Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

  Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

  Koronawirus stanowi przede wszystkim zagrożenie dla życia i zdrowia, ale uderza też wprost w gospodarkę i każde przedsiębiorstwo. Jednak warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy już teraz mogą rozliczać poniesione straty lub korzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Bowiem już teraz prz...
  20-03-2020
  Więcej 
 • Zawieszenie zajęć z powodu koronawirusa - czas pracy, wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zawieszenie zajęć z powodu koronawirusa - czas pracy, wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

  Zawieszenie zajęć z powodu koronawirusa - czas pracy, wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

  Na dyrektorach szkół, przedszkoli i większości placówek spoczywa obecnie wiele odpowiedzialnych zadań, m.in. zapewnienie należytej organizacji pracy wszystkich pracowników, a także odpowiednia edukacja uczniów w domach. Jak informuje MEN, zawieszenie zajęć nie zwalnia pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.
  20-03-2020
  Więcej 
 • Banki pomogą kredytobiorcom w związku z koronawirusem Banki pomogą kredytobiorcom w związku z koronawirusem

  Banki pomogą kredytobiorcom w związku z koronawirusem

  Pandemia koronawirusa COVID-19 może mieć trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców. Związek Banków Polskich oraz NBP przygotowały pakiet działań, które mają pomóc kredytobiorcom. Wśród zaproponowanych rozwiązań są jest m. in. zawieszenie spłaty rat i rezygnacja z niektórych opłat i prowizji.
  19-03-2020
  Więcej 
 • Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa

  Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa

  W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, informuje MS w komunikacie.
  19-03-2020
  Więcej 
 • Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem

  Funkcjonowanie kancelarii prawnej w sytuacji zagrożenia koronawirusem

  W związku z pandemią nie uległy jeszcze zmianie regulacje związane z zawieszeniem postępowań sądowych, czy też biegiem terminów. Natomiast zmiany organizacyjne w sądownictwie wpływają znacząco na funkcjonowanie kancelarii prawnych. To wszystko sprawia, że w obecnej sytuacji problematyczne staje się ich funkcjonowanie w praktyce.
  18-03-2020
  Więcej 
 • Skutki skorzystania z nowej ulgi na złe długi Skutki skorzystania z nowej ulgi na złe długi

  Skutki skorzystania z nowej ulgi na złe długi

  Od dłuższego czasu podatnicy VAT mają możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. W celu likwidacji opóźnień płatniczych od 2020 r. ulga na złe długi została wprowadzona również w podatkach dochodowych. Ma ona zastosowanie do transakcji handlowych zawartych po 31.12.2019 r.
  17-03-2020
  Więcej 
 • Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Zawarcie ugody sądowej w toku sprawy

  Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność po...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Sytuacja notariuszy w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa Sytuacja notariuszy w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa

  Sytuacja notariuszy w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa

  W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), zwanego koronawirusem, na terenie Polski wprowadzono szereg ograniczeń mających zapobiec lub przynajmniej spowolnić rozprzestrzenianie się tej niebezpiecznej choroby.
  17-03-2020
  Więcej 
 • Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego

  Postępowanie w sprawie powództwa windykacyjnego

  Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana (powództwo windykacyjne). Przepisy nie precyzują, w jaki sposób to wydanie rzeczy ma nastąpić. Raczej nie jest wystarczające tylko bierne zachowanie władającego rzeczą i znoszenie odbioru rzeczy. Konieczne jest podjęcie określonyc...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Czy przy zagrożeniu epidemicznym można powstrzymać się od świadczenia pracy? Czy przy zagrożeniu epidemicznym można powstrzymać się od świadczenia pracy?

  Czy przy zagrożeniu epidemicznym można powstrzymać się od świadczenia pracy?

  W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) pracodawcy mogą zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnie. Nie w każdym przypadku praca zdalna jest możliwa. Ponadto, nie każdy pracodawca może mieć chęć z tego uprawnienia skorzystać. W efekcie mogą pojawić się obawy pracowników związane z ich bezpieczeństw...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało prawnicze egzaminy zawodowe Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało prawnicze egzaminy zawodowe

  Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało prawnicze egzaminy zawodowe

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało zaplanowane na 24-27 marca 2020 r. prawnicze egzaminy zawodowe uprawniające do uzyskania tytułu radcy prawnego lub adwokata. Ponadto, przełożony został również konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratu...
  17-03-2020
  Więcej 
 • Koronawirus a prawa i obowiązki pełnomocników procesowych Koronawirus a prawa i obowiązki pełnomocników procesowych

  Koronawirus a prawa i obowiązki pełnomocników procesowych

  W aktualnej sytuacji epidemiologicznej pełnomocnicy procesowi napotkali liczne problemy. W tzw. specustawie koronowirusowej ustawodawca nie odniósł się bowiem w żaden sposób do kwestii toczących się postępowań sądowych, przygotowawczych i innych, jak również nie dokonał żadnych zmian w zakresie terminów, czy też doręczeń.
  17-03-2020
  Więcej 
 • Koronawirus - jak zarządzać zasobami pracy w sytuacji kryzysowej Koronawirus - jak zarządzać zasobami pracy w sytuacji kryzysowej

  Koronawirus - jak zarządzać zasobami pracy w sytuacji kryzysowej

  Od początku trwania epidemii koronawirusa pracodawcy zmagają się z dwiema ważnymi powinnościami: zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa biznesu oraz ochrona zdrowia i życia pracowników. Jakie działania mogą podjąć pracodawcy aby temu sprostać? Jakie przyjąć zasady postępowania w przypadku możliwości zarażenia koronawirusem?
  17-03-2020
  Więcej 
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku z bezczynnością wierzyciela

  Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Nie chodzi zatem o jakąkolwiek aktywność wierzyciela, lecz taką, która jest potrzebna do prowadzenia egzeku...
  13-03-2020
  Więcej 
 • Koronawirus - ważne dla pracodawcy i pracownika Koronawirus - ważne dla pracodawcy i pracownika

  Koronawirus - ważne dla pracodawcy i pracownika

  Od początku marca br. pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących prawidłowego postępowania pracodawców w kontekście zagrożenia zarażenia koronawirusem. Pojawiają się pytania na temat tego, jakie przyjąć zasady postępowania dla pracownika i pracodawcy w przypadku możliwości zarażenia koronawirusem.
  13-03-2020
  Więcej