Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy

  Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy

  W roku 2019 po raz pierwszy organy wykonawcze gminy mają obowiązek przedstawienia rodzie gminy rocznego raportu o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego. Rola skarbnika gminy w przygotowaniu informacji do raportu o stanie gminy będzie bardzo odpowiedzialna.
  17-05-2019
  Więcej 
 • System losowego przydziału spraw w praktyce System losowego przydziału spraw w praktyce

  System losowego przydziału spraw w praktyce

  System losowego przydziału spraw (SLPS) jest aplikacją sieciową, dostępną z komputerów zalogowanych do wewnętrznych sieci informatycznych w sądach. Centralny komputer wykorzystujący generator liczb losowych po rejestracji spraw dokonuje ich losowego przydziału.
  17-05-2019
  Więcej 
 • Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia

  Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia

  Złożenie pozwu, cofnięcie pozwu, odpowiedź na pozew, odrzucenie pozwu, to tylko część zdarzeń związanych z domaganiem się udzielenia ochrony sądowej przez nakazanie pozwanemu określonego zachowania się. Warto zatem usystematyzować sobie wiedzę m.in. co do sposobów składania pozwów, czy sposobów ich formułowania w zależności od...
  16-05-2019
  Więcej 
 • Jakie zmiany w podatkach przyniesie zarząd sukcesyjny? Jakie zmiany w podatkach przyniesie zarząd sukcesyjny?

  Jakie zmiany w podatkach przyniesie zarząd sukcesyjny?

  Już w listopadzie tego roku wejdą w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Rozwiązania wynikające z ustawy spowodują wiele zmian w ramach systemu prawa, w tym także szereg modyfikacji w obrębie prawa podatkowego.
  25-10-2018
  Więcej 
 • Pracownicze Plany Kapitałowe dotkną każdego

  Wejście w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2019 r. jest już pewne. Utworzyć PPK będzie musiał każdy pracodawca, który zatrudnia choć jednego pracownika. Pracodawców czeka więc nowa składka. Zwolnić z utworzenia PPK będzie mogło prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Ale nie zawsze - tylko pod pewnymi warunkami.
  11-10-2018
  Więcej 
 • Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

  Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

  Notariusz jest osobą powołaną do dokonywania czynności notarialnych. Stanowi o tym początkowy przepis ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie. Tę podstawową regulację należy powiązać z zakresem odpowiedzialności notariusza. Odpowiedzialność ta kształtuje się wielopłaszczyznowo.
  04-09-2018
  Więcej 
 • Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

  Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

  W razie pokrzywdzenia niektórymi przestępstwami osób poniżej 15 lat obowiązują szczególne zasady przesłuchania ich w charakterze świadków. Jest to przejaw większego zaangażowania ustawodawcy w ochronę małoletnich przed wtórną wiktymizacją. Polecamy Państwu komentarz praktyczny, którego Autorem jest prokurator Cezary Kąkol: - Prz...
  24-08-2018
  Więcej 
 • Nowe obowiązki notariusza w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma zwiększyć efektywność krajowego systemu zapobiegania tym zjawiskom. Adresatami ustawy są instytucje obowiązane, na których ciąży obowiązek oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do instytucji tych zaliczają się również notariusze.
  22-08-2018
  Więcej 
 • LEX Search LEX Search

  LEX Search

  LEX Search to nowa wersja wyszukiwarki serwisu LEX. Stworzył ją międzynarodowy zespół specjalistów w oparciu o dwa fundamenty: sztuczną inteligencję oraz doświadczenie prawników, którzy brali udział w jej tworzeniu. Dzięki LEX Search oszczędzasz czas, a codzienna praca z dokumentami prawnymi jest łatwiejsza.
  08-08-2018
  Więcej 
 • Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.? Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.?

  Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.?

  Nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa przyniesie już w tym roku znaczące zmiany we wszystkich samorządach terytorialnych. Co dokładnie się zmieni? Jak się przygotować i przeprowadzić zmiany? Zapoznaj się z opisem wszystkich nowości wprowadzonych do ustrojowych ustaw samorządowych.
  06-08-2018
  Więcej 
 • Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX

  Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX

  Nowe wydanie cenionego komentarza do KSH Mateusza Rodzynkiewicza jest już dostępne w programach LEX. Komentarz stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa...
  02-08-2018
  Więcej 
 • LEX Documento LEX Documento

  LEX Documento

  Narzędzie, dzięki któremu możesz szybko tworzyć, automatycznie uzupełniać i sprawdzać poprawność wielu typów dokumentów, od wniosków po umowy, formularze czy pozwy, w oparciu o gotowe szablony. Jeśli tworzysz wiele dokumentów, możesz zaoszczędzić nawet 60% czasu!
  22-07-2018
  Więcej 
 • Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją Dariusza Świeckiego - kolejne wydanie już w programie LEX Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją Dariusza Świeckiego - kolejne wydanie już w programie LEX

  Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją Dariusza Świeckiego - kolejne wydanie już w programie LEX

  Kolejne, IV już, wydanie popularnego komentarza do Kodeksu Postępowania Karnego, pod redakcją Dariusza Świeckiego, dostępne jest w programie LEX.
  18-07-2018
  Więcej 
 • LEX Edytor LEX Edytor

  LEX Edytor

  Narzędzie do tworzenia i aktualizacji dokumentów prawnych, zintegrowane z edytorem tekstu MS Word. LEX Edytor łączy Twoje dokumenty z systemem LEX za pomocą linków do powołanych w treści aktów prawnych i orzeczeń. Na bieżąco wspomaga weryfikację aktualności dokumentów według obowiązującego stanu prawnego oraz ich poprawność pod ...
  17-07-2018
  Więcej 
 • Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa

  Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa

  Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami.
  16-07-2018
  Więcej