Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Nowy wykaz operacji wymagających oceny skutków – co się zmieniło? Nowy wykaz operacji wymagających oceny skutków – co się zmieniło?

  Nowy wykaz operacji wymagających oceny skutków – co się zmieniło?

  8 lipca 2019 r. został ogłoszony komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Zawiera on te operacje, które z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizyczny...
  29-07-2019
  Więcej 
 • Dowody osobiste - zbiór komentarzy praktycznych dla jst Dowody osobiste - zbiór komentarzy praktycznych dla jst

  Dowody osobiste - zbiór komentarzy praktycznych dla jst

  Ustawodawca znacząco zmienił obowiązujące przepisy, dodał również wiele nowości, w tym podział warstw dowodu na elektroniczną i graficzną. Doprowadziło to do skomplikowania tego dokumentu i wprowadzeniu wielu zmian, głównie w kwestii proceduralnej. Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem komentarzy do znowelizowanej w tym roku ustawy...
  26-07-2019
  Więcej 
 • Co zrobić w razie utraty kasy fiskalnej i dokumentów? Co zrobić w razie utraty kasy fiskalnej i dokumentów?

  Co zrobić w razie utraty kasy fiskalnej i dokumentów?

  Zgubienie kasy fiskalnej może przysporzyć przedsiębiorcy wielu kłopotów – zarówno, gdy nastąpi w wyniku kradzieży, jak i w innych okolicznościach. Co można i należy zrobić w przypadku utraty kasy oraz dokumentów?
  25-07-2019
  Więcej 
 • Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE

  Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE

  Polska jest liderem w UE pod względem liczby pracowników delegowanych. Nie dziwi więc, że zagadnienia dotyczące pracowników delegowanych budzą w naszym kraju zainteresowanie. Jednym z nich jest ochrona interesu takich pracowników obejmująca m.in. warunki zatrudnienia oraz gwarancje i środki prawne służące ochronie ich interesu.
  24-07-2019
  Więcej 
 • W projektach dofinansowanych z UE łatwo o błędy W projektach dofinansowanych z UE łatwo o błędy

  W projektach dofinansowanych z UE łatwo o błędy

  Prawidłowa realizacja projektu, który jest współfinansowany ze środków unijnych, wymaga od beneficjenta tych środków nie tylko znajomości reguł prawnych, ale też wypełniania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. W gąszczu przepisów nietrudno się pogubić, a kary za błędy są dotkliwe.
  24-07-2019
  Więcej 
 • Stypendia dla uczestników szkół doktorskich Stypendia dla uczestników szkół doktorskich

  Stypendia dla uczestników szkół doktorskich

  1 października 2019 r. wchodzą w życie regulacje tzw. Ustawy 2.0. dotyczące kształcenia doktorantów. Nowe przepisy wprowadzają szereg uprawnień dotyczących stypendiów dla tej grupy. Zasady przyznawania stypendiów w szkołach doktorskich są jednak bardzo rozbudowane, dlatego zachęcam do zapoznania się z nowymi komentarzami praktycznymi...
  23-07-2019
  Więcej 
 • Ściganie przestępstw mowy nienawiści w praktyce Ściganie przestępstw mowy nienawiści w praktyce

  Ściganie przestępstw mowy nienawiści w praktyce

  Problematyka prawnokarnej ochrony przed mową nienawiści jest przedmiotem żywego i nieustającego zainteresowania społecznego. Uregulowanie odpowiedzialności karnej za zjawisko hejtingu było także przedmiotem kilku projektów nowelizacji kodeksu karnego, które do tej pory nie zostały zrealizowane.
  23-07-2019
  Więcej 
 • Dlaczego warto mieć u swego boku IOD-a, gdy przyjdzie kontroler UODO? Dlaczego warto mieć u swego boku IOD-a, gdy przyjdzie kontroler UODO?

  Dlaczego warto mieć u swego boku IOD-a, gdy przyjdzie kontroler UODO?

  Finansowa kara administracyjna za naruszenie przepisów RODO to koszmar każdego administratora danych. Zanim jednak PUODO zdecyduje o nałożeniu kary, przeprowadzi szczegółową kontrolę. Udział inspektora ochrony danych osobowych podczas takiej kontroli może okazać się kluczowy. Dlaczego? Tego dowiesz się z najnowszego komentarza praktycz...
  22-07-2019
  Więcej 
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów? Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów?

  Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów?

  Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracy w sposób gwarantujący jej bezpieczne i higieniczne warunki. Słońce i skwar wymuszają podjęcie dodatkowych działań, aby powinność ta została spełniona we właściwy sposób.
  19-07-2019
  Więcej 
 • Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych

  Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych

  Zapoznaj się z autorskim wzorem regulaminu awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w urzędzie miasta lub gminy.
  18-07-2019
  Więcej 
 • 300+ w 2019 r. - szkolenie 300+ w 2019 r. - szkolenie

  300+ w 2019 r. - szkolenie

  Świadczenie "Dobry start", to program głównie kierowany do rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym. W tym roku, ze względu na nowelizację przepisów dotyczących 300+, może pojawić się wiele wątpliwości, czy przedmiotowe świadczenie powinno zostać przyznane w konkretnym przypadku. Sytuacje problematyczne nie należą do rzadkośc...
  18-07-2019
  Więcej 
 • Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r. Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r.

  Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r.

  Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej to jedna z kar, jakie grożą za nieterminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Przedsiębiorca powinien mieć na względzie, że w niektórych sytuacjach może utracić prawo do ulgi na zakup kasy.
  17-07-2019
  Więcej 
 • Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego? Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego?

  Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego?

  Bank powinien niezwłocznie zablokować rachunek po uzyskaniu informacji o śmierci jego posiadacza. Problem wypłaty środków z takiego rachunku wyjaśnia komentarz praktyczny autorstwa Aleksandry Więch-Barchan, opublikowany w programie LEX Banki.
  17-07-2019
  Więcej 
 • Uzasadnianie orzeczeń sądowych - zapisz się na szkolenie! Uzasadnianie orzeczeń sądowych - zapisz się na szkolenie!

  Uzasadnianie orzeczeń sądowych - zapisz się na szkolenie!

  Obowiązek sporządzenia uzasadnienia orzeczenia przez sąd staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania prawodawcy, praktyków, jak również przedstawicieli doktryny prawniczej. Już 25 lipca o godz. 9.30 odbędzie się szkolenie online dotyczące uzasadniania orzeczeń sądowych.
  15-07-2019
  Więcej 
 • Kto jest w praktyce odpowiedzialny za rozliczalność według RODO? Kto jest w praktyce odpowiedzialny za rozliczalność według RODO?

  Kto jest w praktyce odpowiedzialny za rozliczalność według RODO?

  Rozliczalność w świetle RODO to jedna z kluczowych zasad nałożona na administratora danych. Zakłada ona, że administrator danych musi być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W praktyce najczęściej kojarzona jest w dokumentowaniem wszelkich procesów związanych z ochroną danych osobowych i bar...
  15-07-2019
  Więcej