Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwie...
  20-11-2019
  Więcej 
 • Specjalistyczna prasa z 5% stawką VAT od 1 listopada Specjalistyczna prasa z 5% stawką VAT od 1 listopada

  Specjalistyczna prasa z 5% stawką VAT od 1 listopada

  Długo oczekiwane zmiany w zakresie stawek VAT dla książek, czasopism, dzienników i gazet weszły w życie 1 listopada. Od tej daty obowiązuje niższy 5% VAT na e-booki oraz niższa 8% stawka VAT na e-prasę. Dla kategorii czasopism regionalnych i lokalnych przewidziano stawkę 5% VAT.
  20-11-2019
  Więcej 
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako nowy organ do walki z dłużnikami Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako nowy organ do walki z dłużnikami

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako nowy organ do walki z dłużnikami

  Dla przedsiębiorcy jednym z największych problemów prowadzenia działalności gospodarczej stanowią zatory płatnicze. Problem ten dotyka bowiem praktycznie wszystkich podmiotów, bez względu na to czy mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej czy też wielkiej firmie zatrudniającej tysiące osób.
  20-11-2019
  Więcej 
 • Wniesienie apelacji po reformie k.p.c. Wniesienie apelacji po reformie k.p.c.

  Wniesienie apelacji po reformie k.p.c.

  Reforma postępowania cywilnego dokonała istotnych zmian w zakresie postępowania apelacyjnego. Jej efekty widać już na etapie wniesienia apelacji. Duże znaczenie w tej materii odgrywają reguły intertemporalne.
  20-11-2019
  Więcej 
 • Pojęcie sprawy gospodarczej Pojęcie sprawy gospodarczej

  Pojęcie sprawy gospodarczej

  Jedną z istotniejszych zmian wynikających z reformy postępowania cywilnego jest przywrócenie do polskiego porządku prawnego odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Nowe regulacje wprowadziły pojęcie sprawy gospodarczej. Katalog spraw gospodarczych zawiera art. 458(2) § 1 k.p.c.
  19-11-2019
  Więcej 
 • Status strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej Status strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej

  Status strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej

  Planowana inwestycja może mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi? Wymagane będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Urząd rozpocznie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek. Wniosek, w zależności od tego czy będzie dotyczyć przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zaws...
  19-11-2019
  Więcej 
 • Doręczenie pisma przez komornika Doręczenie pisma przez komornika

  Doręczenie pisma przez komornika

  Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanem...
  19-11-2019
  Więcej 
 • LEX Personalizacja: program powiadomi Użytkownika o zmianach na odłożonej liście dokumentów! LEX Personalizacja: program powiadomi Użytkownika o zmianach na odłożonej liście dokumentów!

  LEX Personalizacja: program powiadomi Użytkownika o zmianach na odłożonej liście dokumentów!

  Zdarza Ci się zachować listę z wyfiltrowanymi przez siebie dokumentami w programie LEX? Wracasz do tej listy co pewien czas? Zależy ci na jej aktualności? Nowa funkcjonalność LEX Personalizacji spowoduje, że Twoja odłożona lista dokumentów będzie się sama aktualizować. Bo prawo się zmienia codziennie.
  15-11-2019
  Więcej 
 • NIK zbadał upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w jst NIK zbadał upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w jst

  NIK zbadał upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w jst

  NIK apeluje o wzmocnienie kontroli nad udzielaniem upoważnień do podejmowania decyzji administracyjnych i innych czynności. Stosowanie upoważnień jest w urzędach powszechną praktyką, ale gdy przekaże je niewłaściwa osoba, zostaną one udzielone zbyt późno albo w niepełnym zakresie, to może to być podstawa do unieważnienia podjętyc...
  15-11-2019
  Więcej 
 • Nowe PZP czeka na wejście w życie Nowe PZP czeka na wejście w życie

  Nowe PZP czeka na wejście w życie

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Termin ten tylko teoretycznie jest odległy, ponieważ akt wprowadza sporo nowych rozwiązań, a także modyfikuje istniejące, zatem potrzeba czasu na zapoznanie się z nimi i prawidłowe zastosowanie.
  14-11-2019
  Więcej 
 • Prawniczy słownik angielsko-polski poszerzony o pojęcia prawa spadkowego Prawniczy słownik angielsko-polski poszerzony o pojęcia prawa spadkowego

  Prawniczy słownik angielsko-polski poszerzony o pojęcia prawa spadkowego

  Dostępny w LEX-ie, prawniczy słownik angielsko-polski, umożliwia osobom nawet biegle znającym język, łatwiejsze i szybsze zapoznanie się z anglojęzycznymi dokumentami. Użytkownicy LEX-a doceniają go zwłaszcza czytając orzeczenia europejskie po angielsku. Najnowsze wydanie słownika obejmuje hasła z zakresu prawa spadkowego.
  14-11-2019
  Więcej 
 • Kto i na jakich zasadach udzieli porady pielęgniarskiej? Kto i na jakich zasadach udzieli porady pielęgniarskiej?

  Kto i na jakich zasadach udzieli porady pielęgniarskiej?

  W połowie października do systemu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzono nowe świadczenie gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: PORADĘ PIELĘGNIARSKĄ. Dowiedz się kto może udzielać wspomnianego świadczenia oraz jaki jest jego zakres.
  14-11-2019
  Więcej 
 • Czym jest i jakie ma funkcje umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym? Czym jest i jakie ma funkcje umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym?

  Czym jest i jakie ma funkcje umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym?

  W związku z ogromną nowelizacją procedury cywilnej, od 7 listopada do KPC wraca postępowanie w sprawach gospodarczych. Nowe przepisy określają m.in. jakie sprawy są sprawami gospodarczymi. Nowością w postępowaniu w sprawach gospodarczych jest też umowa dowodowa.
  14-11-2019
  Więcej 
 • Opłać zbiorczym przelewem więcej niż jedną fakturę w split payment Opłać zbiorczym przelewem więcej niż jedną fakturę w split payment

  Opłać zbiorczym przelewem więcej niż jedną fakturę w split payment

  Zbiorcze przelewy, obejmujące kilka faktur od danego kontrahenta, są nowością funkcjonującą od 1 listopada. Kwestia możliwości dokonywania w ramach split payment zbiorczych płatności była podnoszona od dawna. Właściwie odkąd pojawiły się zapowiedzi wprowadzenia do polskiego systemu VAT mechanizmu podzielonej płatności.
  13-11-2019
  Więcej 
 • Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na wejście w życie Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na wejście w życie

  Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na wejście w życie

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Termin ten tylko teoretycznie jest odległy, ponieważ akt wprowadza sporo nowych rozwiązań, a także modyfikuje istniejące, zatem potrzeba czasu na zapoznanie się z nimi i prawidłowe zastosowanie.
  13-11-2019
  Więcej