Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych już obowiązują Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych już obowiązują

  Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych już obowiązują

  Jedną ze zmian w ramach nowelizacji KPK jest uporządkowanie struktury uzasadnień orzeczeń. Ma to nastąpić poprzez wprowadzenie urzędowych formularzy uzasadnień wyroków. Regulacje te weszły w życie 5 grudnia 2019 r.
  06-12-2019
  Więcej 
 • Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC? Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC?

  Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC?

  Reforma k.p.c., wprowadziła szereg obowiązków, dla pełnomocników procesowym zastępujących strony. Reforma zakłada wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego składający się z etapu wymiany pism procesowych. Nowe obowiązki dotyczą także etapu samej rozprawy czy postępowania odwoławczego.
  04-12-2019
  Więcej 
 • Jakie sankcje grożą za brak podzielonej płatności? Jakie sankcje grożą za brak podzielonej płatności?

  Jakie sankcje grożą za brak podzielonej płatności?

  Od 1 listopada kupujący towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT muszą regulować należność w podzielonej płatności. Kto nie dopełni tego obowiązku, musi liczyć się z sankcjami. Dotyczą one zarówno sprzedawców, jak i nabywców.
  04-12-2019
  Więcej 
 • Milczące potwierdzenie salda jest niezgodne z zasadami inwentaryzacji Milczące potwierdzenie salda jest niezgodne z zasadami inwentaryzacji

  Milczące potwierdzenie salda jest niezgodne z zasadami inwentaryzacji

  Jak każdego roku jesienią w firmach rozpoczyna się okres inwentaryzacji, której podlegają również rozrachunki. Podstawową metodą inwentaryzacji należności jest potwierdzenie sald z kontrahentem. Brak odpowiedzi ze strony kontrahenta nie może być traktowany jako milczące potwierdzenie salda.
  04-12-2019
  Więcej 
 • Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne

  Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne

  Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy zarówno tradycyjnych umów zawieranych w sklepach stacjonarnych, jak również odnosi się do umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna i...
  04-12-2019
  Więcej 
 • Jak uchylić się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku? Jak uchylić się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku?

  Jak uchylić się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku?

  Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, tak jak każde oświadczenie woli, może być dotknięte wadą. Kodeks cywilny w art. 1019 daje możliwość uchylenia się od skutków prawnych takiego oświadczenia, jeśli zostało ono złożone pod wpływem błędu lub groźby. Procedura postępowania w tej sprawie budzi jednak wiele pytań i w...
  04-12-2019
  Więcej 
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II – dostępne w LEX Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II – dostępne w LEX

  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II – dostępne w LEX

  W programie LEX jest już dostępny najnowszy komentarz omawiający nowelizację KPC: T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian 2019, tom I i II, WKP 2019
  03-12-2019
  Więcej 
 • RODO w rekrutacji RODO w rekrutacji

  RODO w rekrutacji

  Katalog danych, jakie może pozyskać pracodawca od kandydata na pracownika, jest określony w przepisach Kodeksu pracy. Jednak zagadnienie to nadal budzi wiele wątpliwości w praktyce. W jaki sposób można dowiedzieć się jak najwięcej o kandydacie, aby proces rekrutacji był efektywny, przy jednoczesnym respektowaniu przepisów w zakresie och...
  29-11-2019
  Więcej 
 • Opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika hipotecznego Opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika hipotecznego

  Opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez dłużnika hipotecznego

  W orzecznictwie powstały rozbieżności co do oceny czy dłużnik hipoteczny może pozostać w opóźnieniu z uwagi na nie spełnienie w terminie świadczenia pieniężnego, zabezpieczonego hipoteką. Czy jest dominujący pogląd?
  29-11-2019
  Więcej 
 • UE nakazuje chronić sygnalistów UE nakazuje chronić sygnalistów

  UE nakazuje chronić sygnalistów

  UE postanowiła wziąć pod swoje skrzydła sygnalistów, czyli pracowników (i nie tylko) zgłaszających nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa czy urzędu. Opublikowana we wtorek, 26 listopada dyrektywa zagwarantuje im ochronę w szeregu sektorów, np. w dziedzinie zamówień publicznych. Polska ma czas na wdrożenie nowych przepi...
  29-11-2019
  Więcej 
 • Zmiany w prawie ochrony zdrowia w 2020 r. Co czeka szpitale i przychodnie? Zmiany w prawie ochrony zdrowia w 2020 r. Co czeka szpitale i przychodnie?

  Zmiany w prawie ochrony zdrowia w 2020 r. Co czeka szpitale i przychodnie?

  Początek roku kalendarzowego to zawsze gorący okres w prawie ochrony zdrowia. Wówczas wchodzi w życie najwięcej przepisów ważnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne. Modyfikacje, które już czekają na wejście w życie dotyczą m.in. obligatoryjnego wystawiania e-recept...
  28-11-2019
  Więcej 
 • LEX Personalizacja: sortuj swoją listę w Aktówce tak jak chcesz! LEX Personalizacja: sortuj swoją listę w Aktówce tak jak chcesz!

  LEX Personalizacja: sortuj swoją listę w Aktówce tak jak chcesz!

  Listy dokumentów w cyfrowych zbiorach danych można sortować po podobnych kryteriach, np. według daty, alfabetycznie, rosnąco czy malejąco. W LEX Personalizacji ten schemat został przełamany. Możliwość sortowania dokumentów w Aktówce według uznania Użytkownika to nowa jakość w programie z informacją prawną!
  28-11-2019
  Więcej 
 • Notariusz to nie sąd, a akt poświadczenia dziedziczenia to nie orzeczenie Notariusz to nie sąd, a akt poświadczenia dziedziczenia to nie orzeczenie

  Notariusz to nie sąd, a akt poświadczenia dziedziczenia to nie orzeczenie

  Notariusz wydając akt poświadczenia dziedziczenia działa na zgodny wniosek stron, nie rozstrzyga sporu, nie jest więc sądem. W konsekwencji akt poświadczenia dziedziczenia nie jest orzeczeniem. Jest to jednak dokument urzędowy, który może być wykorzystany w innym państwie członkowskim - orzekł TSUE w wyroku z 23.05.2019 r.
  28-11-2019
  Więcej 
 • Czy WIS zapewni większą pewność w zakresie stosowania stawek VAT? Czy WIS zapewni większą pewność w zakresie stosowania stawek VAT?

  Czy WIS zapewni większą pewność w zakresie stosowania stawek VAT?

  Od 1 listopada podatnicy VAT mogą korzystać z nowej instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS). Informacja ta stanowi formę ochrony w zakresie poprawności stosowania stawek VAT. Ma ona bowiem moc wiążącą w stosunku do organów podatkowych.
  27-11-2019
  Więcej 
 • Skutki prawne wyroku TS w sprawie niezależności Izby Dyscyplinarnej SN Skutki prawne wyroku TS w sprawie niezależności Izby Dyscyplinarnej SN

  Skutki prawne wyroku TS w sprawie niezależności Izby Dyscyplinarnej SN

  Sąd Najwyższy, jako sąd odsyłający, powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 listopada. Ocena ta ma rozstrzygnąć, czy Izba może rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku, czy też powinien to zrobić inny sąd, który zagwarantuje wy...
  25-11-2019
  Więcej