Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Tarcza 4.0 wprowadziła liczne zmiany w procedurze karnej Tarcza 4.0 wprowadziła liczne zmiany w procedurze karnej

  Tarcza 4.0 wprowadziła liczne zmiany w procedurze karnej

  Tarcza 4.0 wprowadziła liczne zmiany w regulacjach prawnokarnych. Zmiany dotyczą kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego czy kodeksu karnego wykonawczego. Wywołują one liczne wątpliwości i kontrowersje w doktrynie. Przez niektórych prawników są nawet uznawane za niezgodne z Konstytucją. Warto więc wiedzieć co się zmieniło.
  09-07-2020
  Więcej 
 • Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - nowe postępowanie cywilne Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - nowe postępowanie cywilne

  Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - nowe postępowanie cywilne

  Kodeks postępowania cywilnego od 1 lipca 2020 r. został wzbogacony o kolejne postępowanie odrębne. Jest nim postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Jest to odpowiedź na liczne postulaty przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz postulaty doktryny dotyczące wprowadzenia do polsk...
  06-07-2020
  Więcej 
 • Ponowne raportowanie schematów transgranicznych i inne ważne zmiany w MDR od 1 lipca 2020 r. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych i inne ważne zmiany w MDR od 1 lipca 2020 r.

  Ponowne raportowanie schematów transgranicznych i inne ważne zmiany w MDR od 1 lipca 2020 r.

  1 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja dotyczącą przepisów odnoszących się do raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – MDR). Jednym z najważniejszych założeń nowelizacji jest nałożenie obowiązku na promotorów, korzystających i wspomagających ponownego zaraportowania wszystkich schematów transgraniczn...
  06-07-2020
  Więcej 
 • Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej

  Są już nowe sądy w sprawach własności intelektualnej

  1 lipca weszła w życie nowelizacja k.p.c., która wprowadziła nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej. Tego rodzaju sprawy mają rozpatrywać nowoutworzone sądy. Właściwych w sprawach własności intelektualnej będzie więc pięć sądów sądów okręgowych oraz dwa apelacyjne. Czy wiesz jakie to sądy?
  06-07-2020
  Więcej 
 • Lipiec z ochroną zdrowia - zmiany w wynagrodzeniach i bezpłatne leki dla kobiet w ciąży Lipiec z ochroną zdrowia - zmiany w wynagrodzeniach i bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

  Lipiec z ochroną zdrowia - zmiany w wynagrodzeniach i bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

  Choć lipiec kojarzy się z okresem wypoczynku i przestoju to w prawie ochronie zdrowia na pewno nie możemy narzekać na nudę. Podwyżki minimalnych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przedłużenie terminów składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach medycznych oraz dostosowania SOR-ów do wymagań czy też nowe w...
  06-07-2020
  Więcej 
 • Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa

  Zamówienia publiczne w czasie epidemii koronawirusa

  Pandemia koronawirusa każe zadać kilka istotnych pytań dotyczących zamówień publicznych. Czy unijne regulacje prawne w tej dziedzinie przewidują szczególne rozwiązania na wypadek pojawienia się takich zdarzeń? Czy przyjęte w ramach poszczególnych tarcz antykryzysowych krajowe środki spełniają swoje cele?
  06-07-2020
  Więcej 
 • LEX Uber - 5 najważniejszych zmian dla JST LEX Uber - 5 najważniejszych zmian dla JST

  LEX Uber - 5 najważniejszych zmian dla JST

  Zmiany w przepisach dotyczących taksówek zostały wprowadzone przez tzw. lex uber. W dużej mierze dotyczą one jednostek samorządu terytorialnego, a nie tylko osób wykonujących przewozy taksówkowe. Sprawdź 5 najważniejszych zmian, które dotyczą Twojego urzędu.
  06-07-2020
  Więcej 
 • Tarcza 4.0 dla rynku zamówień publicznych Tarcza 4.0 dla rynku zamówień publicznych

  Tarcza 4.0 dla rynku zamówień publicznych

  Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera szeroki wachlarz rozwiązań dla rynku zamówień publicznych. Ustawodawca zdecydował m.in. o obowiązku zmiany umowy, jeśli nie można jej należycie wykonać z powodu COVID-19, a także o czasowym zakazie potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy. Co ważne, zamawiający nie ma już obowiązku zamieszcz...
  06-07-2020
  Więcej 
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność zamawiającego w dobie COVID-19 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność zamawiającego w dobie COVID-19

  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a odpowiedzialność zamawiającego w dobie COVID-19

  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych może wiązać się z nałożeniem kary finansowej. W dobie pandemii często jednak będzie można zrezygnować z wymierzenia kary. Nowa procedura dostępna w LEX powinna zainteresować firmy, które mają problemy z realizacją umów.
  03-07-2020
  Więcej 
 • Tarcza 4.0 – zmiany w zakresie rozliczania darowizn Tarcza 4.0 – zmiany w zakresie rozliczania darowizn

  Tarcza 4.0 – zmiany w zakresie rozliczania darowizn

  W czasie pandemii więcej instytucji potrzebuje wsparcia, a jednocześnie rośnie grupa podmiotów, które skłonne są im pomóc. Przepisami obowiązującej od 24 czerwca tarczy 4.0 wprowadzono zmiany w rozliczaniu darowizn. Nowa procedura w LEX pomaga prawidłowo je rozliczyć i skorzystać podatkowo.
  03-07-2020
  Więcej 
 • Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca

  Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca

  Procedura cywilna znowu ulega dużym zmianom. To w związku z wprowadzeniem nowego odrębne postępowania, poświęconego wyłącznie sprawom własności intelektualnej. Oznacza to przyjęcie odrębnych procesowych norm prawnych wyłącznie dla spraw własności intelektualnej. Zmiany wchodzą w życie już od 1 lipca.
  01-07-2020
  Więcej 
 • Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty

  Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty

  W wypadku, gdy nienależycie opłacona apelacja została wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika, przewodniczący powinien wezwać do uiszczenia brakującej opłaty. Zasada powyższa nie uległa zmianie nawet w wyniku zeszłorocznej reformy k.p.c. Nie oznacza to jednak, że wezwanie do uiszczenia brakującej opłaty nastąpi w każdym wypadku...
  29-06-2020
  Więcej 
 • Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego? Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego?

  Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego?

  Epidemia Covid -19 to nie tylko trudny czas dla gospodarki. To także wielkie wyzwanie dla każdego z nas. Czy epidemia koronawirusa przyczyni się do wzrostu rozwodów lub unieważnień małżeństwa? Jak więc wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego?
  26-06-2020
  Więcej 
 • Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0 Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0

  Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0

  Tarcza 4.0 ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w czasach pandemii COVID-19 spotykają się z trudnościami w prowadzeniu swojej działalności bądź też jej prowadzenie jest w znacznym stopniu utrudnione. Zaproponowane rozwiązania pozwalają na dokonanie przez państwo dopłat do udzielonych kredytów, w ten sposób odciążają...
  25-06-2020
  Więcej 
 • Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych? Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych?

  Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych?

  Tarcza 4.0. została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Uchyla obowiązek ogłoszenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości w rozporządzeniu wzorów pouczeń w sprawach cywilnych. Gdzie w takim razie szukać wzorów pouczeń?
  25-06-2020
  Więcej