Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Praca zdalna – wysokość kosztów uzyskania przychodu Praca zdalna – wysokość kosztów uzyskania przychodu

  Praca zdalna – wysokość kosztów uzyskania przychodu

  Od 8.03.2020 r., przeciwdziałając pandemii koronawirusa, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Specustawa bardzo lakonicznie reguluje kwestie pracy zdalnej. Warto przyjrzeć się podatkowym skutkom, jakie praca zdalna przyniesienie pracownikom i pracodawcom.
  18-11-2020
  Więcej 
 • Co po prawie? Zapraszamy na wyjątkowy wywiad dla studentów! Co po prawie? Zapraszamy na wyjątkowy wywiad dla studentów!

  Co po prawie? Zapraszamy na wyjątkowy wywiad dla studentów!

  Niezależnie od tego czy jesteś świeżo upieczonym studentem prawa czy przygotowujesz w tym roku pracę magisterską, z pewnością często zastanawiasz się, co dalej... Co będę robić po studiach prawniczych? Rozpocząć aplikację i pracować w kancelarii czy szukać innej interesującej oferty dla absolwenta prawa? A może masz już sprecyz...
  17-11-2020
  Więcej 
 • Kto skorzysta z tarczy antykryzysowej 5.0? Kto skorzysta z tarczy antykryzysowej 5.0?

  Kto skorzysta z tarczy antykryzysowej 5.0?

  Tarcza antykryzysowa 5.0 to kolejna pomoc rządu dla niektórych branż, w które mocno uderzyła pandemia koronawirusa. Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą występować do ZUS z wnioskami o świadczenia. Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać pomoc?
  16-11-2020
  Więcej 
 • Przymusowe umorzenia udziałów Przymusowe umorzenia udziałów

  Przymusowe umorzenia udziałów

  Umorzenie udziałów w spółce z o.o. możliwe jest dopiero po wpisie spółki do rejestru. Prawna likwidacja udziału jest możliwa pod warunkiem, że przewiduje to umowa spółki. Jeśli umowa spółki nie zawiera postanowienia, że udziały mogą być umarzane, nie jest to dopuszczalne, nawet jeśli wspólnik wyraża zgodę na umorzenie jego ud...
  16-11-2020
  Więcej 
 • Nie szukaj na własną rękę, już znaleźliśmy te przepisy za Ciebie! Nie szukaj na własną rękę, już znaleźliśmy te przepisy za Ciebie!

  Nie szukaj na własną rękę, już znaleźliśmy te przepisy za Ciebie!

  Wystarczy jedno kliknięcie, by wyświetlić listę dokumentów, które ustawodawca "miał na myśli" w odesłaniu do przepisów odrębnych, szczegółowych czy też do "bezimiennej" ustawy. Wyjaśniamy, czym jest hipertekst merytoryczny oraz jak usprawnia pracę użytkownika – jako funkcjonalność jedyna dostępna na rynku, opracowana na taką skal...
  16-11-2020
  Więcej 
 • Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy - nowe postępowanie cywilne Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy - nowe postępowanie cywilne

  Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy - nowe postępowanie cywilne

  Od 30 listopada 2020 r. obowiązywać będzie szybka procedura prowadząca do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. W założeniach prawodawcy, chodzi o szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. D...
  13-11-2020
  Więcej 
 • Projektant przed urzędem, czyli luki w nowym prawie budowlanym - szkolenie 20 listopada 2020 r. Projektant przed urzędem, czyli luki w nowym prawie budowlanym - szkolenie 20 listopada 2020 r.

  Projektant przed urzędem, czyli luki w nowym prawie budowlanym - szkolenie 20 listopada 2020 r.

  Duża nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, obowiązująca od 19 września 2020 r., wprowadziła szereg zmian w zakresie procesu inwestycyjnego, które miały w założeniu uprościć procedury budowlane, usunąć nadmierne obowiązki po stronie inwestora oraz doprecyzować regulacje budzące wątpliwości interpretacyjne.
  13-11-2020
  Więcej 
 • Jak sprawozdawać dane o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej? Jak sprawozdawać dane o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej?

  Jak sprawozdawać dane o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej?

  5 listopada weszło w życie rozporządzenie nakładające na podmioty lecznicze nowe obowiązki w zakresie sprawozdawania danych dotyczących określonych wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej. Niektóre placówki zostały niezwłocznie zobligowane do przekazywania wymaganych rozporządzeniem danych, co w praktyce przysporzyło niem...
  13-11-2020
  Więcej 
 • Interwencyjny odbiór zwierząt - szkolenie online Interwencyjny odbiór zwierząt - szkolenie online

  Interwencyjny odbiór zwierząt - szkolenie online

  Tematyka cierpiących zwierząt stała się ostatnio przedmiotem zainteresowania ustawodawcy. W obowiązujących przepisach istnieją dwie ścieżki pozwalające odebrać zwierzę właścicielowi lub opiekunowi w określonych sytuacjach. Ich stosowanie jest skomplikowane zarówno dla organów administracji publicznej i sądów, jak i podmiotów prz...
  12-11-2020
  Więcej 
 • Postępowania krajowe i zamówienia bagatelne w nowym PZP - bezpłatna debata ekspertów Postępowania krajowe i zamówienia bagatelne w nowym PZP - bezpłatna debata ekspertów

  Postępowania krajowe i zamówienia bagatelne w nowym PZP - bezpłatna debata ekspertów

  Nowe Prawo zamówień publicznych lada moment wejdzie w życie. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania w zakresie krajowych postępowań o zamówienia publiczne, a także definiuje na nowo zamówienia bagatelne. Zapraszam na bezpłatną debatę ekspertów Małgorzaty Stręciwilk i Włodzimierza Dzierżanowskiego, którzy omówią te ważne obszary nowe...
  09-11-2020
  Więcej 
 • Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku

  Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku

  Osoby pobierające zasiłki, którym w związku z pandemią pracodawca zmniejszył wymiar etatu lub niekorzystnie zmienił warunki zatrudnienia na mocy specustawy covidowej, mogą uzyskać po przeliczeniu wyższe świadczenia. Wraz z publikacją nowelizacji przepisów zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubez...
  09-11-2020
  Więcej 
 • Opłata klimatyczna - jak ją uchwalić, by nie została unieważniona? Opłata klimatyczna - jak ją uchwalić, by nie została unieważniona?

  Opłata klimatyczna - jak ją uchwalić, by nie została unieważniona?

  Do niedawna opłata klimatyczna była dobrym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków w budżecie gmin, zwłaszcza w przypadku gmin położonych nad morzem albo w górach. Jednak pogarszanie jakości powietrza oraz wzrost świadomości społeczeństwa coraz częściej doprowadzają do unieważnienia uchwał ustalających taką opłatę, a w kon...
  05-11-2020
  Więcej 
 • Warunki skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki - BEZPŁATNY WEBINAR Warunki skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki - BEZPŁATNY WEBINAR

  Warunki skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki - BEZPŁATNY WEBINAR

  W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne mogą w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków złożyć wniosek o skrócenie okresu jej obowiązywania. Choć możliwość taką wprowadzono do przepisów niemal 3 lata temu, skorzystanie z niej w pra...
  04-11-2020
  Więcej 
 • Czy organy są bezsilne wobec inwestycji budowanych na podstawie ustawy antycovidowej? Czy organy są bezsilne wobec inwestycji budowanych na podstawie ustawy antycovidowej?

  Czy organy są bezsilne wobec inwestycji budowanych na podstawie ustawy antycovidowej?

  Wprowadzenie na początku pandemii artykułu 12 ust. 1 ustawy antycovidowej miało umożliwić szybkie i sprawne przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w przypadku zagrożenia życia lub związanych z przeciwdziałaniem sytuacji kryzysowych wywołanych przez COVID-19 z pominięciem długotrwałych procedur administracyjno-budowlanych.
  02-11-2020
  Więcej 
 • Zabytkowy budynek a Dostępność Plus - bolączka koordynatora ds. dostępności Zabytkowy budynek a Dostępność Plus - bolączka koordynatora ds. dostępności

  Zabytkowy budynek a Dostępność Plus - bolączka koordynatora ds. dostępności

  W wielu jednostkach samorządu terytorialnego rozpoczęli już działalność tzw. koordynatorzy do spraw dostępności. Przed nimi wiele wyzwań i nasuwających się wątpliwości, a jednym z pierwszych problemów na które natrafiają jest pytanie: co zrobić, jeśli budynek administrowany przez JST posiada status zabytku? Na to pytanie odpowiada...
  02-11-2020
  Więcej