Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Jak pracować z trudnym klientem w postępowaniach administracyjnych? Jak pracować z trudnym klientem w postępowaniach administracyjnych?

  Jak pracować z trudnym klientem w postępowaniach administracyjnych?

  Który urzędnik nie miał kontaktu z klientem wymagającym, a wręcz roszczeniowym? Zapraszamy Państwa na szkolenie on-line, które odbędzie się 29.08.2019 r. o godz. 11.30. i dotyczyć będzie tematu: Obsługa trudnego klienta w postępowaniach administracyjno-budowlanych.
  30-07-2019
  Więcej 
 • Plusy w LEX Search! Plusy w LEX Search!

  Plusy w LEX Search!

  Zadaniem każdej wyszukiwarki jest jak najszybsze wskazanie informacji pożądanej przez użytkownika. Nie zawsze jednak wyszukiwana fraza jest dla danego systemu oczywista, szczególnie gdy zawiera symbol. Ale LEX Search rozpoznaje słowa z plusem. Emerytura+, 500+, mieszkanie+ to dla niego żaden problem!
  30-07-2019
  Więcej 
 • Nowy wykaz operacji wymagających oceny skutków – co się zmieniło? Nowy wykaz operacji wymagających oceny skutków – co się zmieniło?

  Nowy wykaz operacji wymagających oceny skutków – co się zmieniło?

  8 lipca 2019 r. został ogłoszony komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Zawiera on te operacje, które z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizyczny...
  29-07-2019
  Więcej 
 • Dowody osobiste - zbiór komentarzy praktycznych dla jst Dowody osobiste - zbiór komentarzy praktycznych dla jst

  Dowody osobiste - zbiór komentarzy praktycznych dla jst

  Ustawodawca znacząco zmienił obowiązujące przepisy, dodał również wiele nowości, w tym podział warstw dowodu na elektroniczną i graficzną. Doprowadziło to do skomplikowania tego dokumentu i wprowadzeniu wielu zmian, głównie w kwestii proceduralnej. Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem komentarzy do znowelizowanej w tym roku ustawy...
  26-07-2019
  Więcej 
 • Co zrobić w razie utraty kasy fiskalnej i dokumentów? Co zrobić w razie utraty kasy fiskalnej i dokumentów?

  Co zrobić w razie utraty kasy fiskalnej i dokumentów?

  Zgubienie kasy fiskalnej może przysporzyć przedsiębiorcy wielu kłopotów – zarówno, gdy nastąpi w wyniku kradzieży, jak i w innych okolicznościach. Co można i należy zrobić w przypadku utraty kasy oraz dokumentów?
  25-07-2019
  Więcej 
 • Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE

  Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE

  Polska jest liderem w UE pod względem liczby pracowników delegowanych. Nie dziwi więc, że zagadnienia dotyczące pracowników delegowanych budzą w naszym kraju zainteresowanie. Jednym z nich jest ochrona interesu takich pracowników obejmująca m.in. warunki zatrudnienia oraz gwarancje i środki prawne służące ochronie ich interesu.
  24-07-2019
  Więcej 
 • W projektach dofinansowanych z UE łatwo o błędy W projektach dofinansowanych z UE łatwo o błędy

  W projektach dofinansowanych z UE łatwo o błędy

  Prawidłowa realizacja projektu, który jest współfinansowany ze środków unijnych, wymaga od beneficjenta tych środków nie tylko znajomości reguł prawnych, ale też wypełniania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. W gąszczu przepisów nietrudno się pogubić, a kary za błędy są dotkliwe.
  24-07-2019
  Więcej 
 • Stypendia dla uczestników szkół doktorskich Stypendia dla uczestników szkół doktorskich

  Stypendia dla uczestników szkół doktorskich

  1 października 2019 r. wchodzą w życie regulacje tzw. Ustawy 2.0. dotyczące kształcenia doktorantów. Nowe przepisy wprowadzają szereg uprawnień dotyczących stypendiów dla tej grupy. Zasady przyznawania stypendiów w szkołach doktorskich są jednak bardzo rozbudowane, dlatego zachęcam do zapoznania się z nowymi komentarzami praktycznymi...
  23-07-2019
  Więcej 
 • Ściganie przestępstw mowy nienawiści w praktyce Ściganie przestępstw mowy nienawiści w praktyce

  Ściganie przestępstw mowy nienawiści w praktyce

  Problematyka prawnokarnej ochrony przed mową nienawiści jest przedmiotem żywego i nieustającego zainteresowania społecznego. Uregulowanie odpowiedzialności karnej za zjawisko hejtingu było także przedmiotem kilku projektów nowelizacji kodeksu karnego, które do tej pory nie zostały zrealizowane.
  23-07-2019
  Więcej 
 • Dlaczego warto mieć u swego boku IOD-a, gdy przyjdzie kontroler UODO? Dlaczego warto mieć u swego boku IOD-a, gdy przyjdzie kontroler UODO?

  Dlaczego warto mieć u swego boku IOD-a, gdy przyjdzie kontroler UODO?

  Finansowa kara administracyjna za naruszenie przepisów RODO to koszmar każdego administratora danych. Zanim jednak PUODO zdecyduje o nałożeniu kary, przeprowadzi szczegółową kontrolę. Udział inspektora ochrony danych osobowych podczas takiej kontroli może okazać się kluczowy. Dlaczego? Tego dowiesz się z najnowszego komentarza praktycz...
  22-07-2019
  Więcej 
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów? Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów?

  Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników podczas upałów?

  Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracy w sposób gwarantujący jej bezpieczne i higieniczne warunki. Słońce i skwar wymuszają podjęcie dodatkowych działań, aby powinność ta została spełniona we właściwy sposób.
  19-07-2019
  Więcej 
 • Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych

  Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych

  Zapoznaj się z autorskim wzorem regulaminu awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w urzędzie miasta lub gminy.
  18-07-2019
  Więcej 
 • 300+ w 2019 r. - szkolenie 300+ w 2019 r. - szkolenie

  300+ w 2019 r. - szkolenie

  Świadczenie "Dobry start", to program głównie kierowany do rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym. W tym roku, ze względu na nowelizację przepisów dotyczących 300+, może pojawić się wiele wątpliwości, czy przedmiotowe świadczenie powinno zostać przyznane w konkretnym przypadku. Sytuacje problematyczne nie należą do rzadkośc...
  18-07-2019
  Więcej 
 • Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r. Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r.

  Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej – nowe przepisy od maja 2019 r.

  Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej to jedna z kar, jakie grożą za nieterminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Przedsiębiorca powinien mieć na względzie, że w niektórych sytuacjach może utracić prawo do ulgi na zakup kasy.
  17-07-2019
  Więcej 
 • Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego? Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego?

  Co z pieniędzmi po śmierci posiadacza rachunku bankowego?

  Bank powinien niezwłocznie zablokować rachunek po uzyskaniu informacji o śmierci jego posiadacza. Problem wypłaty środków z takiego rachunku wyjaśnia komentarz praktyczny autorstwa Aleksandry Więch-Barchan, opublikowany w programie LEX Banki.
  17-07-2019
  Więcej