Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kontrowersje wokół klauzuli niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

21 października 2022

Pojęcie niecelowego wszczęcia egzekucji jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i wzbudzających emocje - zarówno wśród komorników, jak i wierzycieli. Problemy z interpretacją przepisów pojawiły się w 2019 roku, gdy weszły w życie nowe przepisy o egzekucji komorniczej. Jak poradzić sobie z kontrowersjami, jakie narosły wkoło tej klauzuli?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zarówno przepisy prawa, doktryna i orzecznictwo mogą być drogowskazem jak rozumieć i jak interpretować klauzulę niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Dlatego też zapraszam do zapoznania się z nagraniem ze szkolenia online Oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego i opłaty egzekucyjne z nim związane - zagadnienia praktyczne i kontrowersje związane z orzecznictwem SN podczas którego prelegent zmierzył się z zagadnieniem oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

  • jakie regulacje prawne, poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczą zagadnienia "oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego",
  • uzyskasz praktyczną wiedzę, w jakich przypadkach (stanach faktycznych) można liczyć się z zastosowaniem przez komorników przepisów o oczywiście niecelowym wszczęciu postępowania egzekucyjnego.


Kiedy mówimy o oczywiście niecelowym wszczęciu postępowania egzekucyjnego?

Zgodnie z art. 30 ustawy o kosztach komorniczych w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. Jeżeli w chwili złożenia wniosku egzekucyjnego czynności podejmowane przez komornika nie mogły doprowadzić do zrealizowania obowiązku objętego tytułem wykonawczym, zaś wierzyciel jeszcze przed złożeniem wniosku egzekucyjnego mógł się o tym dowiedzieć i wniosku tego nie składać, to wtedy postępowanie egzekucyjne uznaje się za wszczęte niecelowo.


Śmierć dłużnika a wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego z urzędu w całości lub w części wobec braku zdolności sądowej po stronie dłużnika powinno nastąpić w momencie śmierci dłużnika, tak mówią przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Oznacza to, że na komorniku, a nie na wierzycielu leży ciężar ustalenia czy na moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz w toku jego prowadzenia osoba, do której wniosek egzekucyjny jest skierowany, żyje. Orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednolite i wykształciły się dwa przeciwległe poglądy, z którymi można zapoznać się w linii orzeczniczej - Śmierć dłużnika jako przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego a obciążenie wierzyciela opłatą egzekucyjną.

Tematyka ta nie jest łatwa i oczywista, dlatego też zapraszam do zapoznania się z publikacjami omawiającymi te kwestie w Lex Windykacje.
Zapoznaj się z ofertą już dzisiaj!


Katarzyna Baczyńska
product manager Lex Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.