Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Czym jest pismo niebędące pozwem? Czym jest pismo niebędące pozwem?

  Czym jest pismo niebędące pozwem?

  W praktyce sędziowskiej niejednokrotnie spotyka się pisma składane przez strony, z których trudno wysnuć intencje autora. Cały kłopot polega na tym, że często jest to pierwsze pismo „w sprawie”. Tu pojawia się problem, jak i czy w ogóle nadać takiemu pismu stosowny bieg.
  20-09-2019
  Więcej 
 • Obniżenie kary umownej z uwagi na przyczynienie się wierzyciela Obniżenie kary umownej z uwagi na przyczynienie się wierzyciela

  Obniżenie kary umownej z uwagi na przyczynienie się wierzyciela

  Zgodnie z regulacją kodeksową, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. W wypadku możliwości obniżania kary umownej z uwagi na przyczynienie się wierzyciela, pojawiają się jednak w...
  20-09-2019
  Więcej 
 • Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych

  Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych

  Ataki hakerskie czy awarie spowodowane złośliwym oprogramowaniem to realne niebezpieczeństwo obejmujące tu i teraz zdecydowaną większość firm i jednostek publicznych. Zapraszamy na szkolenie online, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać niedawne wdrożenie zasad ochrony danych osobowych do spełnienia wymogów stawian...
  20-09-2019
  Więcej 
 • Wyrok TSUE w sprawie SN sprzeczny z prawem UE? Wyrok TSUE w sprawie SN sprzeczny z prawem UE?

  Wyrok TSUE w sprawie SN sprzeczny z prawem UE?

  Od głośnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Sądu Najwyższego (C-619/18) minęły już 3 miesiące. Póki co nie doczekał się on gruntownej analizy przez nasze środowisko prawnicze. Czy winne temu są wakacje? A może wszystko jest już jasne i nie ma potrzeby jego omawiania i oceny?
  20-09-2019
  Więcej 
 • Ustawa sektorowa w jednostkach samorządu terytorialnego Ustawa sektorowa w jednostkach samorządu terytorialnego

  Ustawa sektorowa w jednostkach samorządu terytorialnego

  Ustawa sektorowa do dziś, nawet po kilku miesiącach od wejścia w życie, sprawia problemy wielu samorządom. Jest to związane z ogromem zmian, które za sobą pociągnęła, a które w pierwszej kolejności spadły właśnie na samorządowców. Ci zaś nie zawsze mieli czas, by zapoznać się z nowymi regulacjami.
  19-09-2019
  Więcej 
 • Outsourcing dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA Outsourcing dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA

  Outsourcing dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA

  Rozwój technologii finansowych w ostatnich latach przyśpieszył. Widoczne jest to nie tylko po liczbie nowych podmiotów pojawiających się na rynku finansowym, ale również działaniach podejmowanych przez banki w kontekście ich transformacji cyfrowej. Nowe technologie są z jednej strony szansą, z drugiej zaś dużym wyzwaniem biznesowym i ...
  18-09-2019
  Więcej 
 • Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE

  Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE

  Do tego, że orzecznictwo unijne wpływa znacząco na rozwój prawa, nie trzeba już w Polsce chyba nikogo przekonywać. Nasi eksperci wybrali najważniejsze orzeczenia z najbardziej praktycznych jego dziedzin. Przeanalizowano wyroki dotyczące m.in. zamówień publicznych, ochrony środowiska, pomocy państwa, funduszy UE i prawa autorskiego.
  18-09-2019
  Więcej 
 • Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

  Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła instytucję pozostawienia pisma bez dalszych czynności. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej zmiany było przeciwdziałanie obstrukcji procesowej stron. Zdarzało się, że strony swoimi czynnościami powodowały niejednokrotnie wydatne wydłużenie procesu.
  18-09-2019
  Więcej 
 • Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r. Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r.

  Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r.

  Od 1 lipca obowiązuje nowe uproszczenie dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest nim nowa zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych PCC–4. Można ją składać, gdy w danym miesiącu zostały dokonane przynajmniej trzy czynności cywilnoprawne.
  18-09-2019
  Więcej 
 • W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe

  W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe

  Regułą jest obowiązek uiszczenia całej należnej opłaty, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy, w niektórych sprawach, przewidują jednak obowiązek uiszczenia opłaty w częściach ułamkowych. Przykładem takiej szczególnej regulacji jest przepis art. 19 u.k.s.c.
  12-09-2019
  Więcej 
 • Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

  Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

  Zarzut potrącenia jest jednym z ważniejszych elementów obrony pozwanego. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe regulacje procesowe w odniesieniu do tej instytucji. Przede wszystkim dodano nowy art. 203(1) k.p.c.
  12-09-2019
  Więcej 
 • Pierwsza pomoc w zakładzie pracy Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

  Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

  Każdy z nas powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Jest to cenna umiejętność, ponieważ zaledwie sekundy decydują o skuteczności podejmowanych działań ratunkowych. Sytuacje zagrożenia zdrowia i życia mogą wystąpić w różnym czasie i miejscu, również w zakładzie pracy. Z tego powodu pracodawcy powinni wyznaczać pracow...
  12-09-2019
  Więcej 
 • Ordynacja podatkowa błędnie implementowała dyrektywę MDR Ordynacja podatkowa błędnie implementowała dyrektywę MDR

  Ordynacja podatkowa błędnie implementowała dyrektywę MDR

  Obowiązujące od 1 stycznia nowe przepisy Ordynacji podatkowej wprowadziły nakaz informowania o schematach podatkowych. Przepisy te stanowią implementację unijnej dyrektywy MDR. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy nasz prawodawca wypełnił w tym zakresie minimalny standard harmonizacji i jakie skutki sytuacja ta niesie za sobą.
  12-09-2019
  Więcej 
 • Dział spadku sprzeczny za zasadami współżycia społecznego? Dział spadku sprzeczny za zasadami współżycia społecznego?

  Dział spadku sprzeczny za zasadami współżycia społecznego?

  Nie ma pełnej zgody co do tego, czy wniosek o dział spadku można oceniać pod kątem zasad współżycia społecznego? Czy zasadę, zgodnie z którą, nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny z zasadami współżycia społecznego można odnieść do postępowania o działu spadku?
  11-09-2019
  Więcej 
 • Odszkodowanie za zniszczony środek trwały bez podatku Odszkodowanie za zniszczony środek trwały bez podatku

  Odszkodowanie za zniszczony środek trwały bez podatku

  Kwoty odszkodowań uzyskiwanych przez podatnika od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez niego środka trwałego korzystają od 2019 r. ze zwolnienia od podatku. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą łatwiej sfinansować wydatki na naprawę szkody w firmowym mieniu.
  11-09-2019
  Więcej