Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Koszty procesu w przypadku cofnięcia pozwu - różne linie orzecznicze Koszty procesu w przypadku cofnięcia pozwu - różne linie orzecznicze

  Koszty procesu w przypadku cofnięcia pozwu - różne linie orzecznicze

  Koszty procesu między stronami są różnie rozliczane przez sądy, gdy postępowanie kończy się formalnym umorzeniem na skutek cofnięcia pozwu lub środka zaskarżenia. Część sądów prezentuje linię orzeczniczą, w ramach której stosuje się wykładnię przepisów prawnych sprzeczną z ich brzmieniem. Pytanie brzmi, na ile taka praktyka ...
  11-07-2019
  Więcej 
 • Jakie obowiązki czekają na wdrażających PPK? Jakie obowiązki czekają na wdrażających PPK?

  Jakie obowiązki czekają na wdrażających PPK?

  Utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych i prawnych, jak również wdrożenia w przedsiębiorstwie określonych zmian organizacyjnych.
  10-07-2019
  Więcej 
 • Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line? Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line?

  Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line?

  Aby prawidłowo ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, należy m.in. rejestrować każdą sprzedaż i drukować oraz emitować on-line właściwy dla niej paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wydawać kupującemu oryginał wydrukowanego paragonu.
  10-07-2019
  Więcej 
 • Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych

  Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych

  Wśród spraw cywilnych, sprawy takie jak: podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności, należą do kategorii spraw trudnych i skomplikowanych, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym.
  09-07-2019
  Więcej 
 • Elektroniczna oferta, czyli jaka? Elektroniczna oferta, czyli jaka?

  Elektroniczna oferta, czyli jaka?

  Kluczowym elementem elektronizacji zamówień publicznych jest składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pod rygorem ich nieważności, w postaci elektronicznej i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A co z zeskanowaną ofertą pisemną?
  09-07-2019
  Więcej 
 • Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

  Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

  Dopuszczalność przyjęcia za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia okoliczności niewykazanych przez strony, to jeden z częstszych problemów sądów orzekających w sprawach cywilnych. Podstawowa zasada bowiem stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Strony postępowania są obowią...
  08-07-2019
  Więcej 
 • LEX Search to hit. Direct Hit! LEX Search to hit. Direct Hit!

  LEX Search to hit. Direct Hit!

  Wyszukiwarka LEX Search automatycznie sama otwiera szukany dokument. Dodatkowe akcje po stronie użytkownika nie są potrzebne. Przedstawiamy funkcję Direct Hit, dzięki której użytkownicy programu LEX oszczędzają swój cenny czas. Wystarczy popularny skrót, potoczna nazwa używana w mediach, a nawet zwykłe skojarzenie z tematem.
  05-07-2019
  Więcej 
 • Różne pomysły na rozliczenia majątkowe między konkubentami - linia orzecznicza Różne pomysły na rozliczenia majątkowe między konkubentami - linia orzecznicza

  Różne pomysły na rozliczenia majątkowe między konkubentami - linia orzecznicza

  Rozliczenia majątkowe konkubentów to jeden z większych punktów zapalnych w orzecznictwie sądów polskich. Źródłem zaistniałej sytuacji jest m.in. brak przepisów prawa wprost regulujących ten problem. W rezultacie, szczególnego znaczenia nabierają stanowiska sądów orzekających w tego typu sprawach.
  05-07-2019
  Więcej 
 • Jak znakować wino? Jak znakować wino?

  Jak znakować wino?

  Ten tekst powinien żywo zainteresować firmy zajmujące się produkcją i obrotem winem w Polsce. Okazuje się bowiem, że etykiety tych coraz bardziej popularnych w naszym kraju produktów powodują wiele trudności interpretacyjnych.
  03-07-2019
  Więcej 
 • Czy wiesz jakie czynności i od kiedy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej on-line? Czy wiesz jakie czynności i od kiedy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej on-line?

  Czy wiesz jakie czynności i od kiedy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej on-line?

  Gorący jak trwające lato jest temat początków e-raportowania sprzedaży fiskalnej. Od 1 maja sprzedaż na rzecz osób prywatnych powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kas posiadających wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą a równocześnie utworzonym CRK.
  03-07-2019
  Więcej 
 • Sprawdź, co stanowi działalność badawczo-rozwojową! Sprawdź, co stanowi działalność badawczo-rozwojową!

  Sprawdź, co stanowi działalność badawczo-rozwojową!

  Obowiązująca od początku 2016 r. ulga na działalność B+R uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku do zapłaty. Ulga pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, bez wz...
  03-07-2019
  Więcej 
 • Jaka będzie forma płatności? Wkrótce zapłacisz danymi Jaka będzie forma płatności? Wkrótce zapłacisz danymi

  Jaka będzie forma płatności? Wkrótce zapłacisz danymi

  Jesteś inspektorem ochrony danych lub administratorem danych świadczącym usługi online? Ten tekst Cię zainteresuje.
  02-07-2019
  Więcej 
 • Spór o uprawnionych z tytułu służebności przesyłu - nowa linia orzecznicza Spór o uprawnionych z tytułu służebności przesyłu - nowa linia orzecznicza

  Spór o uprawnionych z tytułu służebności przesyłu - nowa linia orzecznicza

  Sądy nie są zgodne co do tego, czy uprawnionym z tytułu służebności przesyłu może być przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń przesyłowych lub mający zamiar je wybudować, czy także przedsiębiorca, który prowadzi działalność przesyłową, ale nie jest właścicielem urządzeń i nie zamierza ich wybudować.
  02-07-2019
  Więcej 
 • Negatywne konsekwencje wymuszą korzystanie z białej listy podatników VAT Negatywne konsekwencje wymuszą korzystanie z białej listy podatników VAT

  Negatywne konsekwencje wymuszą korzystanie z białej listy podatników VAT

  Od 1 września zacznie działać tzw. biała lista podatników VAT. To cenne narzędzie w procesie weryfikacji kontrahenta i wykazania należytej staranności. Niestety dla podatników nie oznacza wyłącznie korzyści, lecz obowiązki, a nawet sankcje.
  01-07-2019
  Więcej 
 • Nowy system planowania przestrzennego - gminy będą uchwalać dwa rodzaje planów? Nowy system planowania przestrzennego - gminy będą uchwalać dwa rodzaje planów?

  Nowy system planowania przestrzennego - gminy będą uchwalać dwa rodzaje planów?

  Jeżeli nowo projektowane i procedowane właśnie Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie uchwalone - w całym systemie gospodarki przestrzennej czeka nas rewolucja. Obecny bowiem w wielu obszarach nie sprawdza się, albo został wypaczony w praktyce.
  28-06-2019
  Więcej