Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy

  Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy

  Możliwość wniesienia skargi na uchwałę rady gminy ma służyć ochronie prawnej jednostek przed bezprawnymi działaniami gminy. Skarżyć można nie tylko uchwały, ale wszystkie -ustanowione przez organy gminy - akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące na terenie danej gminy. Skargę można wnieść do sądu administr...
  25-06-2020
  Więcej 
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19

  Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19

  Specustawa przewiduje w art. 15r możliwość dostosowania treści łączącego strony stosunku prawnego do zmian warunków społeczno-gospodarczych wywołanych przez COVID-19. Warto znać procedurę postępowania w tym przypadku. Przedstawiają ją trzy najnowsze procedury dostępne w LEX.
  24-06-2020
  Więcej 
 • Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC

  Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC

  Nowelizacja k.p.c. z lipca 2019 r., określana jako największa nowelizacja procedury cywilnej od kilku lat, obowiązuje już ponad pół roku. Wprowadziła ona szereg rewolucyjnych rozwiązań w postępowaniu cywilnym. Mimo faktu, że od wejścia w życie przepisów minęło już sporo czasu, nadal wywołują one problemy w praktyce.
  23-06-2020
  Więcej 
 • COVID-19 – Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy? Obejrzyj nagrania z naszych szkoleń online! COVID-19 – Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy? Obejrzyj nagrania z naszych szkoleń online!

  COVID-19 – Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy? Obejrzyj nagrania z naszych szkoleń online!

  Tarcze antykryzysowe wprowadziły zmiany w zakresie uprawnień pracowników oraz obowiązków pracodawców w czasie COVID-19. Paradoksalnie natomiast pandemia złagodziła zasady zatrudniania cudzoziemców. Obejrzyj nagrania z naszych bardzo popularnych szkoleń online, które omawiają te zmiany.
  23-06-2020
  Więcej 
 • Zwolnienie ze składek ZUS - 30 czerwca upływa termin składania wniosków Zwolnienie ze składek ZUS - 30 czerwca upływa termin składania wniosków

  Zwolnienie ze składek ZUS - 30 czerwca upływa termin składania wniosków

  Płatnicy mogą składać do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Termin realizacji tej formy wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej upływa z dniem 30 czerwca 2020 r.
  23-06-2020
  Więcej 
 • Jak zmieni się rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego? Jak zmieni się rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego?

  Jak zmieni się rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego?

  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt rozporządzenia z 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jest to jeden z ważniejszych aktów wykonawczych dla branży budowlanej. Rozporządzenie zostanie wydane w związku z nowelizacją ustawy - Prawo budowlane dokonanej ustawą z d...
  19-06-2020
  Więcej 
 • Wirtualne kasy fiskalne od 1 czerwca Wirtualne kasy fiskalne od 1 czerwca

  Wirtualne kasy fiskalne od 1 czerwca

  Już obowiązuje rozporządzenie MF w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Wirtualne kasy mogą być stosowane głównie w usługach związanych z transportem, ale też hotelarstwem i gastronomią. Stosowanie nie jest obowiązkowe.
  17-06-2020
  Więcej 
 • Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

  Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

  Z początkiem lipca wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe uprawnienie w postaci darmowego dostępu do określonych leków dla kobiet w ciąży. Dowiedz się, jakie warunki musi spełniać świadczeniobiorca, aby skorzystać ze wsparcia, kto może wystawić receptę na bezpłatne leki oraz jakie zadania ciążą na lekarzach i położnych w...
  17-06-2020
  Więcej 
 • Nowe wymogi dla wyrobów medycznych Nowe wymogi dla wyrobów medycznych

  Nowe wymogi dla wyrobów medycznych

  26 maja miała rozpocząć swoje stosowanie nowa unijna regulacja o wyrobach medycznych. W związku z koronawirusem UE zdecydowała jednak o przesunięciu w czasie jej skuteczności. Nowe przepisy ujęto w rozporządzeniu, a nie w dyrektywie, co oznacza, że będą one bezpośrednio stosowane i to one, a nie polska ustawa, będą najważniejszym ź...
  17-06-2020
  Więcej 
 • Zdarzenia niepożądane w placówce medycznej - zadania kadry zarządzającej oraz personelu Webinar dla Klientów LEX Zdarzenia niepożądane w placówce medycznej - zadania kadry zarządzającej oraz personelu Webinar dla Klientów LEX

  Zdarzenia niepożądane w placówce medycznej - zadania kadry zarządzającej oraz personelu Webinar dla Klientów LEX

  Zdarzenia niepożądane stanowią nieodzowny element procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej w szpitalach. Szacuję się, że w około 10 proc. hospitalizacji może dochodzić do nieoczekiwanych zdarzeń, które wynikają z błędów medycznych. Rzeczywista skala zdarzeń niepożądanych w Polsce jest jednak trudna do osz...
  17-06-2020
  Więcej 
 • Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w czasie epidemii Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w czasie epidemii

  Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w czasie epidemii

  Artykuł 15zzs specustawy koronawirusowej zawiesił terminy postępowania administracyjnego w związku z epidemią COVID-19. Po dwóch miesiącach zawieszenia uchylono je, z czym muszą poradzić sobie organy administracji publicznej w całej Polsce. Jak liczyć bieg terminów? Na to pytanie odpowiada Mateusz Karciarz podczas szkolenia omawiająceg...
  15-06-2020
  Więcej 
 • Nowe zasady etykietowania opon Nowe zasady etykietowania opon

  Nowe zasady etykietowania opon

  W piątek, 5 czerwca, UE opublikowała długo oczekiwane rozporządzenie ws. etykietowania opon. Dzięki nowym przepisom opony mają być jeszcze bardziej bezpieczne, paliwooszczędne i ciche. Nowe regulacja ma też pomóc ratować życie i redukować emisje cieplarniane w transporcie drogowym.
  15-06-2020
  Więcej 
 • Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej

  Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od początku 2019 r. i obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. W jej ramach można odliczyć od dochodu przez 3 lata nawet 53.000 zł. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.
  15-06-2020
  Więcej 
 • Posiedzenia niejawne zamiast rozpraw w sądach administracyjnych w dobie epidemii koronawirusa Posiedzenia niejawne zamiast rozpraw w sądach administracyjnych w dobie epidemii koronawirusa

  Posiedzenia niejawne zamiast rozpraw w sądach administracyjnych w dobie epidemii koronawirusa

  Możliwość przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w sprawach, w których ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy to kolejny efekt pandemii koronawirusa. Od 16 maja 2020 r. jest to możliwe dzięki Tarczy 3.0. Rozwiązanie jest dopuszczalne w postępowaniu przed NSA oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi.
  05-06-2020
  Więcej 
 • E-rozprawa i wyrokowanie na posiedzeniach niejawnych według tarczy 3.0 E-rozprawa i wyrokowanie na posiedzeniach niejawnych według tarczy 3.0

  E-rozprawa i wyrokowanie na posiedzeniach niejawnych według tarczy 3.0

  Tarcza 3.0 wprowadziła możliwość rozpoznawania spraw podczas tzw. rozprawy odmiejscowionej (e-rozprawy). Regulacje z tarczy umożliwiły w szerszym zakresie rozpoznanie spraw na posiedzeniu niejawnym. Czy przyczyni się to do zmniejszenia zaległości w sądach?
  05-06-2020
  Więcej