Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Dla kogo 9% CIT od 2019 r.? Dla kogo 9% CIT od 2019 r.?

  Dla kogo 9% CIT od 2019 r.?

  Od 2019 r. wprowadzono nową obniżoną stawkę CIT w wysokości 9% dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1.200.000 euro. Rozwiązanie to dotyczy podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących.
  14-08-2019
  Więcej 
 • Reforma KPC to też wzrost opłat sądowych w sprawach cywilnych już od 21 sierpnia! Reforma KPC to też wzrost opłat sądowych w sprawach cywilnych już od 21 sierpnia!

  Reforma KPC to też wzrost opłat sądowych w sprawach cywilnych już od 21 sierpnia!

  Zmiany w ustawie o kosztach sądowych wprowadzono przy okazji dużej nowelizacji procedury cywilnej. Co do zasady reforma KPC wchodzi w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia, jednak część zmian, w tym także zmiany dotyczące opłat w sprawach cywilnych zaczną obowiązywać już od 21 sierpnia.
  09-08-2019
  Więcej 
 • Misselling usług finansowych-szkolenie online Misselling usług finansowych-szkolenie online

  Misselling usług finansowych-szkolenie online

  Zakaz missllenigu, czyli tzw. nieuczciwej sprzedaży został wprowadzony do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosunkowo niedawno. Jako uzasadnienie dla jego wprowadzenia wskazywano fakt, że rynek usług finansowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dla konsumentów, gdyż oferowane na nim produkty mają szczególny i często skompl...
  08-08-2019
  Więcej 
 • Warunki dla wykonawcy muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia Warunki dla wykonawcy muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

  Warunki dla wykonawcy muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

  Ważnym obowiązkiem zamawiającego jest sformułowanie warunków udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca, aby jego oferta mogła podlegać ocenie i zostać wybrana jako najkorzystniejsza. Co ważne, te warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.
  08-08-2019
  Więcej 
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a RODO - szkolenie online Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a RODO - szkolenie online

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a RODO - szkolenie online

  Informacje pozyskiwane przez sektor publiczny to cenne źródło danych dla podmiotów zainteresowanych ich wykorzystywaniem w swojej działalności gospodarczej. Dane statystyczne, informacje o zawartych umowach, rozkłady jazdy – to tylko niektóre z informacji, które można ponownie wykorzystywać. Czym jest ponowne wykorzystywanie informacji...
  08-08-2019
  Więcej 
 • Zadania JST w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 – komentarz praktyczny Zadania JST w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 – komentarz praktyczny

  Zadania JST w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 – komentarz praktyczny

  Wybory Parlamentarne 2019 zostały ogłoszone. Organy samorządu terytorialnego - w szczególności organy gmin - są poważnie zaangażowane w proces wyborczy. Dowiedz się jakie obowiązki ciążą na jednostkach samorządu terytorialnego i w jaki sposób je wykonać.
  07-08-2019
  Więcej 
 • Już 21 sierpnia zaczną obowiązywać niektóre przepisy dużej reformy KPC - zobacz co się zmieni! Już 21 sierpnia zaczną obowiązywać niektóre przepisy dużej reformy KPC - zobacz co się zmieni!

  Już 21 sierpnia zaczną obowiązywać niektóre przepisy dużej reformy KPC - zobacz co się zmieni!

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zmienia prawie 300 artykułów ustawy. Co do zasady zmiany wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Część przepisów wchodzi jednak w życie już 21 sierpnia.
  07-08-2019
  Więcej 
 • Zakończenie używania kasy fiskalnej – sprawdź wymogi formalne! Zakończenie używania kasy fiskalnej – sprawdź wymogi formalne!

  Zakończenie używania kasy fiskalnej – sprawdź wymogi formalne!

  W przypadku zakończenia używania kas rejestrujących z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym na podatnikach ciążą określone przepisami obowiązki. Szczegółowo przedstawia je procedura pt. Zakończenie używania kasy rejestrującej.
  07-08-2019
  Więcej 
 • Czy leasing zwrotny umożliwia odliczenie VAT? Czy leasing zwrotny umożliwia odliczenie VAT?

  Czy leasing zwrotny umożliwia odliczenie VAT?

  Leasing zwrotny to coraz popularniejsza forma finansowania firm. Przedsiębiorcy doceniają go jako narzędzie zwiększające płynność finansową przedsiębiorstwa i uwalniające zamrożone aktywa. Wiele wątpliwości wzbudza jednak jego rozliczanie w ramach podatku VAT. Rozstrzygnąć je miał niedawny wyrok TSUE. Czy tak rzeczywiście się sta...
  05-08-2019
  Więcej 
 • Nowelizacja KPC nakłada na pełnomocników nowe obowiązki Nowelizacja KPC nakłada na pełnomocników nowe obowiązki

  Nowelizacja KPC nakłada na pełnomocników nowe obowiązki

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wdraża m.in. nowe podejście do zarządzania sprawą cywilną na etapie przygotowania do rozprawy. Wiążą się z tym nowe obowiązki stron oraz pełnomocników procesowych zastępujących strony.
  05-08-2019
  Więcej 
 • Nowy wykaz czasopism już jest! Nowy wykaz czasopism już jest!

  Nowy wykaz czasopism już jest!

  Po ponad rocznych pracach opublikowano prawie 31 tysięcy pozycji czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych. Zmiana ma związek z wprowadzeniem tzw. reformy 2.0. Zgodnie z nowymi regulacjami pracownicy naukowi będą mogli wskazać do ewaluacji maksymalnie cztery publikacje w ciągu czterech lat.
  05-08-2019
  Więcej 
 • Skutki orzecznictwa TSUE dla polskiego prawa autorskiego Skutki orzecznictwa TSUE dla polskiego prawa autorskiego

  Skutki orzecznictwa TSUE dla polskiego prawa autorskiego

  W ciągu ostatnich 25 lat Trybunał Sprawiedliwości UE wydał prawie 100 orzeczeń dotyczących prawa autorskiego. Ponad połowa z nich przypada na okres ostatnich 5 lat. Zdaniem ekspertów, w przypadku blisko 40 orzeczeń można mówić o istotnych skutkach dla polskiej regulacji tego przedmiotu.
  02-08-2019
  Więcej 
 • Ochrona środowiska przed hałasem Ochrona środowiska przed hałasem

  Ochrona środowiska przed hałasem

  Hałas w dzisiejszych czasach ma istotny wpływ na nasze życie. Poziom hałasu wpływa nie tylko na poczucie komfortu, ale także na nasze zdrowie. Od hałasu trudno jest uciec, zwłaszcza w dużych miastach. Z tego powodu w przepisach przewidziano instrumenty zapewniające ochronę środowiska przed hałasem.
  31-07-2019
  Więcej 
 • Czy po reformie KPC pismo procesowe bez podpisu może być ocenione jako nadużycie ? Czy po reformie KPC pismo procesowe bez podpisu może być ocenione jako nadużycie ?

  Czy po reformie KPC pismo procesowe bez podpisu może być ocenione jako nadużycie ?

  Uchwalona 4 lipca 2019 r. nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego to największa od 2012 r. zmiana procedury cywilnej. Naczelnym celem, jaki przyświecał projektodawcom, było przeciwdziałanie przewlekłości, pieniactwu, obstrukcji procesowej czyli przeciwdziałanie nadużyciom procesowym.
  30-07-2019
  Więcej 
 • Jak pracować z trudnym klientem w postępowaniach administracyjnych? Jak pracować z trudnym klientem w postępowaniach administracyjnych?

  Jak pracować z trudnym klientem w postępowaniach administracyjnych?

  Który urzędnik nie miał kontaktu z klientem wymagającym, a wręcz roszczeniowym? Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line, które odbędzie się 29.08.2019 r. o godz. 11.30. i dotyczyć będzie tematu: Obsługa trudnego klienta w postępowaniach administracyjno-budowlanych.
  30-07-2019
  Więcej