Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zażalenia poziome po nowelizacji KPC - usprawnienie czy kłopot? Zażalenia poziome po nowelizacji KPC - usprawnienie czy kłopot?

  Zażalenia poziome po nowelizacji KPC - usprawnienie czy kłopot?

  Co do zasady celem postępowania zażaleniowego jest zapewnienie stronom możliwości weryfikacji postanowienia wydanego przez sąd w pierwszej. Nowelizacja k.p.c. wprowadziła istotne zmiany w zakresie postępowania zażaleniowego. W zamierzeniu ustawodawcy, winny doprowadzić one do szybszego i sprawniejszego rozpoznawania środków odwoławczych...
  12-03-2020
  Więcej 
 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – nowe regulacje od 2020 r. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – nowe regulacje od 2020 r.

  Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – nowe regulacje od 2020 r.

  Od stycznia 2020 r. wprowadzono odpowiednik vatowskiej ulgi na złe długi do podatków dochodowych. Zachowano 90-dniowy termin powstania obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania u dłużnika oraz uprawnienia do zmniejszenia podstawy opodatkowania u wierzyciela – identyczny ze znanym z VAT. To niewątpliwe ułatwienie dla zajmujących się ...
  12-03-2020
  Więcej 
 • Węgry wygrywają spór o podatek handlowy. A co z Polską? Węgry wygrywają spór o podatek handlowy. A co z Polską?

  Węgry wygrywają spór o podatek handlowy. A co z Polską?

  Węgry wygrały we wtorek, 3 marca, spór z Komisją Europejską o zgodność z prawem UE progresywnego podatku obrotowego nakładanego m.in. na hipermarkety. Przed unijnym Trybunałem toczy się postępowanie w podobnej polskiej sprawie. Jak na szanse na polskie zwycięstwo zapatrują się różni eksperci?
  12-03-2020
  Więcej 
 • "Wulgarne" i inne kontrowersyjne znaki towarowe

  Sprzeczność z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami to bezwzględne przeszkody rejestracji zarówno krajowych jak i unijnych znaków towarowych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy Trybunał Sprawiedliwości UE wydał dwa ważne wyroki dotyczące tych przeszkód. Chociaż wyroki te mają wyłącznie unijny kontekst, to stanowić mogą t...
  10-03-2020
  Więcej 
 • Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym w 2020 r. - co czeka inwestora, projektanta i organy? Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym w 2020 r. - co czeka inwestora, projektanta i organy?

  Najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym w 2020 r. - co czeka inwestora, projektanta i organy?

  Początek roku 2020 przywitał branżę budowlaną ważnymi zmianami. Faktem stała się tzw. duża nowelizacja Prawa budowlanego. Nad przedmiotowymi zmianami resort pracował przez cały ubiegły rok. Ostatecznie nowelizacja została uchwalona 13 lutego 2020 r.
  06-03-2020
  Więcej 
 • Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości? Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Uchwały rad gmin dotyczące dodatkowych punktów za szczepienia w rekrutacji do przedszkoli - jak je skonstruować aby uniknąć nieprawidłowości?

  Rozpoczyna się intensywny czas rekrutacji do publicznych przedszkoli. Rady gminy mając na względzie walkę z niekorzystnym trendem unikania szczepienia dzieci, coraz częściej podejmują uchwały w sprawie przyznawania dodatkowych punktów przy rekrutacji do publicznych przedszkoli za oświadczenia rodziców o szczepieniu dzieci. W praktyce jed...
  06-03-2020
  Więcej 
 • Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Prawie wszystko o nowej unijnej dyrektywie rodzicielskiej

  Ubiegłoroczna nowa unijna dyrektywa rodzicielska ma polepszyć sytuację rodziców w pracy. Chociaż od jej uchwalenia minęło trochę czasu, to w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, nie doczekała się gruntownego omówienia. Tym bardziej na uwagę zasługuje jej analiza, której podjął się prof. Andrzej M. Świątkowski, powszechnie uznany ...
  05-03-2020
  Więcej 
 • Przedłużenie terminu sądowego Przedłużenie terminu sądowego

  Przedłużenie terminu sądowego

  Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia. Jeżeli kodeks postępowania cywilnego przewiduje doręczenie z urzędu, bieg terminu rozpoczyna się od jego doręczenia. Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić ...
  04-03-2020
  Więcej 
 • 5 marca 2020 - ostatni dzwonek na dostosowanie zezwoleń odpadowych 5 marca 2020 - ostatni dzwonek na dostosowanie zezwoleń odpadowych

  5 marca 2020 - ostatni dzwonek na dostosowanie zezwoleń odpadowych

  5 marca 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o dostosowanie zezwoleń odpadowych uzyskanych przed dniem 5 września 2018 r. Powyższy obowiązek wynika z ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.poz.1592), a brak jego realizacji uniemożliwi legalne prowadzenie działalności z zakresu gosp...
  03-03-2020
  Więcej 
 • W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze? W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze?

  W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze?

  Czy pełnomocnicy powinni występować w togach na posiedzeniu przygotowawczym ? Jak powinna wyglądać odpowiedź na pozew? Czy przewodniczący zatwierdza plan rozprawy zarządzeniem? Czy posiedzenie przygotowawcze jest obowiązkowe? To wątpliwości, które powstają po zmianach k.p.c.
  02-03-2020
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Mowa tu przede wszystkim o postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia oraz o postanowieniu w przedmiocie oddaleniu wniosku o zabezpieczenie. Zażalenie można też wnieść na postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, któr...
  28-02-2020
  Więcej 
 • PPK: Po dużych i średnich firmach przyjdzie czas na pozostałych PPK: Po dużych i średnich firmach przyjdzie czas na pozostałych

  PPK: Po dużych i średnich firmach przyjdzie czas na pozostałych

  Od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 20 osób będą musieli zacząć stosować ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, a od 1 stycznia 2021 r. – pozostali. Eksperci radzą, by nie czekać do ostatniej chwili z opracowaniem procedur i dokumentów wewnętrznych. Tym bardziej, że małym firmom może to sprawić wię...
  27-02-2020
  Więcej 
 • Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2020 r. Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2020 r.

  Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2020 r.

  Ograniczenie objętości danych w dokumentacji medycznej, modyfikacja zasad składania oświadczeń przez pacjenta czy zmiany w procesie obiegu dokumentacji, to przykładowe zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej, które wkrótce wejdą w życie. Zapisz się na bezpłatne szkolenie on-line, podczas którego krok po kroku dowiesz się ...
  26-02-2020
  Więcej 
 • Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

  Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

  Sankcja w postaci wyłączenia wydatku z kosztów grozi nie tylko za naruszenie obowiązku uregulowania należności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Może też zostać zastosowana za zapłatę z pominięciem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności czy zapłatę przelewem na rachunek kontrahenta niefigurujący na białej liście.
  26-02-2020
  Więcej 
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

  Zasady udzielania pomocy publicznej wciąż sprawiają przedsiębiorcom wiele trudności. Wynika to między innymi z przytłaczającej liczby przedmiotowych aktów prawa UE, interpretacji Komisji Europejskiej czy orzecznictwa unijnych sądów. Tymczasem na polskim rynku prawniczym nadal brakuje całościowych opracowań w tym zakresie.
  26-02-2020
  Więcej