Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów? Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów?

  Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów?

  Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracy w sposób gwarantujący jej bezpieczne i higieniczne warunki. Słońce i skwar wymuszają podjęcie dodatkowych działań, aby powinność ta została spełniona we właściwy sposób.
  19-07-2019
  Więcej 
 • Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych

  Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych

  Zapoznaj się z autorskim wzorem regulaminu awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w urzędzie miasta lub gminy.
  18-07-2019
  Więcej 
 • 300+ w 2019 r. - szkolenie 300+ w 2019 r. - szkolenie

  300+ w 2019 r. - szkolenie

  Świadczenie "Dobry start", to program głównie kierowany do rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym. W tym roku, ze względu na nowelizację przepisów dotyczących 300+, może pojawić się wiele wątpliwości, czy przedmiotowe świadczenie powinno zostać przyznane w konkretnym przypadku. Sytuacje problematyczne nie należą do rzadkośc...
  18-07-2019
  Więcej 
 • Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r. Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r.

  Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r.

  Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej to jedna z kar, jakie grożą za nieterminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Przedsiębiorca powinien mieć na względzie, że w niektórych sytuacjach może utracić prawo do ulgi na zakup kasy.
  17-07-2019
  Więcej 
 • Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego? Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego?

  Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego?

  Bank powinien niezwłocznie zablokować rachunek po uzyskaniu informacji o śmierci jego posiadacza. Problem wypłaty środków z takiego rachunku wyjaśnia komentarz praktyczny autorstwa Aleksandry Więch-Barchan, opublikowany w programie LEX Banki.
  17-07-2019
  Więcej 
 • Uzasadnianie orzeczeń sądowych - zapisz się na szkolenie! Uzasadnianie orzeczeń sądowych - zapisz się na szkolenie!

  Uzasadnianie orzeczeń sądowych - zapisz się na szkolenie!

  Obowiązek sporządzenia uzasadnienia orzeczenia przez sąd staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania prawodawcy, praktyków, jak również przedstawicieli doktryny prawniczej. Już 25 lipca o godz. 9.30 odbędzie się szkolenie online dotyczące uzasadniania orzeczeń sądowych.
  15-07-2019
  Więcej 
 • Kto jest w praktyce odpowiedzialny za rozliczalność według RODO? Kto jest w praktyce odpowiedzialny za rozliczalność według RODO?

  Kto jest w praktyce odpowiedzialny za rozliczalność według RODO?

  Rozliczalność w świetle RODO to jedna z kluczowych zasad nałożona na administratora danych. Zakłada ona, że administrator danych musi być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W praktyce najczęściej kojarzona jest w dokumentowaniem wszelkich procesów związanych z ochroną danych osobowych i bar...
  15-07-2019
  Więcej 
 • Koszty procesu w przypadku cofnięcia pozwu - różne linie orzecznicze Koszty procesu w przypadku cofnięcia pozwu - różne linie orzecznicze

  Koszty procesu w przypadku cofnięcia pozwu - różne linie orzecznicze

  Koszty procesu między stronami są różnie rozliczane przez sądy, gdy postępowanie kończy się formalnym umorzeniem na skutek cofnięcia pozwu lub środka zaskarżenia. Część sądów prezentuje linię orzeczniczą, w ramach której stosuje się wykładnię przepisów prawnych sprzeczną z ich brzmieniem. Pytanie brzmi, na ile taka praktyka ...
  11-07-2019
  Więcej 
 • Jakie obowiązki czekają na wdrażających PPK? Jakie obowiązki czekają na wdrażających PPK?

  Jakie obowiązki czekają na wdrażających PPK?

  Utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych i prawnych, jak również wdrożenia w przedsiębiorstwie określonych zmian organizacyjnych.
  10-07-2019
  Więcej 
 • Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line? Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line?

  Jaki jest moment ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line?

  Aby prawidłowo ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, należy m.in. rejestrować każdą sprzedaż i drukować oraz emitować on-line właściwy dla niej paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wydawać kupującemu oryginał wydrukowanego paragonu.
  10-07-2019
  Więcej 
 • Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych

  Metodyka pracy sędziego w sprawach działowych

  Wśród spraw cywilnych, sprawy takie jak: podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności, należą do kategorii spraw trudnych i skomplikowanych, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym.
  09-07-2019
  Więcej 
 • Elektroniczna oferta, czyli jaka? Elektroniczna oferta, czyli jaka?

  Elektroniczna oferta, czyli jaka?

  Kluczowym elementem elektronizacji zamówień publicznych jest składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pod rygorem ich nieważności, w postaci elektronicznej i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A co z zeskanowaną ofertą pisemną?
  09-07-2019
  Więcej 
 • Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

  Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

  Dopuszczalność przyjęcia za podstawę faktyczną rozstrzygnięcia okoliczności niewykazanych przez strony, to jeden z częstszych problemów sądów orzekających w sprawach cywilnych. Podstawowa zasada bowiem stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Strony postępowania są obowią...
  08-07-2019
  Więcej 
 • LEX Search to hit. Direct Hit! LEX Search to hit. Direct Hit!

  LEX Search to hit. Direct Hit!

  Wyszukiwarka LEX Search automatycznie sama otwiera szukany dokument. Dodatkowe akcje po stronie użytkownika nie są potrzebne. Przedstawiamy funkcję Direct Hit, dzięki której użytkownicy programu LEX oszczędzają swój cenny czas. Wystarczy popularny skrót, potoczna nazwa używana w mediach, a nawet zwykłe skojarzenie z tematem.
  05-07-2019
  Więcej 
 • Różne pomysły na rozliczenia majątkowe między konkubentami - linia orzecznicza Różne pomysły na rozliczenia majątkowe między konkubentami - linia orzecznicza

  Różne pomysły na rozliczenia majątkowe między konkubentami - linia orzecznicza

  Rozliczenia majątkowe konkubentów to jeden z większych punktów zapalnych w orzecznictwie sądów polskich. Źródłem zaistniałej sytuacji jest m.in. brak przepisów prawa wprost regulujących ten problem. W rezultacie, szczególnego znaczenia nabierają stanowiska sądów orzekających w tego typu sprawach.
  05-07-2019
  Więcej