Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  Urlop dla poratowania zdrowia. Kto może skorzystać? Jak się odwołać

  W szczególnych przypadkach nauczyciele mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Skorzystanie z uprawnienia wymaga uzyskania orzeczenia lekarza medycyny pracy. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
  16-01-2020
  Więcej 
 • Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu po zmianach w 2019 r. Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu po zmianach w 2019 r.

  Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu po zmianach w 2019 r.

  Lutowe zmiany w Regulaminie Sądu Najwyższego oraz listopadowa reforma k.p.c. nie pozostały bez wpływu na procedurę przedstawienia do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości. Od 7 listopada 2019 r. przedstawić Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia może także sąd I in...
  16-01-2020
  Więcej 
 • Jak przygotować plan rozprawy? Jak przygotować plan rozprawy?

  Jak przygotować plan rozprawy?

  Nowelizacja KPC wprowadziła możliwość planowania rozprawy na etapie posiedzenia przygotowawczego. Korzyścią płynącą z planowania rozprawy - zarówno dla sądu, jak i uczestników postępowania - ma być określenie ram postępowania i ograniczenie wydłużenia biegu postępowania, tam, gdzie nie jest to konieczne.
  16-01-2020
  Więcej 
 • Strona internetowa zgodna z RODO Strona internetowa zgodna z RODO

  Strona internetowa zgodna z RODO

  Strona internetowa to wizytówka firm i instytucji. Stanowi nie tylko źródło podstawowych informacji o podmiocie, ale pokazuje także jak profesjonalnie właściciel strony podchodzi do wszelkich wymogów nakładanych na niego przez przepisy prawa. Warto pamiętać, że PUODO także zajrzy na naszą stronę zanim pojawi się z kontrolą. Jak pow...
  15-01-2020
  Więcej 
 • Nowe sankcje za zapłatę na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu Nowe sankcje za zapłatę na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu

  Nowe sankcje za zapłatę na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu

  Od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe podatkowe sankcje związane z zapłatą na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu. Sankcje te dotyczą zarówno podatku VAT, jak i podatku dochodowego. Sankcje te mają jednak zastosowanie tylko wówczas, gdy spełniony jest szereg warunków.
  14-01-2020
  Więcej 
 • Tymczasowy przedstawiciel kolejnym ułatwieniem sukcesji przedsiębiorstw Tymczasowy przedstawiciel kolejnym ułatwieniem sukcesji przedsiębiorstw

  Tymczasowy przedstawiciel kolejnym ułatwieniem sukcesji przedsiębiorstw

  Tymczasowy przedstawiciel umożliwia sprawne zarządzanie majątkiem firmy należącej do przedsiębiorcy i jego zmarłego małżonka, jeszcze przed zakończeniem postępowania spadkowego. Można go powołać, jeśli zmarły małżonek, którego tymczasowo zastąpi przedstawiciel, w momencie śmierci nie był przedsiębiorcą. Instytucja ta to kole...
  14-01-2020
  Więcej 
 • Zgłoszenie zarzutu potrącenia po reformie k.p.c. Zgłoszenie zarzutu potrącenia po reformie k.p.c.

  Zgłoszenie zarzutu potrącenia po reformie k.p.c.

  Reforma postępowania cywilnego wprowadziła do k.p.c. przepis poświęcony procesowemu zarzutowi potrącenia. Zgodnie z nową regulacją, podstawą zarzutu potrącenia może być tylko wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, chyba że wierzytelność pozwanego jest niesporna lub uprawdo...
  14-01-2020
  Więcej 
 • Wniesienie odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym Wniesienie odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym

  Wniesienie odpowiedzi na apelację w postępowaniu cywilnym

  Reforma postępowania cywilnego wpłynęła m.in. na kwestie związane z wniesieniem odpowiedzi na apelację. Zgodnie z nową regulacją, przewodniczący zarządza doręczenie odpisów apelacji pozostałym stronom, pouczając je, m.in. że sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie...
  09-01-2020
  Więcej 
 • Od 1 stycznia 2020 r. można tworzyć wydziały egzekucyjne Od 1 stycznia 2020 r. można tworzyć wydziały egzekucyjne

  Od 1 stycznia 2020 r. można tworzyć wydziały egzekucyjne

  Ustawodawca uznał, że konieczne jest stworzenie sieci profesjonalnych, wyspecjalizowanych w problematyce egzekucyjnej wydziałów. Wzorem dla nich miały być istniejące sądy gospodarcze. Początkowo przepisy te miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., jednakże termin ten został przesunięty o rok.
  09-01-2020
  Więcej 
 • Jakie podmioty mogą występować o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)? Jakie podmioty mogą występować o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?

  Jakie podmioty mogą występować o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)?

  Od listopada podatników VAT w prawidłowym stosowaniu właściwych stawek podatku wspiera nowe narzędzie w postaci wiążącej informacji stawkowej. WIS umożliwia potwierdzenie, jaką stawką mają być opodatkowane poszczególne towary lub usługi. Pełni ona funkcję ochronną z uwagi na jej moc wiążącą w stosunku do organów podatkowych.
  08-01-2020
  Więcej 
 • Prawnicy z większą szansą na punktowany artykuł Prawnicy z większą szansą na punktowany artykuł

  Prawnicy z większą szansą na punktowany artykuł

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozszerzyło nowy wykaz punktowanych czasopism, który opublikowano w związku z tzw. reformą 2.0. Na liście znalazło się o wiele więcej polskojęzycznych czasopism dla prawników. Według ekspertów to korzystna zmiana dla środowiska akademickiego, a w szczególności dla doktorantów prawa.
  07-01-2020
  Więcej 
 • Cyberbezpieczeństwo w samorządzie Cyberbezpieczeństwo w samorządzie

  Cyberbezpieczeństwo w samorządzie

  Bezpieczeństwo systemów informatycznych jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego, które przechowują olbrzymie ilości danych wrażliwych. Są one szczególnie narażone na ataki hakerów, którzy, mając dostęp do takich informacji, mogą wyrządzić ogromne szkody jednostce oraz ludziom...
  07-01-2020
  Więcej 
 • Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości

  Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości

  Ustawodawca, wprowadzając art. 112b ustawy Prawo bankowe, ściśle określił zakres podmiotowy i przedmiotowy uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, które zostało przyznane bankom (tylko i wyłącznie), w zakresie ich aktywności obejmującej tzw. działalność bankową.
  07-01-2020
  Więcej 
 • Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu

  Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu

  W ostatnim czasie w prawie UE zaobserwować można trend w kierunku coraz większej ochrony konsumenta. Zdaniem naszego eksperta, taką tendencję podtrzymuje również świeżo opublikowana nowelizacja dyrektyw o prawach konsumenta i o nieuczciwych praktykach handlowych. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać w Polsce od 28 maja 2022 r.
  07-01-2020
  Więcej 
 • Kto musi zarejestrować się w BDO Kto musi zarejestrować się w BDO

  Kto musi zarejestrować się w BDO

  Przełom roku to trudny moment dla przedsiębiorców. Część z nich dopiero dowiedziało się, że musi ewidencjonować wytwarzane odpady, a większość, że musi się zarejestrować w bazie danych o odpadach (BDO). Od 1 stycznia bowiem to w niej trzeba prowadzić ewidencję Rejestracja w BDO jest konieczne również z innego powodu.
  20-12-2019
  Więcej