwierzęcia zapada w trudnym do przeprowadzenia postępowaniu administracyjnym. Jak uniknąć błędów w tej procedurze?
  30-12-2022
  Więcej 
 • Ustawa antylichwiarska nakłada na instytucje pożyczkowe nowe obowiązki. Czy to oznacza koniec dla chwilówek? Ustawa antylichwiarska nakłada na instytucje pożyczkowe nowe obowiązki. Czy to oznacza koniec dla chwilówek?

  Ustawa antylichwiarska nakłada na instytucje pożyczkowe nowe obowiązki. Czy to oznacza koniec dla chwilówek?

  Ustawa antylichwiarska chroni konsumentów jednocześnie nakładając szereg nowych obowiązków na instytucje pożyczkowe. Kluczowym jest obowiązek zbadania zdolności kredytowej konsumenta przed zawarciem umowy. A to, jak instytucje pożyczkowe wywiązują się z nowych obowiązków, sprawdzi KNF.
  29-12-2022
  Więcej 
 • UE chce chronić oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych tak samo jak produktów spożywczych UE chce chronić oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych tak samo jak produktów spożywczych

  UE chce chronić oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych tak samo jak produktów spożywczych

  Produkty takie jak biżuteria, wyroby włókiennicze, szkło, czy porcelana będą mogły być chronione w Unii jako oznaczenia geograficzne. Oznacza to, że skorzystają one z podobnych gwarancji, jak to ma miejsce obecnie w przypadku win, napojów spirytusowych, produktów spożywczych oraz innych produktów rolnych. Projekt rozporządzenia w tej...
  29-12-2022
  Więcej 
 • Dyrektywa o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), czyli nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ESG Dyrektywa o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), czyli nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ESG

  Dyrektywa o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), czyli nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ESG

  16 grudnia 2022 r. to ważna data z punktu widzenia rozwoju standardów ESG w UE. Tego dnia opublikowana została dyrektywa o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Dyrektywa zmienia w sposób istotny zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązków przedsiębiorstw w zakresie raportowania ESG.
  29-12-2022
  Więcej 
 • Spór o praworządność w Polsce: grudniowe opinie rzecznika generalnego TSUE Spór o praworządność w Polsce: grudniowe opinie rzecznika generalnego TSUE

  Spór o praworządność w Polsce: grudniowe opinie rzecznika generalnego TSUE

  W grudniu rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał trzy istotne opinie dotyczące sporu o praworządność w Polsce. Dwie z nich należy ocenić jako niepomyślne, jedną jako korzystną dla polskiego rządu. Chociaż opinie rzecznika nie mają charakteru wiążącego dla TSUE, to rzadko się zdarza, aby Trybunał od nich odstąpił...
  29-12-2022
  Więcej 
 • Jak obliczyć wartość celną towaru? Skorzystaj z kalkulatora Wolters Kluwer! Jak obliczyć wartość celną towaru? Skorzystaj z kalkulatora Wolters Kluwer!

  Jak obliczyć wartość celną towaru? Skorzystaj z kalkulatora Wolters Kluwer!

  O wysokości cła decydują dwa czynniki: wartość celna oraz stawka celna. Cło od importowanych towarów ustalane jest w oparciu o ich wartość celną. Wartość celna jest stosowana do celów wspólnej taryfy celnej oraz środków pozataryfowych ustanowionych w przepisach unijnych. Jej obliczenie często sprawia problemy, a niekiedy wywołuje ...
  27-12-2022
  Więcej 
 • UE chce zreformować rynki kapitałowe UE chce zreformować rynki kapitałowe

  UE chce zreformować rynki kapitałowe

  Komisja Europejska zaproponowała szeroko zakrojoną reformę prawa rynków kapitałowych. Obejmuje ona trzy osobne pakiety legislacyjne dotyczące notowań na giełdzie, niewypłacalności przedsiębiorstw oraz unijnego systemu rozliczeń. Projekty Komisji będą teraz przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim i Radzie.
  27-12-2022
  Więcej 
 • Wniesienie apelacji w postępowaniu cywilnym Wniesienie apelacji w postępowaniu cywilnym

  Wniesienie apelacji w postępowaniu cywilnym

  Wyrok sądu pierwszej instancji może zostać zweryfikowany pod kątem jego zasadności, czy legalności. W postępowaniu cywilnym jest to możliwe dzięki jego zaskarżeniu w drodze wniesienia apelacji. Sąd drugiej instancji ponownie rozpozna sprawę, opierając się na materiale zgromadzonym w postępowaniu przed sądem pierwszej, jak i drugiej ...
  27-12-2022
  Więcej 
 • Wiążące polecenia w prawie holdingowym Wiążące polecenia w prawie holdingowym

  Wiążące polecenia w prawie holdingowym

  13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca przepisy dotyczące grup spółek. Tym samym w polskim porządku prawnym pojawiła się instytucja tzw. wiążących poleceń. Czym są i jakie jest ich zadanie?
  27-12-2022
  Więcej 
 • Surowsze kary za przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku

  Znacznie surowsze niż dotąd kary za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku zaczęły obowiązywać we wrześniu 2022 r. Ustawodawca uznał, że dotychczasowe sankcje były niewystarczające i nie chroniły wystarczająco środowiska naturalnego, o czym świadczył wzrost liczby przestępstw i wykroczeń przeciw środowisku w latach 201...
  23-12-2022
  Więcej