Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym? Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?

  Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?

  W orzecznictwie sądowym wykształciło się różnorodne orzecznictwo dotyczące oceny dowodów elektronicznych w postępowaniu cywilnym. Kodeks postępowania cywilnego nie normuje zagadnienia, jakim jest wykorzystanie dowodów nielegalnych tzw. „owoców z zatrutego drzewa”, dlatego też wskazanie dominującego poglądu orzeczniczego jest waż...
  10-02-2020
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego umożliwia weryfikację ostatecznej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. W niektórych sytuacjach wyraźnie przewiduje się możliwość wszczęcia postępowania wyłącznie na żądanie strony, wyłączając tym samym ...
  06-02-2020
  Więcej 
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne

  Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne

  Braki formalne apelacji uniemożliwiają nadanie jej prawidłowego biegu. Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji kończy się wtedy wezwaniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Apelacja może finalnie ulec odrzuceniu w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, liczonego od dnia doręczenia wezwania.
  06-02-2020
  Więcej 
 • Jak uniknąć sankcji za wpłatę na rachunek spoza białej listy? Jak uniknąć sankcji za wpłatę na rachunek spoza białej listy?

  Jak uniknąć sankcji za wpłatę na rachunek spoza białej listy?

  Podatnik, który dokonał płatności na konto kontrahenta nieujawnione na białej liście, powinien poinformować o tym organy podatkowe. W przeciwnym razie grożą mu sankcje. Łatwo ich jednak uniknąć – wystarczy poinformować o takim przelewie urząd skarbowy.
  05-02-2020
  Więcej 
 • Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r. Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r.

  Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r.

  Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje tzw. mały ZUS plus. To nowa możliwość opłacania niższych składek przez małych przedsiębiorców. Kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jak się ono wpisuje w system oskładkowania przedsiębiorców?
  04-02-2020
  Więcej 
 • Biała lista ważna przy ustalaniu przychodu od 2020 r. Biała lista ważna przy ustalaniu przychodu od 2020 r.

  Biała lista ważna przy ustalaniu przychodu od 2020 r.

  Biała lista podatników VAT ma uszczelnić system VAT i zapobiegać wyłudzeniom tego podatku. Zawiera ona m.in. dane o numerach rachunków rozliczeniowych. A ta informacja jest z kolei bardzo istotna na gruncie podatku dochodowego przy ustalaniu przychodu.
  29-01-2020
  Więcej 
 • Sytuacja polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów powołanych przez nową KRS Sytuacja polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów powołanych przez nową KRS

  Sytuacja polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów powołanych przez nową KRS

  Czy istnieje możliwości wyłączenia sędziów lub unieważnienia lub wznowienia postępowania w sprawach, w których orzekali sędziowie powołani na wniosek tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa? To obecnie chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań w środowisku prawniczym.
  29-01-2020
  Więcej 
 • Czy pacjent może nagrać lekarza podczas wizyty? Czy pacjent może nagrać lekarza podczas wizyty?

  Czy pacjent może nagrać lekarza podczas wizyty?

  Lekarze i pielęgniarki coraz częściej (wbrew ich woli i świadomości) są nagrywani przez pacjentów w trakcie wizyt. Takie działania bez dwóch zdań naruszają normy etyczne, ale czy takie zachowanie jest sprzeczne z prawem?
  28-01-2020
  Więcej 
 • Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po reformie k.p.c. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po reformie k.p.c.

  Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym po reformie k.p.c.

  Reforma postępowania nie ominęła również wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym. Rolą przedmiotowego postępowania jest usprawnianie postępowania sądowego oraz odciążanie wymiaru sprawiedliwości od konieczności czasochłonnego ...
  28-01-2020
  Więcej 
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

  Zmiana przeznaczenia budynku lub lokalu, np. z mieszkania na biuro, wymaga uprzedniego zgłoszenia do właściwego organu. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części to nie tylko zmiana przeznaczenia obiektu do innego rodzaju użytkowania ...
  28-01-2020
  Więcej 
 • LEX Search - wyszukiwanie zaawansowane LEX Search - wyszukiwanie zaawansowane

  LEX Search - wyszukiwanie zaawansowane

  Jeśli chcesz odnaleźć konkretny dokument, o którym wiesz raczej niewiele, wyszukiwanie zaawansowane w programie LEX uratuje Twój research. Pamiętasz tylko rok publikacji, a może rodzaj dokumentu lub jakieś charakterystyczne słowa z treści? Kliknij "Zaawansowane" obok pola wyszukiwarki LEX Search. Dopasuj filtry do swoich potrzeb, wypełniaj...
  27-01-2020
  Więcej 
 • Nowa odpowiedzialność solidarna w VAT od 1.01.2020 r. Nowa odpowiedzialność solidarna w VAT od 1.01.2020 r.

  Nowa odpowiedzialność solidarna w VAT od 1.01.2020 r.

  Wejście w życie białej listy podatników VAT wprowadziło nową solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców. W przypadku dokonania płatności na niewłaściwe konto nieznajdujące się na białej liście wystąpi odpowiedzialność solidarna kupującego względem sprzedawcy/usługodawcy.
  22-01-2020
  Więcej 
 • Zarządca sukcesyjny w akcie notarialnym Zarządca sukcesyjny w akcie notarialnym

  Zarządca sukcesyjny w akcie notarialnym

  Zarządca sukcesyjny w ramach zarządu przedsiębiorstwem w spadku może dokonywać różnych czynności cywilnoprawnych, w tym takich, dla których przewidziana jest forma aktu notarialnego. Fakt, że w czynności bierze udział zarządca sukcesyjny, rzutuje oczywiście na treść takiego aktu.
  21-01-2020
  Więcej 
 • Apelacja i postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. Apelacja i postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c.

  Apelacja i postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c.

  Reforma postępowania cywilnego wprowadziła szereg zmian w zakresie postępowania odwoławczego. Duże zmiany widać w zakresie postępowania apelacyjnego. Postępowanie zażaleniowe także uległo istotnym modyfikacjom.
  21-01-2020
  Więcej 
 • Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  W szczególnych przypadkach nauczyciele mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Skorzystanie z uprawnienia wymaga uzyskania orzeczenia lekarza medycyny pracy. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
  16-01-2020
  Więcej