Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zmiany w postępowaniu dowodowym w świetle nowelizacji KPC - zapisz się na szkolenie online! Zmiany w postępowaniu dowodowym w świetle nowelizacji KPC - zapisz się na szkolenie online!

  Zmiany w postępowaniu dowodowym w świetle nowelizacji KPC - zapisz się na szkolenie online!

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza szereg zmian w zakresie postępowania dowodowego. Zmianie ulegną liczne czynności stron oraz sądu w postępowaniu dowodowym. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego.
  07-10-2019
  Więcej 
 • Ostatni moment na zawarcie umowy z biegłym rewidentem Ostatni moment na zawarcie umowy z biegłym rewidentem

  Ostatni moment na zawarcie umowy z biegłym rewidentem

  Chociaż do badania sprawozdań finansowych zostało jeszcze kilka miesięcy to już teraz należy pomyśleć o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej. Warto pamiętać, iż umowa musi zostać podpisana przed rozpoczęciem inwentaryzacji. Nie zawsze też długość umowy z biegłym rewidentem jest dowolna. Przepisy wprowadzają ograniczenia w przypadk...
  07-10-2019
  Więcej 
 • Jak znakować wody mineralne, źródlane i stołowe? Jak znakować wody mineralne, źródlane i stołowe?

  Jak znakować wody mineralne, źródlane i stołowe?

  Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe są objęte szczegółowymi regulacjami o znakowaniu żywności. Stosowanie tych regulacji powoduje jednak różne problemy. Najważniejsze z nich dotyczą: nazwy prawnej i handlowej, oznaczeń miejsca wydobycia i produkcji, zastosowanych procesów oraz informacji o właściwościach wody.
  07-10-2019
  Więcej 
 • Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania nieopartej na ustawowej podstawie Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania nieopartej na ustawowej podstawie

  Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania nieopartej na ustawowej podstawie

  Przez niedopuszczalność skargi o wznowienie należy rozumieć sytuację, w której sąd nie może przystąpić do jej merytorycznej oceny. Sąd odrzuca skargę o wznowienie postępowania wniesioną po upływie przepisanego terminu, skargę niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie. Problemem jest określenie zakresu wstępnego badani...
  04-10-2019
  Więcej 
 • Zakaz reklamowania usług medycznych Zakaz reklamowania usług medycznych

  Zakaz reklamowania usług medycznych

  Dominuje przekonanie, że zakaz reklamowania usług medycznych jest zagadnieniem uregulowanym tylko w Kodeksie Etyki Lekarskiej i w ustawie o działalności leczniczej. Tymczasem zapomina się w ogóle o dyrektywie o handlu elektronicznym. Zdaniem ekspertów przepisy unijne wpływają w sposób znaczący zwłaszcza na zakaz reklamy on-line.
  04-10-2019
  Więcej 
 • Odpowiedzialność rodzica za szkody wyrządzone przez dziecko Odpowiedzialność rodzica za szkody wyrządzone przez dziecko

  Odpowiedzialność rodzica za szkody wyrządzone przez dziecko

  Fakt, że rodzice odpowiadają za swoje dzieci, w tym za szkody, które spowodowały, raczej nie jest przez nikogo kwestionowany. Wina w nadzorze, bo o niej tu mówimy, może jednak przybrać różną postać. Różnie też kształtuje się podstawa odpowiedzialności w zależności od wieku dziecka.
  04-10-2019
  Więcej 
 • Czym jest plan rozprawy i postępowanie przygotowawcze? Czym jest plan rozprawy i postępowanie przygotowawcze?

  Czym jest plan rozprawy i postępowanie przygotowawcze?

  Jedną z najistotniejszych zmian nowelizacji KPC jest wprowadzenie rozwiązań polegających na całościowym planowaniu rozprawy. Jest to novum w procesie cywilnym. Związane jest ono także z przeprowadzeniem tzw. posiedzenia przygotowawczego.
  04-10-2019
  Więcej 
 • 5 października wchodzi w życie duża nowelizacja procedury karnej 5 października wchodzi w życie duża nowelizacja procedury karnej

  5 października wchodzi w życie duża nowelizacja procedury karnej

  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 14 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie już 5 października. Wprowadza ona szereg rewolucyjnych rozwiązań. Zmiany mają na celu m.in. usprawnienie postępowania karnego.
  03-10-2019
  Więcej 
 • Zmiana właściwości sądu z uwagi na „dobro wymiaru sprawiedliwości” Zmiana właściwości sądu z uwagi na „dobro wymiaru sprawiedliwości”

  Zmiana właściwości sądu z uwagi na „dobro wymiaru sprawiedliwości”

  W postępowaniu karnym, Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. W efekcie sprawę rozpoznaje sąd inny niż miejscowo właściwy. Problem stanowi rozumienie przesłanki zagrożenia dla „dobra wymiaru sprawiedliwości...
  02-10-2019
  Więcej 
 • Od kiedy naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia? Od kiedy naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia?

  Od kiedy naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia?

  Powszechnie uznaje się, że roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia ma charakter bezterminowy. Nie ma już jednak pełnej zgody co do określenia początkowego terminu naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Co do zasady prezentowane są trzy różne stanowiska.
  02-10-2019
  Więcej 
 • Iloraz HR. Co Ty wiesz o zarządzaniu? Pierwszy w Polsce raport z testu wiedzy wśród polskich menedżerów HR. Iloraz HR. Co Ty wiesz o zarządzaniu? Pierwszy w Polsce raport z testu wiedzy wśród polskich menedżerów HR.

  Iloraz HR. Co Ty wiesz o zarządzaniu? Pierwszy w Polsce raport z testu wiedzy wśród polskich menedżerów HR.

  Polscy menedżerowie mogą pochwalić się najlepszym wynikiem w obszarze „Wynagrodzenia i benefity” (aż 72 proc. pozytywnych odpowiedzi), ale już „Rekrutacja i selekcja” wybada dużo gorzej – tylko 40 proc. poprawnych wskazań. To wyniki największego w Polsce badania wiedzy wśród polskich menedżerów HR.
  02-10-2019
  Więcej 
 • Niższy 17% PIT i wyższe koszty podatkowe od 1.10.2019 r. Niższy 17% PIT i wyższe koszty podatkowe od 1.10.2019 r.

  Niższy 17% PIT i wyższe koszty podatkowe od 1.10.2019 r.

  Od października obowiązuje nowo ustalona skala podatkowa. Z tą datą weszły w życie przepisy w sprawie obniżonej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyższych kosztów podatkowych.
  01-10-2019
  Więcej 
 • Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC

  Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC

  Nowelizacja KPC wprowadza szereg zmian w zakresie postępowania dowodowego. Zmianie ulegną liczne czynności stron oraz sądu w postępowaniu dowodowym. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego.
  30-09-2019
  Więcej 
 • Co wydarzyło się w Morele.net? Co wydarzyło się w Morele.net?

  Co wydarzyło się w Morele.net?

  Jesienią 2018 r. media obiegła informacja o incydencie związanym z nieuprawnionym dostępem do danych klientów sklepu internetowego Morele.net. Otrzymywali oni smsy z komunikatem o konieczności dokonania dopłaty z odesłaniem do fałszywych witryn z płatnościami. Hackerzy uzyskali dostęp do danych ponad 2 milionów osób. 10 września 2019...
  30-09-2019
  Więcej 
 • Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

  Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

  Sporządzanie uzasadnień orzeczeń stanowi istotną część obowiązków sędziego. Jest to obowiązek bardzo pracochłonny i czasochłonny. Nowelizacja KPC wprowadza liczne uproszczenia na tym polu.
  30-09-2019
  Więcej