Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Outsourcing dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA Outsourcing dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA

  Outsourcing dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA

  Rozwój technologii finansowych w ostatnich latach przyśpieszył. Widoczne jest to nie tylko po liczbie nowych podmiotów pojawiających się na rynku finansowym, ale również działaniach podejmowanych przez banki w kontekście ich transformacji cyfrowej. Nowe technologie są z jednej strony szansą, z drugiej zaś dużym wyzwaniem biznesowym i ...
  18-09-2019
  Więcej 
 • Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE

  Najważniejsze i najbardziej praktyczne wyroki TSUE

  Do tego, że orzecznictwo unijne wpływa znacząco na rozwój prawa, nie trzeba już w Polsce chyba nikogo przekonywać. Nasi eksperci wybrali najważniejsze orzeczenia z najbardziej praktycznych jego dziedzin. Przeanalizowano wyroki dotyczące m.in. zamówień publicznych, ochrony środowiska, pomocy państwa, funduszy UE i prawa autorskiego.
  18-09-2019
  Więcej 
 • Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

  Pozostawienie pisma bez dalszych czynności po nowelizacji KPC

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła instytucję pozostawienia pisma bez dalszych czynności. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej zmiany było przeciwdziałanie obstrukcji procesowej stron. Zdarzało się, że strony swoimi czynnościami powodowały niejednokrotnie wydatne wydłużenie procesu.
  18-09-2019
  Więcej 
 • Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r. Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r.

  Zbiorcze deklaracje na podatek od czynności cywilnoprawnych od 1.07.2019 r.

  Od 1 lipca obowiązuje nowe uproszczenie dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest nim nowa zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych PCC–4. Można ją składać, gdy w danym miesiącu zostały dokonane przynajmniej trzy czynności cywilnoprawne.
  18-09-2019
  Więcej 
 • W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe

  W związku z reformą KPC zmianie uległy też opłaty częściowe

  Regułą jest obowiązek uiszczenia całej należnej opłaty, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisy ustawy, w niektórych sprawach, przewidują jednak obowiązek uiszczenia opłaty w częściach ułamkowych. Przykładem takiej szczególnej regulacji jest przepis art. 19 u.k.s.c.
  12-09-2019
  Więcej 
 • Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

  Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

  Zarzut potrącenia jest jednym z ważniejszych elementów obrony pozwanego. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe regulacje procesowe w odniesieniu do tej instytucji. Przede wszystkim dodano nowy art. 203(1) k.p.c.
  12-09-2019
  Więcej 
 • Pierwsza pomoc w zakładzie pracy Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

  Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

  Każdy z nas powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Jest to cenna umiejętność, ponieważ zaledwie sekundy decydują o skuteczności podejmowanych działań ratunkowych. Sytuacje zagrożenia zdrowia i życia mogą wystąpić w różnym czasie i miejscu, również w zakładzie pracy. Z tego powodu pracodawcy powinni wyznaczać pracow...
  12-09-2019
  Więcej 
 • Ordynacja podatkowa błędnie implementowała dyrektywę MDR Ordynacja podatkowa błędnie implementowała dyrektywę MDR

  Ordynacja podatkowa błędnie implementowała dyrektywę MDR

  Obowiązujące od 1 stycznia nowe przepisy Ordynacji podatkowej wprowadziły nakaz informowania o schematach podatkowych. Przepisy te stanowią implementację unijnej dyrektywy MDR. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy nasz prawodawca wypełnił w tym zakresie minimalny standard harmonizacji i jakie skutki sytuacja ta niesie za sobą.
  12-09-2019
  Więcej 
 • Dział spadku sprzeczny za zasadami współżycia społecznego? Dział spadku sprzeczny za zasadami współżycia społecznego?

  Dział spadku sprzeczny za zasadami współżycia społecznego?

  Nie ma pełnej zgody co do tego, czy wniosek o dział spadku można oceniać pod kątem zasad współżycia społecznego? Czy zasadę, zgodnie z którą, nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny z zasadami współżycia społecznego można odnieść do postępowania o działu spadku?
  11-09-2019
  Więcej 
 • Odszkodowanie za zniszczony środek trwały bez podatku Odszkodowanie za zniszczony środek trwały bez podatku

  Odszkodowanie za zniszczony środek trwały bez podatku

  Kwoty odszkodowań uzyskiwanych przez podatnika od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez niego środka trwałego korzystają od 2019 r. ze zwolnienia od podatku. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą łatwiej sfinansować wydatki na naprawę szkody w firmowym mieniu.
  11-09-2019
  Więcej 
 • Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych po nowemu Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych po nowemu

  Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych po nowemu

  Ubiegłoroczna nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników wprowadza istotne zmiany warunków zatrudnienia tej kategorii zatrudnionych. Czego konkretnie dotyczą zmiany? Czy i jak wpłyną na mobilność przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników?
  11-09-2019
  Więcej 
 • Nowy wzór świadectwa pracy Nowy wzór świadectwa pracy

  Nowy wzór świadectwa pracy

  Od 7 września 2019 r. obowiązuje nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy. To już kolejna zmiana wzoru w tym roku. Co zmieniło się tym razem?
  10-09-2019
  Więcej 
 • Rachunki bankowe na białej liście podatników VAT niepokoją przedsiębiorców Rachunki bankowe na białej liście podatników VAT niepokoją przedsiębiorców

  Rachunki bankowe na białej liście podatników VAT niepokoją przedsiębiorców

  Od początku września przedsiębiorcy mogą sprawdzić swoich kontrahentów na tzw. białej liście podatników VAT. Wśród nich spore emocje budzi umieszczenie na niej rachunków bankowych. Za niecałe 4 miesiące zaczną obowiązywać bowiem sankcje chociażby z tytułu wykonania przelewu na rachunek nieuwzględniony na białej liście.
  10-09-2019
  Więcej 
 • Po reformie KPC sąd oddali oczywiście bezzasadne powództwo Po reformie KPC sąd oddali oczywiście bezzasadne powództwo

  Po reformie KPC sąd oddali oczywiście bezzasadne powództwo

  Po reformie KPC sąd będzie uprawniony do oddalenia powództwa na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących sprawy, a także faktów, o których mowa w art. 228 KPC, wynika oczywista bezzasadność powództwa.
  09-09-2019
  Więcej 
 • Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie KPC Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie KPC

  Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie KPC

  Największa w ostatnich latach zmiana procedury cywilnej modyfikuje wiele kluczowych regulacji procesowych oraz wprowadza dużo całkowicie nowych rozwiązań choćby w zakresie doręczania pism procesowych. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego została ogłoszona 6 sierpnia
  09-09-2019
  Więcej