Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Whistleblowing w polskim prawie bankowym Whistleblowing w polskim prawie bankowym

  Whistleblowing w polskim prawie bankowym

  Największą trudnością tego zagadnienia jest to, że przepisy nie dają gotowego rozwiązania w jaki sposób whistleblowing ma dokładnie funkcjonować. Ustawodawca wskazuje wytyczne, które dają bankom duży margines dowolności, jeśli chodzi o jego ukształtowanie. Jak zatem powinien wyglądać system whistleblowingu, żeby nie tylko był w ...
  24-05-2019
  Więcej 
 • Czy Emerytura+ pozbawi świadczeń z pomocy społecznej? Czy Emerytura+ pozbawi świadczeń z pomocy społecznej?

  Czy Emerytura+ pozbawi świadczeń z pomocy społecznej?

  Jest już faktem, że emeryci i renciści otrzymują dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 1100 zł brutto. Z kolei świadczenia pieniężne wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej są uzależnione od kryterium dochodowego (na dzień dzisiejszy jest to 701 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodz...
  23-05-2019
  Więcej 
 • Kasy fiskalne online od maja 2019 r. Kasy fiskalne online od maja 2019 r.

  Kasy fiskalne online od maja 2019 r.

  Już obowiązują nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych online, które stopniowo będą zastępować kasy rejestrujące z papierowym oraz elektronicznym zapisem kopii. Dane o każdej zaewidencjonowanej sprzedaży będą trafiać do Centralnego Repozytorium Kas.
  21-05-2019
  Więcej 
 • RODO 2.0. – rzeczywistość po 4 maja

  Ustawa sektorowa nie pozostawiła złudzeń – konieczne jest dokonanie przeglądu organizacyjnych procesów przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to w szczególności firm świadczących usługi drogą elektroniczną. Aby dostosować się do zmian w prawie, muszą one pozyskać jeszcze więcej zgód na przetwarzanie danych od swoich klientów, ...
  20-05-2019
  Więcej 
 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych w JST - zapraszamy na szkolenie online! Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych w JST - zapraszamy na szkolenie online!

  Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych w JST - zapraszamy na szkolenie online!

  Kwalifikowalność podatku VAT jest jednym z najistotniejszych aspektów realizacji projektów korzystających z dofinansowania ze środków unijnych. Nieprawidłowości w tym zakresie skutkować mogą, zarówno koniecznością zwrotu części dofinansowania wraz odsetkami, jak i odpowiedzialnością karną.
  20-05-2019
  Więcej 
 • Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy

  Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy

  W roku 2019 po raz pierwszy organy wykonawcze gminy mają obowiązek przedstawienia rodzie gminy rocznego raportu o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego. Rola skarbnika gminy w przygotowaniu informacji do raportu o stanie gminy będzie bardzo odpowiedzialna.
  17-05-2019
  Więcej 
 • System losowego przydziału spraw w praktyce System losowego przydziału spraw w praktyce

  System losowego przydziału spraw w praktyce

  System losowego przydziału spraw (SLPS) jest aplikacją sieciową, dostępną z komputerów zalogowanych do wewnętrznych sieci informatycznych w sądach. Centralny komputer wykorzystujący generator liczb losowych po rejestracji spraw dokonuje ich losowego przydziału.
  17-05-2019
  Więcej 
 • Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia

  Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia

  Złożenie pozwu, cofnięcie pozwu, odpowiedź na pozew, odrzucenie pozwu, to tylko część zdarzeń związanych z domaganiem się udzielenia ochrony sądowej przez nakazanie pozwanemu określonego zachowania się. Warto zatem usystematyzować sobie wiedzę m.in. co do sposobów składania pozwów, czy sposobów ich formułowania w zależności od...
  16-05-2019
  Więcej 
 • Jakie zmiany w podatkach przyniesie zarząd sukcesyjny? Jakie zmiany w podatkach przyniesie zarząd sukcesyjny?

  Jakie zmiany w podatkach przyniesie zarząd sukcesyjny?

  Już w listopadzie tego roku wejdą w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Rozwiązania wynikające z ustawy spowodują wiele zmian w ramach systemu prawa, w tym także szereg modyfikacji w obrębie prawa podatkowego.
  25-10-2018
  Więcej 
 • Pracownicze Plany Kapitałowe dotkną każdego

  Wejście w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2019 r. jest już pewne. Utworzyć PPK będzie musiał każdy pracodawca, który zatrudnia choć jednego pracownika. Pracodawców czeka więc nowa składka. Zwolnić z utworzenia PPK będzie mogło prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Ale nie zawsze - tylko pod pewnymi warunkami.
  11-10-2018
  Więcej 
 • Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

  Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych

  Notariusz jest osobą powołaną do dokonywania czynności notarialnych. Stanowi o tym początkowy przepis ustawy z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie. Tę podstawową regulację należy powiązać z zakresem odpowiedzialności notariusza. Odpowiedzialność ta kształtuje się wielopłaszczyznowo.
  04-09-2018
  Więcej 
 • Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

  Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem

  W razie pokrzywdzenia niektórymi przestępstwami osób poniżej 15 lat obowiązują szczególne zasady przesłuchania ich w charakterze świadków. Jest to przejaw większego zaangażowania ustawodawcy w ochronę małoletnich przed wtórną wiktymizacją. Polecamy Państwu komentarz praktyczny, którego Autorem jest prokurator Cezary Kąkol: - Prz...
  24-08-2018
  Więcej 
 • Nowe obowiązki notariusza w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma zwiększyć efektywność krajowego systemu zapobiegania tym zjawiskom. Adresatami ustawy są instytucje obowiązane, na których ciąży obowiązek oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do instytucji tych zaliczają się również notariusze.
  22-08-2018
  Więcej 
 • LEX Search LEX Search

  LEX Search

  LEX Search to nowa wersja wyszukiwarki serwisu LEX. Stworzył ją międzynarodowy zespół specjalistów w oparciu o dwa fundamenty: sztuczną inteligencję oraz doświadczenie prawników, którzy brali udział w jej tworzeniu. Dzięki LEX Search oszczędzasz czas, a codzienna praca z dokumentami prawnymi jest łatwiejsza.
  08-08-2018
  Więcej 
 • Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.? Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.?

  Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.?

  Nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa przyniesie już w tym roku znaczące zmiany we wszystkich samorządach terytorialnych. Co dokładnie się zmieni? Jak się przygotować i przeprowadzić zmiany? Zapoznaj się z opisem wszystkich nowości wprowadzonych do ustrojowych ustaw samorządowych.
  06-08-2018
  Więcej