Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

  Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

  Sporządzanie uzasadnień orzeczeń stanowi istotną część obowiązków sędziego. Jest to obowiązek bardzo pracochłonny i czasochłonny. Nowelizacja KPC wprowadza liczne uproszczenia na tym polu.
  30-09-2019
  Więcej 
 • Choroba strony jako podstawa odroczenia rozprawy Choroba strony jako podstawa odroczenia rozprawy

  Choroba strony jako podstawa odroczenia rozprawy

  Rozprawa w postępowaniu sądowo-administracyjnym ulega odroczeniu, jeżeli nieobecność strony jest spowodowana znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Do takich przeszkód zaliczamy chorobę strony. Sądy administracyjne różnie postrzegają chorobę jako powód odroczenia rozprawy.
  27-09-2019
  Więcej 
 • Kiedy uprawniony nie dostanie alimentów? Kiedy uprawniony nie dostanie alimentów?

  Kiedy uprawniony nie dostanie alimentów?

  Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.
  25-09-2019
  Więcej 
 • Podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - NOWA procedura w LEX Podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - NOWA procedura w LEX

  Podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - NOWA procedura w LEX

  Nie każda nieruchomość przedsiębiorcy jest związana z działalnością gospodarczą. Tymczasem kwestia ta ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości i wzbudza wiele kontrowersji. Dzięki nowej procedurze łatwo ustalić czy grunt, budynek lub budowla są związane z prowadzoną działalnością.
  25-09-2019
  Więcej 
 • Lekarzu, poznaj nowe zasady wystawiania recept dla pacjentów Lekarzu, poznaj nowe zasady wystawiania recept dla pacjentów

  Lekarzu, poznaj nowe zasady wystawiania recept dla pacjentów

  Na jakich zasadach lekarz może upoważnić asystenta medycznego do wystawiania e-recept i e-skierowań? O kogo rozszerzono grupę osób, które mogą być objęte receptami „pro familiae” oraz grono podmiotów, które mogą ordynować leki dla pacjentów 75+? Tego wszystkiego dowiesz się z naszych nowych komentarzy praktycznych.
  24-09-2019
  Więcej 
 • Posiadanie samoistne jako warunek nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie Posiadanie samoistne jako warunek nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie

  Posiadanie samoistne jako warunek nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie

  Posiadanie samoistne jest stanem, w którym posiadacz zarówno faktycznie włada rzeczą (corpus), jak i przejawia wolę posiadania jej jak właściciel (animus rem sibi habendi). Finalnie może ono doprowadzić do nabycia własności rzeczy. Warto bliżej przyjrzeć się zapatrywaniom judykatury w tej materii, która zwraca uwagę na szereg istotn...
  23-09-2019
  Więcej 
 • Czym jest pismo niebędące pozwem? Czym jest pismo niebędące pozwem?

  Czym jest pismo niebędące pozwem?

  W praktyce sędziowskiej niejednokrotnie spotyka się pisma składane przez strony, z których trudno wysnuć intencje autora. Cały kłopot polega na tym, że często jest to pierwsze pismo „w sprawie”. Tu pojawia się problem, jak i czy w ogóle nadać takiemu pismu stosowny bieg.
  20-09-2019
  Więcej 
 • Obniżenie kary umownej z uwagi na przyczynienie się wierzyciela Obniżenie kary umownej z uwagi na przyczynienie się wierzyciela

  Obniżenie kary umownej z uwagi na przyczynienie się wierzyciela

  Zgodnie z regulacją kodeksową, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. W wypadku możliwości obniżania kary umownej z uwagi na przyczynienie się wierzyciela, pojawiają się jednak w...
  20-09-2019
  Więcej 
 • Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych

  Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych

  Ataki hakerskie czy awarie spowodowane złośliwym oprogramowaniem to realne niebezpieczeństwo obejmujące tu i teraz zdecydowaną większość firm i jednostek publicznych. Zapraszamy na szkolenie online, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać niedawne wdrożenie zasad ochrony danych osobowych do spełnienia wymogów stawian...
  20-09-2019
  Więcej 
 • Wyrok TSUE w sprawie SN sprzeczny z prawem UE? Wyrok TSUE w sprawie SN sprzeczny z prawem UE?

  Wyrok TSUE w sprawie SN sprzeczny z prawem UE?

  Od głośnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Sądu Najwyższego (C-619/18) minęły już 3 miesiące. Póki co nie doczekał się on gruntownej analizy przez nasze środowisko prawnicze. Czy winne temu są wakacje? A może wszystko jest już jasne i nie ma potrzeby jego omawiania i oceny?
  20-09-2019
  Więcej 
 • Ustawa sektorowa w jednostkach samorządu terytorialnego Ustawa sektorowa w jednostkach samorządu terytorialnego

  Ustawa sektorowa w jednostkach samorządu terytorialnego

  Ustawa sektorowa do dziś, nawet po kilku miesiącach od wejścia w życie, sprawia problemy wielu samorządom. Jest to związane z ogromem zmian, które za sobą pociągnęła, a które w pierwszej kolejności spadły właśnie na samorządowców. Ci zaś nie zawsze mieli czas, by zapoznać się z nowymi regulacjami.
  19-09-2019
  Więcej 
 • Outsourcing dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA Outsourcing dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA

  Outsourcing dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA

  Rozwój technologii finansowych w ostatnich latach przyśpieszył. Widoczne jest to nie tylko po liczbie nowych podmiotów pojawiających się na rynku finansowym, ale również działaniach podejmowanych przez banki w kontekście ich transformacji cyfrowej. Nowe technologie są z jednej strony szansą, z drugiej zaś dużym wyzwaniem biznesowym i ...
  18-09-2019
  Więcej 
 • Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE

  Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE

  Do tego, że orzecznictwo unijne wpływa znacząco na rozwój prawa, nie trzeba już w Polsce chyba nikogo przekonywać. Nasi eksperci wybrali najważniejsze orzeczenia z najbardziej praktycznych jego dziedzin. Przeanalizowano wyroki dotyczące m.in. zamówień publicznych, ochrony środowiska, pomocy państwa, funduszy UE i prawa autorskiego.
  18-09-2019
  Więcej 
 • Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

  Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła instytucję pozostawienia pisma bez dalszych czynności. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej zmiany było przeciwdziałanie obstrukcji procesowej stron. Zdarzało się, że strony swoimi czynnościami powodowały niejednokrotnie wydatne wydłużenie procesu.
  18-09-2019
  Więcej 
 • Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r. Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r.

  Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r.

  Od 1 lipca obowiązuje nowe uproszczenie dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest nim nowa zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych PCC–4. Można ją składać, gdy w danym miesiącu zostały dokonane przynajmniej trzy czynności cywilnoprawne.
  18-09-2019
  Więcej