Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • 5 marca 2020 - ostatni dzwonek na dostosowanie zezwoleń odpadowych 5 marca 2020 - ostatni dzwonek na dostosowanie zezwoleń odpadowych

  5 marca 2020 - ostatni dzwonek na dostosowanie zezwoleń odpadowych

  5 marca 2020 r. mija termin na złożenie wniosku o dostosowanie zezwoleń odpadowych uzyskanych przed dniem 5 września 2018 r. Powyższy obowiązek wynika z ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.poz.1592), a brak jego realizacji uniemożliwi legalne prowadzenie działalności z zakresu gosp...
  03-03-2020
  Więcej 
 • W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze? W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze?

  W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze?

  Czy pełnomocnicy powinni występować w togach na posiedzeniu przygotowawczym ? Jak powinna wyglądać odpowiedź na pozew? Czy przewodniczący zatwierdza plan rozprawy zarządzeniem? Czy posiedzenie przygotowawcze jest obowiązkowe? To wątpliwości, które powstają po zmianach k.p.c.
  02-03-2020
  Więcej 
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu

  Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Mowa tu przede wszystkim o postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia oraz o postanowieniu w przedmiocie oddaleniu wniosku o zabezpieczenie. Zażalenie można też wnieść na postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, któr...
  28-02-2020
  Więcej 
 • PPK: Po dużych i średnich firmach przyjdzie czas na pozostałych PPK: Po dużych i średnich firmach przyjdzie czas na pozostałych

  PPK: Po dużych i średnich firmach przyjdzie czas na pozostałych

  Od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 20 osób będą musieli zacząć stosować ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, a od 1 stycznia 2021 r. – pozostali. Eksperci radzą, by nie czekać do ostatniej chwili z opracowaniem procedur i dokumentów wewnętrznych. Tym bardziej, że małym firmom może to sprawić wię...
  27-02-2020
  Więcej 
 • Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2020 r. Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2020 r.

  Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2020 r.

  Ograniczenie objętości danych w dokumentacji medycznej, modyfikacja zasad składania oświadczeń przez pacjenta czy zmiany w procesie obiegu dokumentacji, to przykładowe zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej, które wkrótce wejdą w życie. Zapisz się na bezpłatne szkolenie on-line, podczas którego krok po kroku dowiesz się ...
  26-02-2020
  Więcej 
 • Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

  Wyłączenie z kosztów podatkowych płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

  Sankcja w postaci wyłączenia wydatku z kosztów grozi nie tylko za naruszenie obowiązku uregulowania należności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Może też zostać zastosowana za zapłatę z pominięciem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności czy zapłatę przelewem na rachunek kontrahenta niefigurujący na białej liście.
  26-02-2020
  Więcej 
 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

  Zasady udzielania pomocy publicznej wciąż sprawiają przedsiębiorcom wiele trudności. Wynika to między innymi z przytłaczającej liczby przedmiotowych aktów prawa UE, interpretacji Komisji Europejskiej czy orzecznictwa unijnych sądów. Tymczasem na polskim rynku prawniczym nadal brakuje całościowych opracowań w tym zakresie.
  26-02-2020
  Więcej 
 • Zostań ekspertem! - Postępowanie skargowe z LEX Zostań ekspertem! - Postępowanie skargowe z LEX

  Zostań ekspertem! - Postępowanie skargowe z LEX

  Działalność jst wiąże się z odbieraniem różnego rodzaju pism od obywateli, w tym między innymi skarg od osób niezadowolonych. Postępowanie skargowe jest odformalizowane, więc wydaje się, że nie powinno sprawiać trudności. Ale to tylko pozory. Co zrobić, by składane skargi nie sprawiały problemów i były rozpatrywane bez niedają...
  25-02-2020
  Więcej 
 • TSUE o odszkodowaniach dla pasażerów linii lotniczych TSUE o odszkodowaniach dla pasażerów linii lotniczych

  TSUE o odszkodowaniach dla pasażerów linii lotniczych

  W ostatnim czasie ukazało się kilka ciekawych orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości UE ws. odszkodowań od linii lotniczych. Dwa z nich dotyczą często poruszanych przed TSUE spraw o odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu. Najbardziej interesujące jest jednak trzecie z orzeczeń dotyczące poparzenia kawą w samolocie.
  24-02-2020
  Więcej 
 • Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc? Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc?

  Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc?

  Do którego sądu wnoszona jest obecnie apelacja, a do którego należy złożyć odpowiedź na apelację? W jaki sposób należy obecnie konstruować zarzuty w apelacji? Do jakiego sądu wnosi się obecnie odpowiedź na apelację ? To tylko nieliczne pytania związane z postępowaniem odwoławczym po nowelizacji kpc.
  21-02-2020
  Więcej 
 • Wykorzystanie dowodów uzyskanych z czynności operacyjno-rozpoznawczych Wykorzystanie dowodów uzyskanych z czynności operacyjno-rozpoznawczych

  Wykorzystanie dowodów uzyskanych z czynności operacyjno-rozpoznawczych

  W orzecznictwie istnieje wiele poglądów dotyczących wykorzystania dowodów z wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym. Problemem może być ich legalność czyli czy nie zostały pozyskane w sposób sprzeczny z ustawą. Mowa o wykorzystaniu tzw. "owoców zatrutego drzewa".
  21-02-2020
  Więcej 
 • Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.

  Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym po reformie k.p.c.

  W dniu 7 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze wynikające z reformy k.p.c. Zmiany okazały się na tyle daleko idące, że wpłynęły na przebieg całego postępowania. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest Sąd Rejonowy Lublin...
  21-02-2020
  Więcej 
 • Nawet 30 tys. zł grozi pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy Nawet 30 tys. zł grozi pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

  Nawet 30 tys. zł grozi pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

  Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Ci, którzy nie dopełnią tego wymogu, mogą zostać ukarani karą grzywny.
  19-02-2020
  Więcej 
 • Split payment – kto obowiązkowo musi posiadać rachunek rozliczeniowy? Split payment – kto obowiązkowo musi posiadać rachunek rozliczeniowy?

  Split payment – kto obowiązkowo musi posiadać rachunek rozliczeniowy?

  Obowiązkowy split payment to także więcej obowiązków. Każdy podatnik sprzedający i nabywający towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT musi obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  19-02-2020
  Więcej 
 • Od Aplikanta do Mecenasa... czyli dobre praktyki przygotowywania pism procesowych i start na rynku usług prawnych Od Aplikanta do Mecenasa... czyli dobre praktyki przygotowywania pism procesowych i start na rynku usług prawnych

  Od Aplikanta do Mecenasa... czyli dobre praktyki przygotowywania pism procesowych i start na rynku usług prawnych

  Zapraszamy wszystkich praktyków prawa, a w szczególności aplikantów adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych na specjalny cykl webinariów dotyczący dobrych praktyk przygotowywania pism procesowych z dziedzin prawa będących przedmiotem prawniczego egzaminu zawodowego. Agendę zamyka wywiad dotyczący startu na konkurencyjnych ry...
  18-02-2020
  Więcej