Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Wniesienie odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym Wniesienie odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym

  Wniesienie odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym

  Reforma postępowania cywilnego wpłynęła m.in. na kwestie związane z wniesieniem odpowiedzi na apelację. Zgodnie z nową regulacją, przewodniczący zarządza doręczenie odpisów apelacji pozostałym stronom, pouczając je, m.in. że sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie...
  09-01-2020
  Więcej 
 • Od 1 stycznia 2020 r. można tworzyć wydziały egzekucyjne Od 1 stycznia 2020 r. można tworzyć wydziały egzekucyjne

  Od 1 stycznia 2020 r. można tworzyć wydziały egzekucyjne

  Ustawodawca uznał, że konieczne jest stworzenie sieci profesjonalnych, wyspecjalizowanych w problematyce egzekucyjnej wydziałów. Wzorem dla nich miały być istniejące sądy gospodarcze. Początkowo przepisy te miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., jednakże termin ten został przesunięty o rok.
  09-01-2020
  Więcej 
 • Jakie podmioty mogą występować o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)? Jakie podmioty mogą występować o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?

  Jakie podmioty mogą występować o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?

  Od listopada podatników VAT w prawidłowym stosowaniu właściwych stawek podatku wspiera nowe narzędzie w postaci wiążącej informacji stawkowej. WIS umożliwia potwierdzenie, jaką stawką mają być opodatkowane poszczególne towary lub usługi. Pełni ona funkcję ochronną z uwagi na jej moc wiążącą w stosunku do organów podatkowych.
  08-01-2020
  Więcej 
 • Prawnicy z większą szansą na punktowany artykuł Prawnicy z większą szansą na punktowany artykuł

  Prawnicy z większą szansą na punktowany artykuł

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozszerzyło nowy wykaz punktowanych czasopism, który opublikowano w związku z tzw. reformą 2.0. Na liście znalazło się o wiele więcej polskojęzycznych czasopism dla prawników. Według ekspertów to korzystna zmiana dla środowiska akademickiego, a w szczególności dla doktorantów prawa.
  07-01-2020
  Więcej 
 • Cyberbezpieczeństwo w samorządzie Cyberbezpieczeństwo w samorządzie

  Cyberbezpieczeństwo w samorządzie

  Bezpieczeństwo systemów informatycznych jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego, które przechowują olbrzymie ilości danych wrażliwych. Są one szczególnie narażone na ataki hakerów, którzy, mając dostęp do takich informacji, mogą wyrządzić ogromne szkody jednostce oraz ludziom...
  07-01-2020
  Więcej 
 • Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości

  Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości

  Ustawodawca, wprowadzając art. 112b ustawy Prawo bankowe, ściśle określił zakres podmiotowy i przedmiotowy uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, które zostało przyznane bankom (tylko i wyłącznie), w zakresie ich aktywności obejmującej tzw. działalność bankową.
  07-01-2020
  Więcej 
 • Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu

  Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu

  W ostatnim czasie w prawie UE zaobserwować można trend w kierunku coraz większej ochrony konsumenta. Zdaniem naszego eksperta, taką tendencję podtrzymuje również świeżo opublikowana nowelizacja dyrektyw o prawach konsumenta i o nieuczciwych praktykach handlowych. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać w Polsce od 28 maja 2022 r.
  07-01-2020
  Więcej 
 • Kto musi zarejestrować się w BDO Kto musi zarejestrować się w BDO

  Kto musi zarejestrować się w BDO

  Przełom roku to trudny moment dla przedsiębiorców. Część z nich dopiero dowiedziało się, że musi ewidencjonować wytwarzane odpady, a większość, że musi się zarejestrować w bazie danych o odpadach (BDO). Od 1 stycznia bowiem to w niej trzeba prowadzić ewidencję Rejestracja w BDO jest konieczne również z innego powodu.
  20-12-2019
  Więcej 
 • TSUE: dwa ważne wyroki dla stosowania ENA w Polsce TSUE: dwa ważne wyroki dla stosowania ENA w Polsce

  TSUE: dwa ważne wyroki dla stosowania ENA w Polsce

  Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE mają istotny wpływ na wykładnię polskiego prawa. Nie inaczej jest w przypadku przepisów kodeksu postępowania karnego dotyczących stosowania europejskiego nakazu aresztowania. Zdaniem naszego eksperta warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwa ostatnie wyroki unijnego sądu.
  19-12-2019
  Więcej 
 • Prywatna rejestracja czynności sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk Prywatna rejestracja czynności sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk

  Prywatna rejestracja czynności sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk

  Nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Strony i uczestnicy postępowania muszą jednak uprzedzić sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności s...
  19-12-2019
  Więcej 
 • Nadużycie prawa procesowego cywilnego Nadużycie prawa procesowego cywilnego

  Nadużycie prawa procesowego cywilnego

  Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania cywilnego stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono. Instytucja nadużycia prawa procesowego znajduje zatem zastosowanie nie tylko w procesie cywilnym, lecz także w np. postępowaniu nieprocesowym, czy egzekucyjnym. Podstawo...
  19-12-2019
  Więcej 
 • Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze

  Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze

  Ostatnie zmiany w ustawie o PIT i najświeższe interpretacje podatkowe powodują problemy. Pracodawcy nie mają pewności, co jest przychodem pracowników, a co nie. Wątpliwości dotyczą m.in. używania samochodów służbowych i udziału w firmowych imprezach.
  19-12-2019
  Więcej 
 • Urzędowe kontrole żywności po nowemu Urzędowe kontrole żywności po nowemu

  Urzędowe kontrole żywności po nowemu

  14 grudnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych. Harmonizuje ono ramy prawne UE w zakresie ich organizacji w całym łańcuchu rolno-spożywczym. Zdaniem eksperta, niektóre zmiany mogą poddawać w wątpliwość zgodność z nowym rozporządzeniem lub zasadność utrzymania w mocy istniejących przepisów krajowych.
  19-12-2019
  Więcej 
 • Jakie są sankcje za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury VAT płaconej w mechanizmie podzielonej płatności? Jakie są sankcje za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury VAT płaconej w mechanizmie podzielonej płatności?

  Jakie są sankcje za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury VAT płaconej w mechanizmie podzielonej płatności?

  Od 1.11.2019 r. niektóre faktury muszą być przez podatników oznaczane wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Z kolei podmiot dokonujący zapłaty za fakturę będzie musiał dokonać płatności z wykorzystaniem tego właśnie mechanizmu. Warto wiedzieć jakie kary mogą zostać nałożone na podatników naruszających te obowiązki.
  18-12-2019
  Więcej 
 • Przez Indeks do celu, czyli jak hasła wspierają wyszukiwarkę LEX Search Przez Indeks do celu, czyli jak hasła wspierają wyszukiwarkę LEX Search

  Przez Indeks do celu, czyli jak hasła wspierają wyszukiwarkę LEX Search

  Poszukujesz informacji związanej z konkretnym zagadnieniem prawnym w programie LEX? Użyj wyszukiwarki LEX Search. Znajdziesz w niej podpowiedzi haseł. Wyszukiwarka LEX Search jest wyposażona w nowoczesny mechanizm wyszukiwania dokumentów powiązanych ze wskazanym pojęciem Indeksu.
  12-12-2019
  Więcej