Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zabytkowy budynek a Dostępność Plus - bolączka koordynatora ds. dostępności Zabytkowy budynek a Dostępność Plus - bolączka koordynatora ds. dostępności

  Zabytkowy budynek a Dostępność Plus - bolączka koordynatora ds. dostępności

  W wielu jednostkach samorządu terytorialnego rozpoczęli już działalność tzw. koordynatorzy do spraw dostępności. Przed nimi wiele wyzwań i nasuwających się wątpliwości, a jednym z pierwszych problemów na które natrafiają jest pytanie: co zrobić, jeśli budynek administrowany przez JST posiada status zabytku? Na to pytanie odpowiada...
  02-11-2020
  Więcej 
 • Obliczanie i konsekwencje przekroczenia okresu delegowania pracowników w ramach nowych przepisów Obliczanie i konsekwencje przekroczenia okresu delegowania pracowników w ramach nowych przepisów

  Obliczanie i konsekwencje przekroczenia okresu delegowania pracowników w ramach nowych przepisów

  Zmiany unijnych regulacji w zakresie delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej oznaczają duże zmiany również dla pracodawców. Przepisy obowiązujące od 30 lipca 2020 r. nakładają na delegujących pracodawców obowiązek znajomości lokalnego porządku prawnego państwa przyjmującego oraz potencjalny wzrost kosztów delegowania.
  02-11-2020
  Więcej 
 • Jak wystawiać paragony z NIP nabywcy po Objaśnieniach Ministra Finansów? Jak wystawiać paragony z NIP nabywcy po Objaśnieniach Ministra Finansów?

  Jak wystawiać paragony z NIP nabywcy po Objaśnieniach Ministra Finansów?

  Paragon fiskalny na kwotę do 450 zł (lub 100 euro) zawierający NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną. Sprzedawca musi odmówić wydania zwykłej faktury, gdy paragon został wystawiony na kwotę nieprzekraczającą ww. kwot. Takie jest stanowisko Ministra Finansów przedstawione w Objaśnieniach wydanych 16 października.
  30-10-2020
  Więcej 
 • Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego

  Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego

  Skarga z żądaniem wymierzenia grzywny ma na celu ukaranie organu za niewykonanie wyroków sądowych oraz jego dyscyplinowanie, ewentualnie wydanie rozstrzygnięcia (o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku) za organ. Grzywna ma stanowić karę za ignorowanie przez organy administracji publicznej wyroków sądowych.
  30-10-2020
  Więcej 
 • Faza przygotowawcza procesu w praktyce, czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy? Faza przygotowawcza procesu w praktyce, czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy?

  Faza przygotowawcza procesu w praktyce, czyli słów kilka jak dobrze sporządzić plan rozprawy?

  Plan rozprawy to jedna z wielu nowych instytucji, które do procedury cywilnej wprowadziła ubiegłoroczna nowelizacja. Jest to bardzo rozbudowana instytucja posiedzenia przygotowawczego, w którym to modelu sąd ma odgrywać aktywną rolę. Okazuje się, że stosowanie jej w praktyce wiąże się z licznymi pytaniami, jak taki plan rozprawy przyg...
  30-10-2020
  Więcej 
 • Czy orzecznictwo w sprawach o kredyty frankowe jest jednolite? Czy orzecznictwo w sprawach o kredyty frankowe jest jednolite?

  Czy orzecznictwo w sprawach o kredyty frankowe jest jednolite?

  Europejskie orzeczenie TSUE w sprawie Dziubak ma już rok (C-260/18). Wywołało spore poruszenie zarówno wśród kredytobiorców, jak i w sądach. Czy w orzecznictwie sądów polskich w sprawach o kredyty frankowe w dalszym ciągu zachodzą rozbieżności?
  29-10-2020
  Więcej 
 • Ustawa VAT i ordynacja podatkowa sprzeczne z prawem UE Ustawa VAT i ordynacja podatkowa sprzeczne z prawem UE

  Ustawa VAT i ordynacja podatkowa sprzeczne z prawem UE

  W październiku zapadły dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, które przesądzają o niezgodności polskich przepisów podatkowych z prawem UE. W pierwszym wyroku TSUE stwierdził, że polska ulga na złe długi jest zbyt rygorystyczna. Z drugiego - luksemburskiego - wyroku wynika sprzeczność z prawem UE przepisów ordynacji podatkowej unie...
  28-10-2020
  Więcej 
 • Sprostowanie decyzji administracyjnej Sprostowanie decyzji administracyjnej

  Sprostowanie decyzji administracyjnej

  Sprostowanie decyzji administracyjnej służy usuwaniu wad decyzji, tj. błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek. Chodzi o tzw. wady nieistotne, niezwiązane ze stosowaniem prawa, ustaleniem stanu faktycznego czy ustaleniem jego kwalifikacji prawnej. Sprostowanie decyzji administracyjnej nie może być wykorzystywane w c...
  28-10-2020
  Więcej 
 • Stosowanie nowych przepisów o ograniczaniu zatorów płatniczych Stosowanie nowych przepisów o ograniczaniu zatorów płatniczych

  Stosowanie nowych przepisów o ograniczaniu zatorów płatniczych

  W dniu 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Znowelizowano cały szereg obowiązujących już ustaw, w tym szczególności ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która jest nazywana od tej pory ustawą o p...
  27-10-2020
  Więcej 
 • COVID-19 uzasadnia uproszczenia w inwentaryzacji COVID-19 uzasadnia uproszczenia w inwentaryzacji

  COVID-19 uzasadnia uproszczenia w inwentaryzacji

  Firmy mogą już rozpoczynać inwentaryzację, jednak w związku z trwającą epidemią koronawirusa pojawia się wiele pytań o możliwość wprowadzenia uproszeń przy jej organizacji. Korzystne stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów, które dopuszcza przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z n...
  26-10-2020
  Więcej 
 • Jakie jest dla kredytobiorcy ryzyko związane z kredytem frankowym? Jakie jest dla kredytobiorcy ryzyko związane z kredytem frankowym?

  Jakie jest dla kredytobiorcy ryzyko związane z kredytem frankowym?

  Kredyty denominowane i indeksowane pojawiły się w Polsce po roku 2002 i stopniowo zdobyły dominującą pozycję na rynku kredytów hipotecznych w latach 2006-2008. Wskutek coraz ściślejszych wymogów regulacyjnych banki stopniowo przestały udzielać takich kredytów. Po roku 2011 kredyty takie praktycznie przestały być udzielane. Czy związ...
  23-10-2020
  Więcej 
 • Zmiany w definicji rzeczywistego właściciela od 2021 r. – zaproszenie na bezpłatny webinar Zmiany w definicji rzeczywistego właściciela od 2021 r. – zaproszenie na bezpłatny webinar

  Zmiany w definicji rzeczywistego właściciela od 2021 r. – zaproszenie na bezpłatny webinar

  W ubiegłym roku zrewolucjonizowano w Polsce zasady poboru podatku u źródła. Sama definicja rzeczywistego właściciela funkcjonuje w polskim prawie od 2017 r. Dzięki udziale w szkoleniu dowiesz się więcej na temat kluczowych zagadnień związanych z tą definicją oraz prognozowanych zmianach w tym zakresie od 2021 r.
  22-10-2020
  Więcej 
 • Polskie sprawy podatkowe przed TSUE: sukcesy podatników, ranking pełnomocników i firm Polskie sprawy podatkowe przed TSUE: sukcesy podatników, ranking pełnomocników i firm

  Polskie sprawy podatkowe przed TSUE: sukcesy podatników, ranking pełnomocników i firm

  Nie jest tajemnicą, że dziedziną, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiadal się najczęściej w polskich sprawach, jest prawo podatkowe. Ile z nich zakończyło się sukcesem podatników? Którzy pełnomocnicy i macierzyste firmy najczęściej występowali przed TSUE i uzyskiwali korzystne rozstrzygnięcia dla swoich kli...
  21-10-2020
  Więcej 
 • Jak dobrze przeprowadzić audyt zgodności z RODO? Jak dobrze przeprowadzić audyt zgodności z RODO?

  Jak dobrze przeprowadzić audyt zgodności z RODO?

  Audyt zgodności można porównać do kompleksowo przeprowadzonej diagnozy lekarskiej. Dobrze wykonany audyt pokazuje silne i słabe strony ochrony danych osobowych w organizacji i staje się punktem wyjścia do działań naprawczych. Dlaczego audyt zgodności z RODO jest tak ważny i jak go zorganizować, aby nie był zbyt dużym obciążeniem dla...
  20-10-2020
  Więcej 
 • Jak znakować środki spożywcze zastępujące posiłek? Jak znakować środki spożywcze zastępujące posiłek?

  Jak znakować środki spożywcze zastępujące posiłek?

  Od pewnego czasu obserwujemy wyraźny rozwój rynku środków spożywczych stosowanych jako substytuty posiłku – potocznie "na odchudzanie". Jakie regulacje dotyczą tej grupy produktów? Jak powinny brzmieć właściwe dla tych środków spożywczych oświadczenia zdrowotne?
  19-10-2020
  Więcej