Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Zamówienia publiczne a tarcza antykryzysowa - Nagranie webinarium Zamówienia publiczne a tarcza antykryzysowa - Nagranie webinarium

  Zamówienia publiczne a tarcza antykryzysowa - Nagranie webinarium

  W specustawie o COVID-19, zmienionej tzw. tarczą antykryzysową, zawarto szereg rozwiązań, których celem jest eliminowanie negatywnych konsekwencji wystąpienia koronawirusa dla obu stron umów w sprawach zamówień publicznych. Ma to prowadzić do jak najmniej zakłóconego wykonywania tych umów, w miarę dostępnych środków. Niestety, w pr...
  16-04-2020
  Więcej 
 • Sprawozdanie finansowe za 2019 r. a COVID-19 Sprawozdanie finansowe za 2019 r. a COVID-19

  Sprawozdanie finansowe za 2019 r. a COVID-19

  Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii przypadło na okres, gdy większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe jest zobowiązana do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Na mocy rozporządzenia MF wydłużono te terminy. Ma to ułatwić prowadzenie działalności przez jednostki w obliczu COVID-19.
  16-04-2020
  Więcej 
 • Tarcza antykryzysowa - Webinar dla Klientów LEX Tarcza antykryzysowa - Webinar dla Klientów LEX

  Tarcza antykryzysowa - Webinar dla Klientów LEX

  Już 20 kwietnia o godz. 15.00 kolejne szkolenie dla sędziów i pełnomocników procesowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne z tzw. tarczy antykryzysowej i specustawy koronawirusowej istotne w codziennej pracy sędziów i pełnomocników procesowych.
  16-04-2020
  Więcej 
 • Nowy termin złożenia zeznania CIT-8 w związku z epidemią COVID-19 Nowy termin złożenia zeznania CIT-8 w związku z epidemią COVID-19

  Nowy termin złożenia zeznania CIT-8 w związku z epidemią COVID-19

  Skutki pandemii COVID-19, a co za tym idzie ograniczeń w swobodnym dotychczas przepływie osób, kapitału i towarów w ramach kraju, UE i świata odczuli wszyscy przedsiębiorcy. To nagłe wstrzymanie procesów gospodarczych odbiło się na możliwości podatników CIT do złożenia w terminie zeznań podatkowych i wpłaty podatku za 2019 r.
  16-04-2020
  Więcej 
 • Jak przygotować się do kontroli NFZ na nowych zasadach? Webinar dla Klientów LEX Jak przygotować się do kontroli NFZ na nowych zasadach? Webinar dla Klientów LEX

  Jak przygotować się do kontroli NFZ na nowych zasadach? Webinar dla Klientów LEX

  W 2019 r. NFZ przeprowadził blisko 1500 kontroli realizacji umów dot. świadczeń opieki zdrowotnej, w których nałożono na podmioty lecznicze rekordową wysokość kar finansowanych. Natężenie kontroli to m.in. skutek wprowadzenia w połowie ubiegłego roku sporych zmian w zasadach prowadzenia kontroli (dotyczą one m.in. warunków nakładan...
  16-04-2020
  Więcej 
 • Zmiany w pracy komorników związane z epidemią COVID-19 - Webinar dla Klientów LEX Zmiany w pracy komorników związane z epidemią COVID-19 - Webinar dla Klientów LEX

  Zmiany w pracy komorników związane z epidemią COVID-19 - Webinar dla Klientów LEX

  Stan epidemii COVID-19 znacząco wpłynął na codzienną rzeczywistość komorników. W związku z nałożonymi ograniczeniami już teraz utrudnione są m. in. licytacje, eksmisje, czy osobiste doręczenia korespondencji. Bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach sądowych i postępowaniach egzekucyjnych nie rozpoczyna się, a...
  16-04-2020
  Więcej 
 • W czasie pandemii koronawirusa możliwa jest przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności W czasie pandemii koronawirusa możliwa jest przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

  W czasie pandemii koronawirusa możliwa jest przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

  W tarczy antykryzysowej zmianie uległy także zasady udzielania przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Przerwa udzielana jest na czas oznaczony. Może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  16-04-2020
  Więcej 
 • Postępowanie karne w czasie epidemii koronawirusa - Webinar dla Klientów LEX Postępowanie karne w czasie epidemii koronawirusa - Webinar dla Klientów LEX

  Postępowanie karne w czasie epidemii koronawirusa - Webinar dla Klientów LEX

  W czasie epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 prawo ulega dynamicznym przemianom. Zawężana jest stopniowo sfera wolności obywatelskiej, a przekroczenie jej granicy sankcjonowane jest nowymi karami. Choć wymiar sprawiedliwości właściwie wstrzymał swoją działalność, sprawy określone przez ustawodawcę jako pilne wciąż są rozpo...
  16-04-2020
  Więcej 
 • Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

  Funkcjonowanie spółek kapitałowych w dobie epidemii koronawirusa

  Ogłoszony w związku z koronawirusem stan epidemii odciska swoje piętno również na działalności spółek kapitałowych. Kolegialne organy spółek kapitałowych muszą działać, muszą podejmować decyzje, by prawidłowo działać mogły same spółki. Ograniczenia w przemieszczaniu się wymusiły na członkach tych organów funkcjonowanie w...
  09-04-2020
  Więcej 
 • Raportowanie wszystkich schematów podatkowych zawieszone Raportowanie wszystkich schematów podatkowych zawieszone

  Raportowanie wszystkich schematów podatkowych zawieszone

  Terminy przekazywania informacji o schematach podatkowych, krajowych oraz transgranicznych zostały zawieszone do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa, nie dłużej jednak niż do końca czerwca 2020 r. - informuje Ministerstwo Finansów. Jest to kolejne rozwiązanie MF, które składa się na tarczę antykryzyso...
  09-04-2020
  Więcej 
 • Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa

  Praca wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii koronawirusa

  Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe rozwiązania dla wymiaru sprawiedliwości, takie jak: określenie pojęcia spraw pilnych oraz delegowanie sędziów do pracy w innym sądzie. W zakładach karnych powstała nowa instytucja przerwa w karze. Co więcej w związku z podejrzeniem koronawirusa więźnia można przenieść do zakładu leczniczego.
  09-04-2020
  Więcej 
 • LEX Edytor, czyli Twoje narzędzie do pracy zdalnej przy tworzeniu dokumentów LEX Edytor, czyli Twoje narzędzie do pracy zdalnej przy tworzeniu dokumentów

  LEX Edytor, czyli Twoje narzędzie do pracy zdalnej przy tworzeniu dokumentów

  Praca zdalna, w dobie rozprzestrzeniającego się koronawirusa, wymaga od nas stałego tworzenia dokumentacji elektronicznej. Konsekwentne śledzenie i monitorowanie zmian dostępne jest dzięki mechanizmom zawartych w Systemie Informacji Prawnej LEX, a więc powiadomieniom, alertom.
  09-04-2020
  Więcej 
 • Sektor bankowy w świetle regulacji antykryzysowych - Webinar dla Klientów LEX Sektor bankowy w świetle regulacji antykryzysowych - Webinar dla Klientów LEX

  Sektor bankowy w świetle regulacji antykryzysowych - Webinar dla Klientów LEX

  Aktualne okoliczności kryzysowe związane z pandemią koronawirusa i środkami wdrażanymi w celu jej zapobiegania oddziałują na sektor bankowy wielopoziomowo. Na banki jako przedsiębiorców, tak samo, jak na pozostałych, wpływa ogólne spowolnienie oraz problemy kontrahentów – klientów i muszą się one nierzadko mierzyć z podobnymi p...
  08-04-2020
  Więcej 
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie epidemii COVID-19 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie epidemii COVID-19

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie epidemii COVID-19

  W związku ze zwalczaniem koronawirusa zamknięte zostały jednostki systemu oświaty. Dzieci zostały w domu i pojawił się problem kto ma się nimi opiekować. Aby umożliwić taką opiekę, ustawodawca wprowadził możliwość otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytułu.
  08-04-2020
  Więcej 
 • Jak pracować zdalnie w czasie epidemii COVID-19? Jak pracować zdalnie w czasie epidemii COVID-19?

  Jak pracować zdalnie w czasie epidemii COVID-19?

  Pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość także w zakresie prawa pracy. Ponieważ COVID-19 przenosi się drogą kropelkową, niezwykle istotne jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem koronawirusem wprowadzono możliwość pracy zdalnej.
  08-04-2020
  Więcej