Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Wyszukiwarka LEX Search - na skróty do sukcesu! Wyszukiwarka LEX Search - na skróty do sukcesu!

  Wyszukiwarka LEX Search - na skróty do sukcesu!

  Szybkość wyszukiwania oraz celny wynik - oto najcenniejsze zalety idealnej wyszukiwarki. Spróbowaliśmy połączyć obie cechy w LEX Search. Najprościej jak się dało. Odsłaniamy jedną z naszych tajemnic: skróty.
  29-05-2019
  Więcej 
 • Już 14 czerwca ekspert wyjaśni Ci nowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej Już 14 czerwca ekspert wyjaśni Ci nowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  Już 14 czerwca ekspert wyjaśni Ci nowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  Kwiecień i maj przyniosły nam małą rewolucję w zakresie zasad udostępniania dokumentacji medycznej. Wszelkie wątpliwości wyjaśni nasz ekspert, który poprowadzi szkolenie.
  29-05-2019
  Więcej 
 • Kto jest promotorem w rozumieniu przepisów o raportowaniu schematów podatkowych? Kto jest promotorem w rozumieniu przepisów o raportowaniu schematów podatkowych?

  Kto jest promotorem w rozumieniu przepisów o raportowaniu schematów podatkowych?

  Skończył się przewidziany przez Ministerstwo Finansów okres ochronny. Od maja fiskus może nakładać wysokie kary za niewywiązywanie się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Obowiązek ten został wprowadzony od stycznia 2019 r. i obciąża przede wszystkim promotorów.
  28-05-2019
  Więcej 
 • Wyższe stypendia dla doktorantów Wyższe stypendia dla doktorantów

  Wyższe stypendia dla doktorantów

  Doktorant przed oceną śródroczną dostanie stypendium w wysokości 37% wynagrodzenia profesora, po tej ocenie stawka wzrośnie do 57% . To podwyżka wobec stawek obowiązujących przed ustawą 2.0. Poprzednio stypendium doktoranta powiązane było ze stawką asystenta.
  28-05-2019
  Więcej 
 • RODO w kadrach - ważne zmiany dla pracodawców RODO w kadrach - ważne zmiany dla pracodawców

  RODO w kadrach - ważne zmiany dla pracodawców

  Od 4 maja obowiązują zmiany dotyczące ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. Dla pracodawców to bardzo ważna zmiana, bo każdy z nich pozyskuje i przechowuje (a więc przetwarza) dane osobowe osób zatrudnianych.
  27-05-2019
  Więcej 
 • Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - nowy obowiązek Rady Gminy Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - nowy obowiązek Rady Gminy

  Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - nowy obowiązek Rady Gminy

  Gminy zaskoczone nowym obowiązkiem jaki został im nałożony ustawą sektorową naprędce zwołują sesje celem ogłoszenia uchwały w sprawie wzoru wniosku o dodatek energetyczny. Niektóre z Gmin przełożyły już do konsultacji nowy wzór uchwały.
  27-05-2019
  Więcej 
 • Pełnomocnictwo w elektronicznym przetargu Pełnomocnictwo w elektronicznym przetargu

  Pełnomocnictwo w elektronicznym przetargu

  Pełnomocnictwo do podpisania oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu prowadzonym drogą elektroniczną, powinno być złożone przez wykonawcę w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  24-05-2019
  Więcej 
 • BHP przy obsłudze żurawi – zobacz wyjaśnienia eksperta w komentarzu praktycznym BHP przy obsłudze żurawi – zobacz wyjaśnienia eksperta w komentarzu praktycznym

  BHP przy obsłudze żurawi – zobacz wyjaśnienia eksperta w komentarzu praktycznym

  Rozporządzenie, którego większość przepisów zaczęła obowiązywać 16.02.2019 r.,  ma poprawić warunki pracy operatorów żurawi, sygnalistów i hakowych. Warto zapoznać się z komentarzem praktycznym "BHP przy obsłudze żurawi" autorstwa Macieja Ambroziewicza.
  24-05-2019
  Więcej 
 • Whistleblowing w polskim prawie bankowym Whistleblowing w polskim prawie bankowym

  Whistleblowing w polskim prawie bankowym

  Największą trudnością tego zagadnienia jest to, że przepisy nie dają gotowego rozwiązania w jaki sposób whistleblowing ma dokładnie funkcjonować. Ustawodawca wskazuje wytyczne, które dają bankom duży margines dowolności, jeśli chodzi o jego ukształtowanie. Jak zatem powinien wyglądać system whistleblowingu, żeby nie tylko był w ...
  24-05-2019
  Więcej 
 • Czy Emerytura+ pozbawi świadczeń z pomocy społecznej? Czy Emerytura+ pozbawi świadczeń z pomocy społecznej?

  Czy Emerytura+ pozbawi świadczeń z pomocy społecznej?

  Jest już faktem, że emeryci i renciści otrzymują dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 1100 zł brutto. Z kolei świadczenia pieniężne wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej są uzależnione od kryterium dochodowego (na dzień dzisiejszy jest to 701 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodz...
  23-05-2019
  Więcej 
 • Kasy fiskalne online od maja 2019 r. Kasy fiskalne online od maja 2019 r.

  Kasy fiskalne online od maja 2019 r.

  Już obowiązują nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych online, które stopniowo będą zastępować kasy rejestrujące z papierowym oraz elektronicznym zapisem kopii. Dane o każdej zaewidencjonowanej sprzedaży będą trafiać do Centralnego Repozytorium Kas.
  21-05-2019
  Więcej 
 • RODO 2.0. – rzeczywistość po 4 maja

  Ustawa sektorowa nie pozostawiła złudzeń – konieczne jest dokonanie przeglądu organizacyjnych procesów przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to w szczególności firm świadczących usługi drogą elektroniczną. Aby dostosować się do zmian w prawie, muszą one pozyskać jeszcze więcej zgód na przetwarzanie danych od swoich klientów, ...
  20-05-2019
  Więcej 
 • Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych w JST - zapraszamy na szkolenie online! Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych w JST - zapraszamy na szkolenie online!

  Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych w JST - zapraszamy na szkolenie online!

  Kwalifikowalność podatku VAT jest jednym z najistotniejszych aspektów realizacji projektów korzystających z dofinansowania ze środków unijnych. Nieprawidłowości w tym zakresie skutkować mogą, zarówno koniecznością zwrotu części dofinansowania wraz odsetkami, jak i odpowiedzialnością karną.
  20-05-2019
  Więcej 
 • Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy

  Obowiązki skarbnika JST przy sporządzaniu raportu o stanie gminy

  W roku 2019 po raz pierwszy organy wykonawcze gminy mają obowiązek przedstawienia rodzie gminy rocznego raportu o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego. Rola skarbnika gminy w przygotowaniu informacji do raportu o stanie gminy będzie bardzo odpowiedzialna.
  17-05-2019
  Więcej 
 • System losowego przydziału spraw w praktyce System losowego przydziału spraw w praktyce

  System losowego przydziału spraw w praktyce

  System losowego przydziału spraw (SLPS) jest aplikacją sieciową, dostępną z komputerów zalogowanych do wewnętrznych sieci informatycznych w sądach. Centralny komputer wykorzystujący generator liczb losowych po rejestracji spraw dokonuje ich losowego przydziału.
  17-05-2019
  Więcej