Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Nowe obowiązki notariusza w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma zwiększyć efektywność krajowego systemu zapobiegania tym zjawiskom. Adresatami ustawy są instytucje obowiązane, na których ciąży obowiązek oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do instytucji tych zaliczają się również notariusze.
  22-08-2018
  Więcej 
 • LEX Search LEX Search

  LEX Search

  LEX Search to nowa wersja wyszukiwarki serwisu LEX. Stworzył ją międzynarodowy zespół specjalistów w oparciu o dwa fundamenty: sztuczną inteligencję oraz doświadczenie prawników, którzy brali udział w jej tworzeniu. Dzięki LEX Search oszczędzasz czas, a codzienna praca z dokumentami prawnymi jest łatwiejsza.
  08-08-2018
  Więcej 
 • Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.? Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.?

  Co się zmieni w ustroju samorządu terytorialnego w 2018 r.?

  Nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa przyniesie już w tym roku znaczące zmiany we wszystkich samorządach terytorialnych. Co dokładnie się zmieni? Jak się przygotować i przeprowadzić zmiany? Zapoznaj się z opisem wszystkich nowości wprowadzonych do ustrojowych ustaw samorządowych.
  06-08-2018
  Więcej 
 • Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX

  Komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych Mateusza Rodzynkiewicza - kolejne wydanie już w programie LEX

  Nowe wydanie cenionego komentarza do KSH Mateusza Rodzynkiewicza jest już dostępne w programach LEX. Komentarz stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa...
  02-08-2018
  Więcej 
 • LEX Documento LEX Documento

  LEX Documento

  Narzędzie, dzięki któremu możesz szybko tworzyć, automatycznie uzupełniać i sprawdzać poprawność wielu typów dokumentów, od wniosków po umowy, formularze czy pozwy, w oparciu o gotowe szablony. Jeśli tworzysz wiele dokumentów, możesz zaoszczędzić nawet 60% czasu!
  22-07-2018
  Więcej 
 • Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją Dariusza Świeckiego - kolejne wydanie już w programie LEX Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją Dariusza Świeckiego - kolejne wydanie już w programie LEX

  Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją Dariusza Świeckiego - kolejne wydanie już w programie LEX

  Kolejne, IV już, wydanie popularnego komentarza do Kodeksu Postępowania Karnego, pod redakcją Dariusza Świeckiego, dostępne jest w programie LEX.
  18-07-2018
  Więcej 
 • LEX Edytor LEX Edytor

  LEX Edytor

  Narzędzie do tworzenia i aktualizacji dokumentów prawnych, zintegrowane z edytorem tekstu MS Word. LEX Edytor łączy Twoje dokumenty z systemem LEX za pomocą linków do powołanych w treści aktów prawnych i orzeczeń. Na bieżąco wspomaga weryfikację aktualności dokumentów według obowiązującego stanu prawnego oraz ich poprawność pod ...
  17-07-2018
  Więcej 
 • Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa

  Komentarz do Kodeksu Cywilnego, tom IV, pod redakcją Magdaleny Habdas i Mariusza Frasa

  Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami.
  16-07-2018
  Więcej 
 • LEX Office - nowy pakiet innowacyjnych narzędzi

  LEX Office to nasza odpowiedź na liczne sugestie użytkowników serwisu LEX w zakresie monitorowania aktualności przepisów prawa powoływanych w dokumencie Word, bezpiecznego dzielenia się dokumentami, dodawania własnych dokumentów do LEX oraz mobilnej pracy. Przy udziale cenionych prawników oraz ekspertów z zakresu nowych technologii – p...
  03-07-2018
  Więcej 
 • Zasiłek celowy – zaspokojenie potrzeb niezbędnych - nowa linia orzecznicza

  W praktyce sądowej przyjmuje się, że przyznanie zasiłku celowego nie ma służyć zaspokojeniu wszelkich potrzeb bytowych osoby uprawnionej, lecz jedynie potrzeb niezbędnych. Pojęcie to nie jest zdefiniowane przez ustawę, jednakże jego dominująca wykładnia wskazuje, że chodzi tu o takie potrzeby, bez zaspokojenia których osoba nie może...
  15-06-2018
  Więcej