Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Nawet 30 tys. zł grozi pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy Nawet 30 tys. zł grozi pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

  Nawet 30 tys. zł grozi pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

  Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Ci, którzy nie dopełnią tego wymogu, mogą zostać ukarani karą grzywny.
  19-02-2020
  Więcej 
 • Split payment – kto obowiązkowo musi posiadać rachunek rozliczeniowy? Split payment – kto obowiązkowo musi posiadać rachunek rozliczeniowy?

  Split payment – kto obowiązkowo musi posiadać rachunek rozliczeniowy?

  Obowiązkowy split payment to także więcej obowiązków. Każdy podatnik sprzedający i nabywający towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT musi obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  19-02-2020
  Więcej 
 • Od Aplikanta do Mecenasa... czyli dobre praktyki przygotowywania pism procesowych i start na rynku usług prawnych Od Aplikanta do Mecenasa... czyli dobre praktyki przygotowywania pism procesowych i start na rynku usług prawnych

  Od Aplikanta do Mecenasa... czyli dobre praktyki przygotowywania pism procesowych i start na rynku usług prawnych

  Zapraszamy wszystkich praktyków prawa, a w szczególności aplikantów adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych na specjalny cykl webinariów dotyczący dobrych praktyk przygotowywania pism procesowych z dziedzin prawa będących przedmiotem prawniczego egzaminu zawodowego. Agendę zamyka wywiad dotyczący startu na konkurencyjnych ry...
  18-02-2020
  Więcej 
 • Co powinniśmy wiedzieć o uzasadnieniach wyroków NSA? Co powinniśmy wiedzieć o uzasadnieniach wyroków NSA?

  Co powinniśmy wiedzieć o uzasadnieniach wyroków NSA?

  Ogłoszenie wyroku NSA na posiedzeniu jawnym lub podpisanie sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym otwiera termin do sporządzenia jego uzasadnienia. Sporządzenie uzasadnienia wyroku z urzędu łączy się z obowiązkiem doręczenia jego odpisu każdej stronie. NSA z urzędu uzasadnia wszystkie orzeczenia w terminie 30 dni.
  18-02-2020
  Więcej 
 • Jak dostosować szpital do standardów akredytacyjnych? Jak dostosować szpital do standardów akredytacyjnych?

  Jak dostosować szpital do standardów akredytacyjnych?

  Uzyskanie przez szpital akredytacji jest gwarancją spełniania przez placówkę najwyższych standardów jakości udzielanych świadczeń oraz sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem. Wyróżnienie to umożliwia także uzyskanie dodatkowych środków z NFZ. Zanim jednak szpital przystąpi to wspomnianej procedury powinien zbadać w jakim sto...
  17-02-2020
  Więcej 
 • Sankcje w zakresie kosztów z powodu braku zapłaty na poprawny rachunek Sankcje w zakresie kosztów z powodu braku zapłaty na poprawny rachunek

  Sankcje w zakresie kosztów z powodu braku zapłaty na poprawny rachunek

  Od 1.09.2019 r. funkcjonuje biała lista obejmująca m.in. podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Do końca 2019 r. wykaz ten pełnił jedynie funkcję informacyjną. Zmieniło się to z dniem 1.01.2020 r.
  12-02-2020
  Więcej 
 • Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych

  Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych

  Aby uniknąć błędów lub uchybień związanych ze sporządzeniem wniosku egzekucyjnego należy mieć na uwadze cel, dla którego ma zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne. Prawidłowe sporządzenie wniosku egzekucyjnego będzie miało wpływ na sprawność i efektywność prowadzonego postępowania. Dlatego dla zachowania należytej formy t...
  12-02-2020
  Więcej 
 • Jak przygotować się do wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT? Jak przygotować się do wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT?

  Jak przygotować się do wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT?

  Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Sprawdź, jak przygotować się do nadcho...
  12-02-2020
  Więcej 
 • Podatników VAT czekają duże zmiany przepisów Podatników VAT czekają duże zmiany przepisów

  Podatników VAT czekają duże zmiany przepisów

  Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy płacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego. Jest to tzw. mikrorachunek podatkowy. Podatnik może sprawdzić swój numer mikrorachunku w specjalnym generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
  11-02-2020
  Więcej 
 • Budżet obywatelski 2020 Budżet obywatelski 2020

  Budżet obywatelski 2020

  Budżet obywatelski jest instytucją wymagającą daleko idącego zaangażowania gmin i miast, głównie w zakresie organizacyjnym i prawnym. By skutecznie go wdrożyć niezbędna jest praktyczna wiedza pozwalająca na pełne wykorzystanie potencjału związanego z budżetem partycypacyjnym.
  10-02-2020
  Więcej 
 • Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym? Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?

  Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?

  W orzecznictwie sądowym wykształciło się różnorodne orzecznictwo dotyczące oceny dowodów elektronicznych w postępowaniu cywilnym. Kodeks postępowania cywilnego nie normuje zagadnienia, jakim jest wykorzystanie dowodów nielegalnych tzw. „owoców z zatrutego drzewa”, dlatego też wskazanie dominującego poglądu orzeczniczego jest waż...
  10-02-2020
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

  Wznowienie postępowania administracyjnego umożliwia weryfikację ostatecznej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. W niektórych sytuacjach wyraźnie przewiduje się możliwość wszczęcia postępowania wyłącznie na żądanie strony, wyłączając tym samym ...
  06-02-2020
  Więcej 
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne

  Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne

  Braki formalne apelacji uniemożliwiają nadanie jej prawidłowego biegu. Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji kończy się wtedy wezwaniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Apelacja może finalnie ulec odrzuceniu w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, liczonego od dnia doręczenia wezwania.
  06-02-2020
  Więcej 
 • Jak uniknąć sankcji za wpłatę na rachunek spoza białej listy? Jak uniknąć sankcji za wpłatę na rachunek spoza białej listy?

  Jak uniknąć sankcji za wpłatę na rachunek spoza białej listy?

  Podatnik, który dokonał płatności na konto kontrahenta nieujawnione na białej liście, powinien poinformować o tym organy podatkowe. W przeciwnym razie grożą mu sankcje. Łatwo ich jednak uniknąć – wystarczy poinformować o takim przelewie urząd skarbowy.
  05-02-2020
  Więcej 
 • Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r. Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r.

  Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r.

  Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje tzw. mały ZUS plus. To nowa możliwość opłacania niższych składek przez małych przedsiębiorców. Kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jak się ono wpisuje w system oskładkowania przedsiębiorców?
  04-02-2020
  Więcej