Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • TSUE: dwa ważne wyroki dla stosowania ENA w Polsce TSUE: dwa ważne wyroki dla stosowania ENA w Polsce

  TSUE: dwa ważne wyroki dla stosowania ENA w Polsce

  Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE mają istotny wpływ na wykładnię polskiego prawa. Nie inaczej jest w przypadku przepisów kodeksu postępowania karnego dotyczących stosowania europejskiego nakazu aresztowania. Zdaniem naszego eksperta warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwa ostatnie wyroki unijnego sądu.
  19-12-2019
  Więcej 
 • Prywatna rejestracja czynności sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk Prywatna rejestracja czynności sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk

  Prywatna rejestracja czynności sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk

  Nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Strony i uczestnicy postępowania muszą jednak uprzedzić sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności s...
  19-12-2019
  Więcej 
 • Nadużycie prawa procesowego cywilnego Nadużycie prawa procesowego cywilnego

  Nadużycie prawa procesowego cywilnego

  Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania cywilnego stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono. Instytucja nadużycia prawa procesowego znajduje zatem zastosowanie nie tylko w procesie cywilnym, lecz także w np. postępowaniu nieprocesowym, czy egzekucyjnym. Podstawo...
  19-12-2019
  Więcej 
 • Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze

  Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze

  Ostatnie zmiany w ustawie o PIT i najświeższe interpretacje podatkowe powodują problemy. Pracodawcy nie mają pewności, co jest przychodem pracowników, a co nie. Wątpliwości dotyczą m.in. używania samochodów służbowych i udziału w firmowych imprezach.
  19-12-2019
  Więcej 
 • Urzędowe kontrole żywności po nowemu Urzędowe kontrole żywności po nowemu

  Urzędowe kontrole żywności po nowemu

  14 grudnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych. Harmonizuje ono ramy prawne UE w zakresie ich organizacji w całym łańcuchu rolno-spożywczym. Zdaniem eksperta, niektóre zmiany mogą poddawać w wątpliwość zgodność z nowym rozporządzeniem lub zasadność utrzymania w mocy istniejących przepisów krajowych.
  19-12-2019
  Więcej 
 • Jakie są sankcje za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury VAT płaconej w mechanizmie podzielonej płatności? Jakie są sankcje za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury VAT płaconej w mechanizmie podzielonej płatności?

  Jakie są sankcje za naruszenie obowiązku oznaczenia faktury VAT płaconej w mechanizmie podzielonej płatności?

  Od 1.11.2019 r. niektóre faktury muszą być przez podatników oznaczane wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Z kolei podmiot dokonujący zapłaty za fakturę będzie musiał dokonać płatności z wykorzystaniem tego właśnie mechanizmu. Warto wiedzieć jakie kary mogą zostać nałożone na podatników naruszających te obowiązki.
  18-12-2019
  Więcej 
 • Przez Indeks do celu, czyli jak hasła wspierają wyszukiwarkę LEX Search Przez Indeks do celu, czyli jak hasła wspierają wyszukiwarkę LEX Search

  Przez Indeks do celu, czyli jak hasła wspierają wyszukiwarkę LEX Search

  Poszukujesz informacji związanej z konkretnym zagadnieniem prawnym w programie LEX? Użyj wyszukiwarki LEX Search. Znajdziesz w niej podpowiedzi haseł. Wyszukiwarka LEX Search jest wyposażona w nowoczesny mechanizm wyszukiwania dokumentów powiązanych ze wskazanym pojęciem Indeksu.
  12-12-2019
  Więcej 
 • LEX Personalizacja: ułatwienia w przeglądaniu zawartości LEX LEX Personalizacja: ułatwienia w przeglądaniu zawartości LEX

  LEX Personalizacja: ułatwienia w przeglądaniu zawartości LEX

  Użytkownicy korzystający z obszernych zasobów zgromadzonych w cyfrowych bazach danych często mają problem z ustaleniem, czy określony dokument był już przez nich przeglądany, czy nie. Graficzne oznaczanie dokumentów otwartych w trakcie sesji oraz zawężanie list wynikowych wyszukiwania tylko do dokumentów dodanych od ostatniego logowani...
  11-12-2019
  Więcej 
 • TSUE o ograniczeniu dostępu do broni palnej TSUE o ograniczeniu dostępu do broni palnej

  TSUE o ograniczeniu dostępu do broni palnej

  Czy wprowadzone przez UE ograniczenie dostępu do broni palnej jest zgodne z jej prawem - na takie pytanie odpowiedział właśnie Trybunał w Luksemburgu. Sprawa budziła zainteresowanie w Polsce nie tylko środowisk opowiadających się za jak najszerszą możliwością korzystania z broni palnej. Wziął w niej też udział rząd polski, który ...
  11-12-2019
  Więcej 
 • Nadzór i wymogi ostrożnościowe dotyczące firm inwestycyjnych Nadzór i wymogi ostrożnościowe dotyczące firm inwestycyjnych

  Nadzór i wymogi ostrożnościowe dotyczące firm inwestycyjnych

  UE określiła nowe wymogi ostrożnościowe i rozwiązania nadzorcze dla firm inwestycyjnych. Opublikowane właśnie dyrektywa i rozporządzenie mają dostosować prawo do profilów ryzyka i modeli biznesowych firm. Nowe prawo powinno wpłynąć pozytywnie na zachowanie przez firmy inwestycyjne stabilności finansowej.
  10-12-2019
  Więcej 
 • Jak opublikować program opieki nad bezdomnymi zwierzętami? Jak opublikować program opieki nad bezdomnymi zwierzętami?

  Jak opublikować program opieki nad bezdomnymi zwierzętami?

  Corocznie do dnia 31 marca rada gminy musi ogłosić w formie uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jest to jedno z zadań własnych gminy wynikający z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.
  09-12-2019
  Więcej 
 • Wzory uzasadnień po reformie KPK już opublikowane Wzory uzasadnień po reformie KPK już opublikowane

  Wzory uzasadnień po reformie KPK już opublikowane

  Wymóg sporządzania uzasadnień na formularzach urzędowych to jedno z założeń nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego. Nowe formularze obowiązują od 5 grudnia 2019 r. Ogłoszone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania (D...
  09-12-2019
  Więcej 
 • Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych już obowiązują Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych już obowiązują

  Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń sądów karnych już obowiązują

  Jedną ze zmian w ramach nowelizacji KPK jest uporządkowanie struktury uzasadnień orzeczeń. Ma to nastąpić poprzez wprowadzenie urzędowych formularzy uzasadnień wyroków. Regulacje te weszły w życie 5 grudnia 2019 r.
  06-12-2019
  Więcej 
 • Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC? Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC?

  Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC?

  Reforma k.p.c., wprowadziła szereg obowiązków, dla pełnomocników procesowym zastępujących strony. Reforma zakłada wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego składający się z etapu wymiany pism procesowych. Nowe obowiązki dotyczą także etapu samej rozprawy czy postępowania odwoławczego.
  04-12-2019
  Więcej 
 • Jakie sankcje grożą za brak podzielonej płatności? Jakie sankcje grożą za brak podzielonej płatności?

  Jakie sankcje grożą za brak podzielonej płatności?

  Od 1 listopada kupujący towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT muszą regulować należność w podzielonej płatności. Kto nie dopełni tego obowiązku, musi liczyć się z sankcjami. Dotyczą one zarówno sprzedawców, jak i nabywców.
  04-12-2019
  Więcej