Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania nieopartej na ustawowej podstawie Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania nieopartej na ustawowej podstawie

  Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania nieopartej na ustawowej podstawie

  Przez niedopuszczalność skargi o wznowienie należy rozumieć sytuację, w której sąd nie może przystąpić do jej merytorycznej oceny. Sąd odrzuca skargę o wznowienie postępowania wniesioną po upływie przepisanego terminu, skargę niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie. Problemem jest określenie zakresu wstępnego badani...
  04-10-2019
  Więcej 
 • Zakaz reklamowania usług medycznych Zakaz reklamowania usług medycznych

  Zakaz reklamowania usług medycznych

  Dominuje przekonanie, że zakaz reklamowania usług medycznych jest zagadnieniem uregulowanym tylko w Kodeksie Etyki Lekarskiej i w ustawie o działalności leczniczej. Tymczasem zapomina się w ogóle o dyrektywie o handlu elektronicznym. Zdaniem ekspertów przepisy unijne wpływają w sposób znaczący zwłaszcza na zakaz reklamy on-line.
  04-10-2019
  Więcej 
 • Odpowiedzialność rodzica za szkody wyrządzone przez dziecko Odpowiedzialność rodzica za szkody wyrządzone przez dziecko

  Odpowiedzialność rodzica za szkody wyrządzone przez dziecko

  Fakt, że rodzice odpowiadają za swoje dzieci, w tym za szkody, które spowodowały, raczej nie jest przez nikogo kwestionowany. Wina w nadzorze, bo o niej tu mówimy, może jednak przybrać różną postać. Różnie też kształtuje się podstawa odpowiedzialności w zależności od wieku dziecka.
  04-10-2019
  Więcej 
 • Czym jest plan rozprawy i postępowanie przygotowawcze? Czym jest plan rozprawy i postępowanie przygotowawcze?

  Czym jest plan rozprawy i postępowanie przygotowawcze?

  Jedną z najistotniejszych zmian nowelizacji KPC jest wprowadzenie rozwiązań polegających na całościowym planowaniu rozprawy. Jest to novum w procesie cywilnym. Związane jest ono także z przeprowadzeniem tzw. posiedzenia przygotowawczego.
  04-10-2019
  Więcej 
 • 5 października wchodzi w życie duża nowelizacja procedury karnej 5 października wchodzi w życie duża nowelizacja procedury karnej

  5 października wchodzi w życie duża nowelizacja procedury karnej

  Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 14 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie już 5 października. Wprowadza ona szereg rewolucyjnych rozwiązań. Zmiany mają na celu m.in. usprawnienie postępowania karnego.
  03-10-2019
  Więcej 
 • Zmiana właściwości sądu z uwagi na „dobro wymiaru sprawiedliwości” Zmiana właściwości sądu z uwagi na „dobro wymiaru sprawiedliwości”

  Zmiana właściwości sądu z uwagi na „dobro wymiaru sprawiedliwości”

  W postępowaniu karnym, Sąd Najwyższy może z inicjatywy właściwego sądu przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. W efekcie sprawę rozpoznaje sąd inny niż miejscowo właściwy. Problem stanowi rozumienie przesłanki zagrożenia dla „dobra wymiaru sprawiedliwości...
  02-10-2019
  Więcej 
 • Od kiedy naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia? Od kiedy naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia?

  Od kiedy naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia?

  Powszechnie uznaje się, że roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia ma charakter bezterminowy. Nie ma już jednak pełnej zgody co do określenia początkowego terminu naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Co do zasady prezentowane są trzy różne stanowiska.
  02-10-2019
  Więcej 
 • Iloraz HR. Co Ty wiesz o zarządzaniu? Pierwszy w Polsce raport z testu wiedzy wśród polskich menedżerów HR. Iloraz HR. Co Ty wiesz o zarządzaniu? Pierwszy w Polsce raport z testu wiedzy wśród polskich menedżerów HR.

  Iloraz HR. Co Ty wiesz o zarządzaniu? Pierwszy w Polsce raport z testu wiedzy wśród polskich menedżerów HR.

  Polscy menedżerowie mogą pochwalić się najlepszym wynikiem w obszarze „Wynagrodzenia i benefity” (aż 72 proc. pozytywnych odpowiedzi), ale już „Rekrutacja i selekcja” wybada dużo gorzej – tylko 40 proc. poprawnych wskazań. To wyniki największego w Polsce badania wiedzy wśród polskich menedżerów HR.
  02-10-2019
  Więcej 
 • Niższy 17% PIT i wyższe koszty podatkowe od 1.10.2019 r. Niższy 17% PIT i wyższe koszty podatkowe od 1.10.2019 r.

  Niższy 17% PIT i wyższe koszty podatkowe od 1.10.2019 r.

  Od października obowiązuje nowo ustalona skala podatkowa. Z tą datą weszły w życie przepisy w sprawie obniżonej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyższych kosztów podatkowych.
  01-10-2019
  Więcej 
 • Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC

  Zmiany w dowodach z opinii biegłego po nowelizacji KPC

  Nowelizacja KPC wprowadza szereg zmian w zakresie postępowania dowodowego. Zmianie ulegną liczne czynności stron oraz sądu w postępowaniu dowodowym. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego.
  30-09-2019
  Więcej 
 • Co wydarzyło się w Morele.net? Co wydarzyło się w Morele.net?

  Co wydarzyło się w Morele.net?

  Jesienią 2018 r. media obiegła informacja o incydencie związanym z nieuprawnionym dostępem do danych klientów sklepu internetowego Morele.net. Otrzymywali oni smsy z komunikatem o konieczności dokonania dopłaty z odesłaniem do fałszywych witryn z płatnościami. Hackerzy uzyskali dostęp do danych ponad 2 milionów osób. 10 września 2019...
  30-09-2019
  Więcej 
 • Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

  Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

  Sporządzanie uzasadnień orzeczeń stanowi istotną część obowiązków sędziego. Jest to obowiązek bardzo pracochłonny i czasochłonny. Nowelizacja KPC wprowadza liczne uproszczenia na tym polu.
  30-09-2019
  Więcej 
 • Choroba strony jako podstawa odroczenia rozprawy Choroba strony jako podstawa odroczenia rozprawy

  Choroba strony jako podstawa odroczenia rozprawy

  Rozprawa w postępowaniu sądowo-administracyjnym ulega odroczeniu, jeżeli nieobecność strony jest spowodowana znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Do takich przeszkód zaliczamy chorobę strony. Sądy administracyjne różnie postrzegają chorobę jako powód odroczenia rozprawy.
  27-09-2019
  Więcej 
 • Kiedy uprawniony nie dostanie alimentów? Kiedy uprawniony nie dostanie alimentów?

  Kiedy uprawniony nie dostanie alimentów?

  Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.
  25-09-2019
  Więcej 
 • Podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - NOWA procedura w LEX Podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - NOWA procedura w LEX

  Podatek od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - NOWA procedura w LEX

  Nie każda nieruchomość przedsiębiorcy jest związana z działalnością gospodarczą. Tymczasem kwestia ta ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości i wzbudza wiele kontrowersji. Dzięki nowej procedurze łatwo ustalić czy grunt, budynek lub budowla są związane z prowadzoną działalnością.
  25-09-2019
  Więcej