Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia

  Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia

  Złożenie pozwu, cofnięcie pozwu, odpowiedź na pozew, odrzucenie pozwu, to tylko część zdarzeń związanych z domaganiem się udzielenia ochrony sądowej przez nakazanie pozwanemu określonego zachowania się. Warto zatem usystematyzować sobie wiedzę m.in. co do sposobów składania pozwów, czy sposobów ich formułowania w zależności od...
  16-05-2019
  Więcej 
 • Jakie zmiany w podatkach przyniesie zarząd sukcesyjny? Jakie zmiany w podatkach przyniesie zarząd sukcesyjny?

  Jakie zmiany w podatkach przyniesie zarząd sukcesyjny?

  Już w listopadzie tego roku wejdą w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Rozwiązania wynikające z ustawy spowodują wiele zmian w ramach systemu prawa, w tym także szereg modyfikacji w obrębie prawa podatkowego.
  25-10-2018
  Więcej 
 • Pracownicze Plany Kapitałowe dotkną każdego

  Wejście w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2019 r. jest już pewne. Utworzyć PPK będzie musiał każdy pracodawca, który zatrudnia choć jednego pracownika. Pracodawców czeka więc nowa składka. Zwolnić z utworzenia PPK będzie mogło prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Ale nie zawsze - tylko pod pewnymi warunkami.
  11-10-2018
  Więcej 
 • Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

  Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

  Notariusz jest osobą powołaną do dokonywania czynności notarialnych. Stanowi o tym początkowy przepis ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie. Tę podstawową regulację należy powiązać z zakresem odpowiedzialności notariusza. Odpowiedzialność ta kształtuje się wielopłaszczyznowo.
  04-09-2018
  Więcej 
 • Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

  Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

  W razie pokrzywdzenia niektórymi przestępstwami osób poniżej 15 lat obowiązują szczególne zasady przesłuchania ich w charakterze świadków. Jest to przejaw większego zaangażowania ustawodawcy w ochronę małoletnich przed wtórną wiktymizacją. Polecamy Państwu komentarz praktyczny, którego Autorem jest prokurator Cezary Kąkol: - Prz...
  24-08-2018
  Więcej 
 • Nowe obowiązki notariusza w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma zwiększyć efektywność krajowego systemu zapobiegania tym zjawiskom. Adresatami ustawy są instytucje obowiązane, na których ciąży obowiązek oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do instytucji tych zaliczają się również notariusze.
  22-08-2018
  Więcej 
 • LEX Search LEX Search

  LEX Search

  LEX Search to nowa wersja wyszukiwarki serwisu LEX. Stworzył ją międzynarodowy zespół specjalistów w oparciu o dwa fundamenty: sztuczną inteligencję oraz doświadczenie prawników, którzy brali udział w jej tworzeniu. Dzięki LEX Search oszczędzasz czas, a codzienna praca z dokumentami prawnymi jest łatwiejsza.
  08-08-2018
  Więcej 
 • Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.? Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.?

  Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.?

  Nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa przyniesie już w tym roku znaczące zmiany we wszystkich samorządach terytorialnych. Co dokładnie się zmieni? Jak się przygotować i przeprowadzić zmiany? Zapoznaj się z opisem wszystkich nowości wprowadzonych do ustrojowych ustaw samorządowych.
  06-08-2018
  Więcej 
 • Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX

  Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX

  Nowe wydanie cenionego komentarza do KSH Mateusza Rodzynkiewicza jest już dostępne w programach LEX. Komentarz stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa...
  02-08-2018
  Więcej 
 • LEX Documento LEX Documento

  LEX Documento

  Narzędzie, dzięki któremu możesz szybko tworzyć, automatycznie uzupełniać i sprawdzać poprawność wielu typów dokumentów, od wniosków po umowy, formularze czy pozwy, w oparciu o gotowe szablony. Jeśli tworzysz wiele dokumentów, możesz zaoszczędzić nawet 60% czasu!
  22-07-2018
  Więcej 
 • Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją Dariusza Świeckiego - kolejne wydanie już w programie LEX Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją Dariusza Świeckiego - kolejne wydanie już w programie LEX

  Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją Dariusza Świeckiego - kolejne wydanie już w programie LEX

  Kolejne, IV już, wydanie popularnego komentarza do Kodeksu Postępowania Karnego, pod redakcją Dariusza Świeckiego, dostępne jest w programie LEX.
  18-07-2018
  Więcej 
 • LEX Edytor LEX Edytor

  LEX Edytor

  Narzędzie do tworzenia i aktualizacji dokumentów prawnych, zintegrowane z edytorem tekstu MS Word. LEX Edytor łączy Twoje dokumenty z systemem LEX za pomocą linków do powołanych w treści aktów prawnych i orzeczeń. Na bieżąco wspomaga weryfikację aktualności dokumentów według obowiązującego stanu prawnego oraz ich poprawność pod ...
  17-07-2018
  Więcej 
 • Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa

  Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa

  Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami.
  16-07-2018
  Więcej 
 • LEX Office - nowy pakiet innowacyjnych narzędzi

  LEX Office to nasza odpowiedź na liczne sugestie użytkowników serwisu LEX w zakresie monitorowania aktualności przepisów prawa powoływanych w dokumencie Word, bezpiecznego dzielenia się dokumentami, dodawania własnych dokumentów do LEX oraz mobilnej pracy. Przy udziale cenionych prawników oraz ekspertów z zakresu nowych technologii – p...
  03-07-2018
  Więcej 
 • Zasiłek celowy – zaspokojenie potrzeb niezbędnych - nowa linia orzecznicza

  W praktyce sądowej przyjmuje się, że przyznanie zasiłku celowego nie ma służyć zaspokojeniu wszelkich potrzeb bytowych osoby uprawnionej, lecz jedynie potrzeb niezbędnych. Pojęcie to nie jest zdefiniowane przez ustawę, jednakże jego dominująca wykładnia wskazuje, że chodzi tu o takie potrzeby, bez zaspokojenia których osoba nie może...
  15-06-2018
  Więcej